Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie posadowienia wiaty drewnianej w Dłusku Gryfińskim dz nr 227-2. 2024-05-24 08:13:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie posadowienia wiaty do organizowania imprez kulturalnych w Baniewicach dz nr 383 2024-05-22 07:22:25
dokument Rozporządzenie nr 11/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego do dnia 15 grudnia 2024 r. 2024-05-20 13:24:43
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie budowy linii elektroenergetycznych dz nr 296-9, 296-15, 296-6, 296-12 obręb Lubanowo 2024-05-17 07:58:25
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie budowy linii elektroenergetycznych dz nr 328-2 Lubanowo 2024-05-14 09:31:13
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie przebudowy i termomodernizacji Urzędu Gminy 2024-05-10 07:24:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy boiska szkolnego w Swobnicy dz nr 360-1 2024-05-09 14:55:01
dokument Postanowienie Wójta Gminy Banie - budowa linii elektroenergetycznych obręb Lubanowo 2024-05-06 14:52:56
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o zebranych dowodach w sprawie posadowienia wiaty do organizowania imprez kulturalnych w Baniewicach dz nr 383 2024-05-06 08:11:25
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy boiska z nawierzchnią poliuretanową w Lubanowie dz nr 196-3 2024-04-29 14:01:10
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy przyszkolnej hali sportowej w Lubanowie dz nr 196-3 2024-04-29 12:32:44
dokument Obwieszczenie o posadowieniu wiaty drewnianej na działce nr 227-2 Dłusko Gryfińskie 2024-04-29 11:40:19
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- budowa linii elektroenergetycznych w obr.Lubanowo 2024-04-26 13:06:33
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy linii elektroenergetycznych ŚN, dz. nr 296-9, 296-15, 296-6, 296-12 Lubanowo 2024-04-18 09:05:23
dokument Taryfa - ceny i stawki opłat za odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Banie 2024-04-17 12:05:26
dokument Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowy w sprawie zmiany decyzji o UICP -budowa przyszkolnej hali sportowej w Lubanowie dz nr 196-3 2024-04-16 08:35:24
dokument Zawiadomienie o zamiarze wyłączania zabytku przy ul. Grunwaldzkiej 18 w Baniach z GEZ 2024-04-16 07:23:26
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Modernizacja budynku użyteczności publicznej, dz nr 525, 563, 531 Banie 1 2024-04-15 10:59:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie posadowienia wiaty do organizowania imprez kulturalnych w Baniewicach, dz nr 383 2024-04-12 13:21:33
dokument nabór wniosków na darmowe wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. 2024-04-10 08:57:09
dokument Rozporządzenie Nr 9/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2024-04-10 08:02:39
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji - budowa elektroenergetycznych linii kablowych NŚ oraz ŚN w celu zasilania elektrowni słonecznej Banie II etap 1 obręb Banie 3, Kunowo 2024-04-05 14:07:45
dokument Obwieszczenia dot.rozporządzenie nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie z 19 marca 2024 r. w sprawie nakazu odłowu dzików na ternie powiatu gryfińskiego. 2024-04-02 09:57:15
dokument Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie podziału województwa zachodniopomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej projektem oraz wyłożeniu projektu do publicznego wglądu 2024-03-27 08:02:10
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznych ŚN dz nr 328-2 Lubanowo 2024-03-26 09:00:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - posadowienie magazynku na sprzęt sportowy dz nr 365-1 Dłusko Gryfińskie 2024-03-25 09:20:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania o ustaleniu zmiany lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Lubanowo na dz. nr 196/3 ob. Lubanowo, gm. Banie 2024-03-22 13:20:00
dokument Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dłusku Gryfińskim 2024-03-19 12:11:23
dokument Zgromadzenie publiczne. 2024-03-15 14:48:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie dotyczące zebranych dowodów w sprawie posadowienia magazynu na sprzęt sportowy przy boisku sportowym w Dłusku Gryfińskim dz. nr 365-1 2024-03-08 09:23:47
dokument Rozporządzenie nr 7/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2024-03-06 13:42:07
dokument Zapytanie ofertowe nr 1 Remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na połaci południowej kościoła pw. św. Kazimierza w Swobnicy 2024-02-22 14:38:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -posadowienie magazynku na sprzęt sportowy do realizacji na dz nr 365-1 Dłusko Gryfińskie 2024-02-22 11:28:33
dokument Akcja Masz Głos Fundacji Batorego. 2024-02-09 08:11:08
dokument Rozporządzenie nr 4/2024 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego do dnia 30 kwietnia 2024 r. 2024-02-05 09:07:42
dokument Zgromadzenie publiczne. 2024-02-02 11:23:58
dokument Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lok. inw. celu pub. budowa przyszkolnej hali sportowej w Lubanowie 2024-02-02 08:03:27
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizacje pn.: Budowa zakładu produkcji biometanu[...] o mocy do 3,5 MWe [...] na dz. nr 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9 obręb Parnica 2024-01-22 13:34:20
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - wykonanie urządzenia wodnego na działce nr 125 obręb Tywica 2024-01-19 09:21:16
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego w zakresie oczyszczalni ścieków w m. Banie 2024-01-19 09:20:47
dokument Zgromadzenie publiczne 2024-01-18 12:31:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyszkolnej hali sportowej w miejscowości Lubanowo 2024-01-18 12:28:58
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Linie, Stare Chrapowo, Swochowo, Bielice, Chabowo, Parsów, Babin, Nowe Chrapowo w gminie Bielice. 2024-01-09 10:34:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 687 obr.Banie 2 dla Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica. 2024-01-04 12:11:55
dokument Dot. Wszczęcia procedury konsultacji społecznych projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Tywy PLH320050 2023-12-29 17:34:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania o ustaleniu zmiany lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa hali sportowej w Lubanowie 2023-12-28 14:24:12
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przewodów przez rzekę Tywę na terenie dz. nr 273 (Lubanowo) oraz na terenie dz. nr 5 (Rożnowo), a także nowych obiektów budowlanych dz. nr 366(Rożnowo) i 273; 274/3(Lubanowo) 2023-12-20 14:54:06
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 34/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 14 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2023-12-18 10:28:16
dokument Informacja o planowanych kontrolach prawidłowej segregacji odpadów komunalnych 2023-12-13 13:19:07
dokument Obwieszczenie o wygaśnięciu pozwoleń wodnoprawnych 2023-12-08 07:52:01
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej WN wraz z urządzeniami towarzyszącymi relacji SE Borzym ? SE Pacholęta (odcinek na terenie gminy Banie) do realizacji na działkach o numerach 368, 1, 203/2, 48/2, 48/4, 48/5, 48/3, 47, 49 obręb Rożnowo. 2023-12-06 09:35:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dla siłowni wiatrowych w obrębie Sosnowo-gmina Banie 2023-12-01 08:19:20
dokument Obwieszczenie Wójt Gminy Banie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa kablowej linii elektroenergetycznej o. Babinek 2023-12-01 07:39:49
dokument WYBÓR PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE BĘDZIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BANIE ORAZ OBSŁUGĘ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BANIE PRZEZ OKRES 10 LAT OD DNIA ZAWARCIA UMOWY 2023-11-17 14:26:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o zebranych dowodach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa linii elektroenergetycznej Borzym-Pacholęta w obrębie Rożnowo 2023-11-16 08:13:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o zebranych dowodach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa linii elektroenergetycznej Trzcińsko-Pacholeta w obrębie Babinek. 2023-11-15 14:00:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o przystąpieniu do sporządzania MPZP gminy Gryfino dla części obrębów Borzym, Dołgie, Sobiemyśl i Parsówek. 2023-11-13 11:18:00
dokument Obwieszczenie dot. zebranych materiałów dowodowych do wydania zezwolenia na usunięcie drzew dla Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica 2023-11-10 10:51:15
dokument Rozporządzenie nr 27/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia18 października 2023 zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2023-10-23 12:01:25
dokument Zgromadzenia publiczne 2023-10-17 12:11:37
dokument Obwieszczenie Marszałka województwa 2023-10-17 12:09:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej WN wraz z urządzeniami towarzyszącymi relacji SE Borzym ? SE Pacholęta (odcinek na terenie gminy Banie) do realizacji na działkach o numerach 368, 1, 203/2, 48/2, 48/4, 48/5, 48/3, 47, 49 obręb Rożnowo 2023-10-12 14:54:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej WN wraz z urządzeniami towarzyszącymi relacji SE Trzcińsko- SE Pacholęta (odcinek na terenie gminy Banie) do realizacji na działkach o numerach 101/12, 99, 101/9, 98, 82/64, 78, 75/1 73 obręb Babinek 2023-10-12 12:16:52
dokument Analiza zagrożeń na terenie gminy Banie, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się uprawiania sportu lub rekreacji 2023-10-09 12:57:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wszczęcia, przedłużenia postępowania i terminu oględzin 2023-09-27 09:50:56
dokument Rozporządzenie Nr 24/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 września 2023 r. - strefa objęta zakażeniem 2023-09-27 09:49:28
dokument Rozporządzenie nr 20/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 września 2023 r. zamierające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2023-09-12 14:11:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej (...) BeGreen Poland 2018-31 Sp. z o.o. Tywica 21a, Banie 2023-09-11 07:24:45
dokument Obwieszczenie 2023-09-07 14:57:51
dokument wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn.: Budowa farmy wiatrowej FW Banie VII zlokalizowanej na terenie dz. ew. nr 801/1; 801/2; 801/3; 801/4; 801/5; 801/6; 818/1; 818/2; 823 oraz 831 obręb ewidencyjny Banie 3 2023-09-01 14:32:27
dokument OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 2023-08-29 08:05:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o zebranych dowodach w w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej(...) 2023-08-18 07:29:00
dokument Informacja o wygaszeniu pozwoleń wodnoprawnych- m. Lubanowo - na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2023-08-17 13:01:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa przyszkolnej hali sportowej w Lubanowie dz nr 196-3 Lubanowo 2023-08-16 07:28:02
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2023 z dnia 8 sierpnia 2023r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2023-08-11 08:30:03
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji dot. sprawy ,,Budowa gazociągu (?)Przywodzie-Dolna Odra (..)? 2023-08-10 09:31:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o zebranych dowodach w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa przyszkolnej hali sportowej w Lubanowie dz nr 196-3 Lubanowo 2023-07-31 08:20:02
dokument Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne 2023-07-21 11:59:11
dokument Obwieszczenie WOPN632072023 - w sprawie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Tywy 2023-07-20 14:29:21
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 14/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. zmieniające strefę objętą zakażeniem. 2023-07-14 07:31:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa przyszkolnej hali sportowej w Lubanowie dz nr 196-3 Lubanowo 2023-07-07 09:38:21
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wydaniu Postanowienia w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dz. nr 1158-29 Swobnica 2023-07-06 11:02:24
dokument Obwieszczenie dotyczące wydania pozwolenia wodnoprawnego 2023-07-06 10:21:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dz. nr 328 Lubanowo 2023-07-05 14:36:06
dokument Rozporządzenie nr 13/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. 2023-07-04 09:03:05
dokument Zawiadomienie o zamiarze włączenie karty adresowej zabytku - stanowisko archeologiczne Lubanowo dz. nr 113 2023-05-30 10:17:01
dokument Ogłoszenie o sprzedaży mebli biurowych używanych 2023-05-22 14:47:21
dokument Ogłoszenie o sprzedaży 36 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów typu "dzwon iglo" oraz 32 sztuk pojemników siatkowanych żółtych na plastik 2023-05-22 14:46:23
dokument Rozporządzenie nr 11/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 14 grudnia 2023 r. 2023-05-17 07:49:36
dokument Informacja o sprzedaży końcowej węgla 2023-05-16 07:55:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o Postanowieniu nr 1 w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji nr rejestru 4-2023, SPU.6733.1.2023.AD z dnia 02.05.2023 2023-05-15 12:38:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o nałożeniu na BeGreen obowiązku przedłożenia dokumentów Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 2023-05-04 09:24:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa dwutorowej kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV wraz z kablem światłowodowym w relacji PV Banie -SE Krzypnica 2023-05-02 13:15:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa obiektu nr ENE 04.009 Banie dz nr 170 Banie 1 2023-05-02 08:38:26
dokument Rozporządzenie nr 10/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2023 r., w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego na obszarze powiatu gryfińskiego, myśliborskiego, polickiego oraz pyrzyckiego. 2023-04-26 12:34:35
dokument Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2023 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 2023-04-24 07:41:41
dokument Rozporządzenie nr 9 /2023 z dnia 14 kwietnia 2023r. w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 5/2023 z dani 17 lutego 2023 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 2023-04-18 10:06:30
dokument Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii 2023-04-13 08:35:54
dokument Rozporządzenia nr 7/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) (rozporządzenie nr 5/2023 i zmieniające nr 6/2023), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie (PLW) informuje, że na terenie całego powiatu gryfińskiego określonego jako obszar szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach, w dalszym ciągu, do odwołania, obowiązuje nakaz utrzymywania, karmienia i pojenia drobiu w zamknięciu (rozporządzenie nr 6/2023). 2023-04-11 09:19:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu nr ENE 04.009 Banie składającego się z wieży o wysokości 50 m, kontenera technicznego oraz niezbędnej infrastruktury do realizacji na działce nr 170 w obrębie Banie 1 2023-04-11 08:10:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w spr.budowy budynku Posterunku Policji, dz.nr 511 i 510/2 obr.Banie 2023-04-07 12:20:50
dokument Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na okres od kwietnia 2023 do marca 2025 roku 2023-04-03 11:45:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2023 roku 2023-03-31 12:23:05
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 7/2023 z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 2023-03-28 14:47:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o Postanowieniu w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji nr2-2023 SPU.6733.8.2022.AD z dnia 07.02.2023 r 2023-03-28 09:06:02
dokument Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie Nr 1/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nakazu odłowu dzików na terenie powiatu gryfińskiego 2023-03-16 14:18:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu nr ENE 04 009 Banie, dz 170 Banie 1 2023-03-16 13:04:48
katalog Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach budowa farmy fototowoltaicznej PV Dłużyna o mocy do 2.5MW 2023-03-06 10:19:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wydaniu Postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w decyzji nr rejestru 2/2023 SPU.6733.8.2022.AD Wójta Gminy Banie z dnia 07.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, do realizacji na działkach nr 296/10, 296/9, 296/8 w obrębie Lubanowo 2023-03-06 09:17:18
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 6/2023 z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 2023-03-06 08:45:05
dokument Informacja o zgromadzeniu publicznym 2023-02-24 13:32:34
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 i drogi ekspresowej S10 na obszarze powiatu gryfińskiego, stargardzkiego oraz gminy Miasto Szczecin. 2023-02-22 07:51:58
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). 2023-02-17 14:00:15
dokument Ptasia grypa na terenie powiatu gryfińskiego 2023-02-15 14:17:25
katalog Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2023-02-13 11:12:28
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3/2023 z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie nakazu wykonania odstrzału sanitarnego dzików do dnia 30 kwietnia 2023 r. 2023-02-09 10:11:15
dokument Informacja o sprzedaży pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2023-02-08 08:32:31
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego SPU.6733.8.2022.AD 2023-02-08 08:30:05
dokument Rozporządzenie nr 2/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 i drogi ekspresowej S10 na obszarze powiatu gryfińskiego, stargardzkiego oraz gminy Miasto Szczecin. 2023-02-06 13:51:53
dokument Rozporządzenie nr 1/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu gryfińskiego, pyrzyckiego i stargardzkiego 2023-02-06 13:51:00
dokument Informacja o zgromadzeniu publicznym 2023-01-31 09:00:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o zebranych dowodach w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. przebudowa istniejącej wagi samochodowej, dz. nr 414 Kunowo 2023-01-27 08:54:35
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Banie o włączeniu karty adresowej zabytku do GEZ Gminy Banie 2023-01-24 13:59:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o zebranych dowodów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn przebudowa istniejącej linii kablowej dz nr 296-10, 296-9, 296-8 Lubanowo 2023-01-20 09:50:38
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Banie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku 2023-01-17 11:05:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn budowa przyłącza elektroenergetycznego dz. nr 1158-29 Swobnica 2023-01-13 11:56:28
dokument Obwieszczenie 2023-01-09 07:13:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o zebranych w sprawie budowy przełącza elektroenergetycznego dla zasilania budynków mieszkalnych dz mieszkalnych, dz. nr 1158-29 obręb Swobnica 2023-01-04 12:29:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV dz. nr 296-10, 296-9, 296-8 Lubanowo 2022-12-29 11:07:37
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa podziemnej kablowej sieci oraz dwóch stanowisk słupowych dz nr 296-8, 296-9, 296-10 obręb Lubanowo 2022-12-20 10:20:13
dokument Rozporządzenie nr 17 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-12-09 11:39:53
dokument wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - dz. nr 48 na 4 obr. Kunowo 2022-12-08 14:50:37
dokument wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - rów melioracyjny R-H w km 1+950 2022-12-08 14:50:08
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 listopada 2022 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu nr 16/2022 z dnia 02.11.2022 zmieniającym rozporządzeniu nr 16/2022 z dnia 02.11.2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-12-05 08:00:01
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej dz. nr 296-10, 296-8, 296-9 Lubanowo 2022-12-02 12:14:02
dokument Informacja - sprzedaż paliwa stałego (węgiel) 2022-11-16 12:16:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa przyłącza elektroenergetycznego dla zasilania budynków mieszkalnych na dz nr 1158-29 obręb Swobnica 2022-11-14 12:31:30
dokument Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego, w postaci dokumentu elektronicznego GML, Zbiór danych przestrzennych, w postaci dokumentu elektronicznego GML 2022-11-10 14:39:42
dokument Informacja o sprzedaży pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2022-11-08 09:15:18
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 16/2022 z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-11-04 14:06:17
dokument Informacja o siedzibie firmy sprzedającej węgiel 2022-11-04 13:49:10
dokument Informacja o zgromadzeniu publicznym 2022-11-02 14:49:44
dokument Ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego 2022-10-26 11:58:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie w sprawie wszczęcia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej dz. nr 296-10, 296-9, 296-8 obręb Lubanowo 2022-10-13 13:59:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn budowa remizy, dz nr 227, Dłusko Gryfińskie 2022-10-10 08:20:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o zebranych dowodach w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn budowa remizy strażackiej dz nr 227 Dłusko Gryfińskie 2022-09-30 09:18:08
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 13/2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-09-29 13:44:16
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 14/2022 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie strefy objętej zakażeniem ASF u dzików 2022-09-29 13:43:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa świetlicy dz nr 82-31 Babinek 2022-09-26 09:12:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego na świetlicę, dz nr 22-2 Rożnowo 2022-09-26 08:06:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa budynku remizy dz nr 227 Dłusko Gryfińskie 2022-09-21 13:21:26
dokument Obwieszczenie w sprawie zebranych dowodów w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy w Babinku, dz nr 82-31 Babinek 2022-09-09 13:10:52
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji usługowo-handlowej na świetlicę, dz. nr 22-2 Rożnowo 2022-09-09 13:09:44
dokument Rozporządzenie nr 6/2022 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie z dnia 07 września 2022 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń 4/2022 oraz 5/2022 w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u świń na terenie powiatu gryfińskiego. 2022-09-07 08:58:59
dokument Informacja o zgromadzeniu publicznym 2022-09-06 11:08:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach SPU.6220.8.2022.KR 2022-08-19 13:05:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 28 lipca 2022 dot omyłki pisarskiej 2022-08-17 14:39:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa linii kablowej SN do realizacji na działkach 644, 619, 707-1, 617-1 Swobnica 2022-08-12 10:33:46
dokument Efektywność energetyczna budynków - przydatne informacje 2022-08-11 13:20:28
dokument Obwieszczenie o umorzeniu postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowa farmy fotowoltaicznej o mocy całkowitej do 100MW w Parnicy 2022-08-04 11:06:54
dokument Rozporządzenie nr 3/2022 Powiatowego Lekarz Weterynarii w Gryfinie z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu gryfińskiego 2022-08-02 14:55:57
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa świetlicy, dz nr 82-32 Babinek 2022-08-01 14:45:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. zmiana sposobu użytkowania budynku sklepu usługowo-handlowego na świetlicę, budowa świetlicy, dz nr 22-2 Rożnowo 2022-08-01 08:11:00
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i zebranych dowodów dla inwestycji budowa linii kablowej SN , dz nr 644, 619, 707-1, 617-1 Swobnica, Gmina Banie 2022-07-29 09:07:59
dokument Rozporządzenie nr 2/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GRYFINIE Z DNIA 15 LIPCA 2022 2022-07-22 09:38:01
dokument Rozporządzenie nr 2/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. 2022-07-20 12:56:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLAY, dz. nr 323-170, 323-130 Lubanowo 2022-07-13 07:48:21
dokument Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej pomyłki w decyzji znak SZ.ZUZ.4.4210.139.2021.AP - pozwolenie wodnoprawne 2022-07-12 14:54:52
dokument Postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie odmowy uzgodnienia decyzji o lokalizacji celu publicznego 2022-07-12 13:35:54
dokument Informacja o sprzedaży pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2022-07-05 09:53:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o zebranych dowodach w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy pn nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz nr 323-110 Lubanowo 2022-07-05 08:57:45
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLAY, dz nr 323-170, 323-130 Lubanowo 2022-06-24 12:11:38
dokument Obwieszczenie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn budowa posterunku policji, dz nr 511, 510-2 Banie 2 2022-06-21 14:25:05
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa remizy OSP dz nr 227, Dłusko Gryfińskie 2022-06-14 10:35:28
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu 2022-06-10 11:13:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania pn budowa linii kablowej SN do realizacji na działkach nr 644, 619, 707-1, 617-1 obręb Swobnica, Gmina Banie 2022-06-09 11:16:19
dokument Informacja o sprzedaży pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2022-06-03 13:18:41
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-06-03 12:48:30
dokument Obwieszczenie 2022-05-23 10:48:30
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 2022-05-20 08:57:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operator P4 PLAY nr GRY 3401B na dz.323/170,323/130 obr.Lubanowo. 2022-05-13 10:43:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o zmianie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę remizy OSP w Dłusku Gryfińskim, dz nr 227 2022-05-10 11:23:44
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 5 /2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na ternie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście. 2022-04-26 14:11:21
dokument Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego 2022-04-22 07:11:33
dokument ,,Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania Budowa ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną inf. tech, demontaż istniejącego budynku w Dłusku Gryfińskim, dz. nr 227 obrębie Dłusko Gryfińskie, Gmina Banie?? 2022-04-20 09:48:13
dokument Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego 2022-04-13 14:24:34
dokument Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r w spr zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 2022-04-11 08:44:42
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 4 /2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2022-04-04 11:54:13
dokument Wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Lubanowo 2022-03-22 14:10:19
dokument Zebranie materiału dowodowego w sprawie wydania zmiany decyzji środowiskowej - Lubanowo 2022-03-22 14:09:40
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2022-03-22 13:55:33
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 2022-03-22 09:29:13
dokument Postanowienie Wójta Gminy Banie 2022-03-22 09:11:58
dokument Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Piaseczno dz. nr 550.1, 550.2 2022-03-11 12:14:55
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 3 /2022 z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nakazującego zamykanie przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 na obszarze powiatu gryfińskiego, Miasta Szczecin oraz powiatu polickiego. 2022-03-08 09:33:13
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa elektroenergetycznych linii kablowych , dz nr 26, nr 259 Lubanowo 2022-02-18 10:55:49
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2022-02-10 14:03:41
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych 2022-02-07 13:09:02
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. 2022-02-04 08:11:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa elektroenergetycznych linii kablowych w obrębie Żarczyn, Lubanowo, Baniewice, gmina Banie 2022-02-02 08:41:24
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 193-2, 193-1, 329 obręb Lubanowo 2022-02-01 07:11:11
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych do realizacji na działach 26, 259 obręb Lubanowo 2022-01-26 14:57:53
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1 /2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2022-01-26 10:22:00
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2022-01-14 10:46:53
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn budowa elektroenergetycznych linii kablowych w obrębie Żelechowo, Lubanowo, Baniewice 2022-01-10 08:27:01
dokument Obwieszczenie o zebraniu materiałów dowodowych 2022-01-05 13:26:31
dokument Podstawowe zasady/procedury w przypadku sytuacji konfliktowych z wilkami 2022-01-04 14:50:50
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn rozbudowa sieci wodociągowej na działce nr 193-2, 193-1, 329 obręb Lubanowo 2021-12-23 11:02:21
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 28/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-12-23 07:31:24
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 30/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-12-22 10:40:07
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 29/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nakazania zamykania przejść dla zwierząt w pasie drogowym i wykonywania przeszkód technicznych wzdłuż autostrady A6 na obszarze powiatu gryfińskiego, Miasta Szczecin oraz powiatu polickiego 2021-12-22 10:39:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa elektorenergetycznych linii kablowych średniego napięcia do realizacji na dz. nr 26, nr 259 obręb Lubanowo, gmina Banie 2021-12-21 14:47:08
dokument Obwieszczenie w spr wydania zezwolenia na wycięcie drzewa dz.nr 687 obr.Banie2 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Regalica 2021-12-15 12:40:54
dokument Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 2021-12-13 14:24:25
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-12-10 10:08:11
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia SN z rurociągiem teletechnicznym dz nr 236 Lubanowo 2021-12-08 10:26:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,,Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, obręb Banie 4 dz nr 1123-7, 1123-11, 1124, obręb Banie 5 dz nr 1202-1 2021-12-07 11:50:47
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 27/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu polickiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście. 2021-11-30 11:00:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji pn budowa odcinka sieci wodociągowej PCV 110mm w pasie drogowym dz nr 619, i dz nr 653-3 Swobnica 2021-11-17 09:34:20
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach wystarczających do rozstrzygnięcia sprawy i wydania decyzji pn Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia SN z rurociągiem dz nr 236 Lubanowo 2021-11-15 09:01:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji pn rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Towerlink Poland Sp. z o.o. na wieży kościoła w Górnowie 2021-11-10 09:45:21
dokument Informacja o wykryciu wirusa gryp ptaków HPAI 2021-11-08 07:48:05
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach wystarczających do rozstrzygnięcia i wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa kontenerowej stacji transformatorowej obręb Banie 5, Banie 4 2021-11-05 08:14:17
dokument Obwieszczenie w sprawie zebrania dowodów dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- farma fotowoltaiczna Piaseczno 2021-11-04 14:57:10
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn Budowa Posterunku Policji dz 511, 510-2 Banie 2 2021-11-04 12:46:38
dokument Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publ. Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej dz 109-1 Górnowo 2021-10-28 09:47:17
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach w postępowaniu administracyjnym o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej PCV 110mm w pasie drogowym dz nr 619, 653-3, 653-12 obręb Swobnica 2021-10-19 09:36:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa kontenerowej stacji transformatorowej w Banie 5 na dz nr 1202-1, nr 1201, w Banie 4 dz nr 1123-7, nr 1123-11, nr 1124 2021-10-14 07:34:20
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa budynku Posterunku Policji wraz z urządzeniami budowlanymi na działkach nr 511 i 510-2 Banie 2 2021-10-08 11:25:19
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania admin o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 2021-10-08 11:22:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ,,Budowa świetlicy wiejskiej, boiska sportowego i placu zabaw w Kunowie dz nr 27-10'' 2021-10-07 09:08:46
dokument Zawiadomienie stron postępowania - wystąpienie o wydanie opinii 2021-10-06 14:45:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Piaseczno dz. nr 550.1 i 550.2 2021-10-06 14:44:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej PCV 110mm w pasie drogowym dz nr 619, 653-3, 653-12 obręb Swobnica 2021-09-29 14:51:31
dokument Zawiadomienie - wydanie opinii 2021-09-24 15:00:13
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego -budowa farmy fotowoltaicznej Parnica 2021-09-24 14:58:38
dokument obwieszczenie o wszczęci postępowania adm. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (SN) z rurociągiem teletechnicznym 2021-09-16 10:35:42
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 25/2021 z dnia 8 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-09-09 14:33:26
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach do rozstrzygnięcia sprawy i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa świetlicy wiejskiej, boiska sportowego i placu zabaw na dz. nr 27-10 w Kunowie 2021-09-08 14:54:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Tower 2021-09-08 11:13:07
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 24/2021 z dnia 1 września 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania ASF na terenie powiatów Gryfino i Myślibórz 2021-09-03 11:53:52
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych 2021-08-31 14:52:22
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu dla inwestycji: "Budowa gazociągu w/c DN 700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie-Dolna Odra" 2021-08-20 08:59:29
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie dot.Budowy kontenerowej świetlicy wiejskiej o powierzchni ok 100 m2 wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, przyłączem wodociągowym i energetycznym ;budowa placu zabaw oraz boiska sportowego do realizacji na dz.27/10 obr Kunowo. 2021-08-18 14:35:27
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 23/2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na terenie powiatu gryfińskiego. 2021-08-16 08:19:27
dokument Obwieszczenie i podanie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji środowiskowej dla dz. nr 296/5 Lubanowo 2021-08-05 15:01:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wydaniu zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ,,Budowa abonenckiej stacji elektroenergetycznej 30/110 kV Banie dz. nr 281/7 obręb Lubanowo 2021-08-02 08:12:48
dokument Informacja- zasilanie pól nawozem zwierzęcym 2021-07-30 10:14:31
dokument Wszczęcie postępowania administracyjnego - Babinek 2021-07-27 13:53:07
dokument Rozporządzenie nr 22/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego. 2021-07-27 11:17:39
dokument Obwieszczenie dot ,,Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie - Dolna Odra. Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego". 2021-07-23 10:07:32
dokument Rozporządzenie nr 21/2021 Wojewody zachodniopomorskiego z dnia 19 lipca 2021 w spr zwalczania grypy ptaków (HPAI) 2021-07-21 14:42:34
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji - pozwolenia wodnoprawne 21.07.2021 2021-07-21 08:31:16
dokument Lokalny informator ?Za życiem? 2021-07-16 13:55:12
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2021-07-15 14:54:48
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych 2021-07-15 14:54:21
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie wydania zmiany decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie abonenckiej stacji elektroenergetycznej 2021-07-15 07:58:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-budowa elektrowni fotowoltaicznej 2021-07-13 14:49:20
dokument O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2021 roku 2021-07-09 14:48:51
dokument Pozwolenie wodnoprawne GAZ-SYSTEM nr działki 273 2021-07-09 14:38:00
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych 2021-07-02 11:31:47
dokument Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 2021-06-29 14:54:25
dokument Obwieszczenie w sprawie pozwoleń wodnoprawnych 16.06.21 2021-06-18 14:55:57
dokument obwieszczenie w sprawie pozwoleń wodnoprawnych 15.06.21 2021-06-18 14:55:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o zmianie decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie abonenckiej stacji elektroenergetycznej 2021-06-17 11:05:25
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 19/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-06-16 11:31:18
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie nr 14/2021 w sprawie wprowadzenia na ternie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków 2021-06-16 11:30:52
dokument Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych 2021-06-02 10:09:20
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2021-06-01 14:52:35
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielnie pozwoleń wodnoprawanych 2021-06-01 14:52:03
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 17/2021 z dnia 26 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-05-28 12:48:57
dokument Rozporządzenie Wojewody 16_2021 z 17 maja 2021 r. 2021-05-21 12:20:56
dokument Obwieszczenia o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych 2021-05-20 08:11:08
dokument Obwieszczenie - rów przydrożny dz nr 236 obr Lubanowo 2021-05-18 12:55:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych 2021-05-17 14:52:59
dokument Rozporządzenie nr 15 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 maja 2021 r 2021-05-17 12:16:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2021-05-06 14:49:37
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 14/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków. 2021-04-30 14:49:23
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych 2021-04-30 14:30:16
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji ,,Budowa gazociągu w-c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie - Dolna Odra. Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego" 2021-04-30 07:56:44
dokument Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych - gazociąg DN 700 2021-04-29 08:04:32
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 390/3 obręb Baniewice 2021-04-28 07:19:36
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 142/2 obręb Baniewice 2021-04-28 07:18:42
dokument Informacja-zasilanie pól nawozem zwierzęcym 2021-04-26 10:43:31
dokument Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2021 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 2021-04-23 12:07:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych 2021-04-22 14:58:44
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2021-04-07 11:40:41
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.747.1-3.2021.PM o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn. ,,Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji ZZU Przywodzie - Dolna Odra. Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego". 2021-04-01 12:46:30
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 11/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 24 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego 2021-03-29 11:53:34
dokument Informacja 2021-03-25 09:33:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Dom Kultury w Baniach 2021-03-17 07:09:52
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 9/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO w sprawie wykonywania ogrodzeń ograniczających lub zatrzymujących migrację zwierząt z terenów leśnych na obszarze powiatu gryfińskiego 2021-03-01 08:34:32
dokument Rozporządzenie Wojewody- grypa ptaków obszar zagrożony 2021-02-26 10:14:59
dokument KOWR- ogłoszenie o przetargu 2021-02-24 08:50:34
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 6/2021WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu gryfińskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego. 2021-02-22 10:27:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o zebranych dowodach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Dom Kultury w Baniach 2021-02-22 09:43:51
dokument Obwieszczenie o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - plac zabaw w Kunowie 2021-02-16 09:49:45
dokument Obwieszczenie Wojewody w sprawie badań geologicznych - Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra 2021-02-11 12:30:38
dokument ROZPORZĄDZENIE NR 5/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa zachodniopomorskiego 2021-02-10 10:35:44
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości 2021-01-28 12:08:04
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wejście na teren dz. nr 12 obręb Babinek 2021-01-28 12:06:36
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. zezwolenia na wejście na teren dz. 13-1 obręb Kunowo 2021-01-28 12:05:24
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji: dobudowa ganku przy wejściu bocznym Domu Kultury 2021-01-27 10:20:01
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości 2021-01-26 10:30:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2021-01-22 10:59:14
dokument Zwrot podatku akcyzowego 2021-01-20 07:39:41
dokument Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia Budowa Gazociągu relacji Przywodzie-Dolna Odra. Przyłaczenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra 2021-01-07 13:09:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji:Przebudowa wału ziemnego oraz budowa magazynu środków ochrony zboża i sześciu zbiorników na olej napędowy w miejscowości Parnica i Dłużyna. 2020-12-10 12:36:13
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji, ENEA - Rozdzielnia Banie 2020-11-30 12:50:18
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów -budowa budynku rozdzielni 2020-10-30 09:53:11
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy-AGRO-MACH Tywica 2020-10-27 09:17:15
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sieć 15 kV Swobnica 2020-10-13 12:47:02
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2020-10-07 10:42:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa rozdzielni 2020-10-06 14:18:51
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-10-01 12:12:29
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2020-09-30 12:27:56
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Budowa gazociągu wc DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie-Dolna Odra 2020-09-30 10:57:57
dokument Obwieszczenie o dowodach-AGROMACH 2020-09-28 11:41:18
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów 2020-09-14 14:44:26
dokument WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-ROZBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 15 kV I 0,4 kV 2020-09-10 13:42:38
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ - FARMA FOTOWOLTAICZNA W DŁUSKU GRYF. 2020-09-10 13:42:21
dokument obwieszczenie o dowodach-sieć wodociągowa 2020-09-09 12:03:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na rozbudowie sieci elektroenrgetycznej w Baniach 2020-08-21 08:43:50
dokument Pozwolenie wodnoprawne rozbudowa sieci elektroenergetycznej 2020-08-20 09:31:40
dokument Wszczęcie postępowania- modernizacja zsilania sieci 15 kV w Swobnicy 2020-08-20 09:31:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2020-08-12 11:17:47
dokument obwieszczenie -budowa farmy fotowoltaicznej 2020-08-12 08:45:26
dokument Wszczęcie postępowania udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne 2020-07-31 12:59:26
dokument Wszczęcie postępowania wykonanie urządzenia wodnego, usługa wodna 2020-07-31 12:58:58
dokument wszczęcie postępowania w spr. wygaszenia decyzji Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego 2020-07-31 12:58:30
dokument Obwieszczenie w spr. budowy farmy fotowoltaicznej 2020-07-23 11:43:50
dokument Obwieszczenie o zebraniu dowodów-Enea 2020-07-22 09:32:24
dokument OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ 2020-07-20 14:05:20
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji-remiza strażacka Dłusko Gryfińskie 2020-07-13 08:48:42
dokument Obwieszczenia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-07-07 12:35:02
dokument Obwieszczenie o wsczęciu postępowania ENEA -Banie 3 2020-07-06 12:36:59
dokument Wszczęcie postępowania ENEA-Banie 2 2020-06-29 10:11:48
dokument Obwieszczenie budowa gazociągu 2020-06-23 12:48:04
dokument Wykaz nieruchomości na sprzedaż dz. nr 411/1 obręb Swobnica 2020-06-19 10:30:52
dokument Wykaz nieruchomości na sprzedaż dz. nr 36/4 obręb Lubanowo 2020-06-10 13:10:00
dokument Wykaz nieruchomości na sprzedaż dz. nr 147/1, 147/3 obręb Baniewice 2020-06-10 13:09:17
dokument Wykaz nieruchomości na sprzedaż dz. nr 1153 obręb Banie 2020-06-10 13:08:35
dokument Wykaz nieruchomości na sprzedaż dz. nr 47/2,48/2,48/3,48/4 obręb Lubanowo 2020-06-10 13:07:57
dokument Obwieszczenia o wszczęciu postępowania-Remiza OSP w Dłusku Gryfińskim 2020-06-05 09:49:52
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji-ENEA Parnica 2020-06-02 14:51:23
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2020-06-01 11:13:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-05-07 08:53:17
dokument Ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości w Piasecznie 2020-05-07 08:14:44
dokument Wykaz nieruchomości na sprzedaż dz. nr 36/4 obręb Lubanowo 2020-05-05 14:05:00
dokument Wykaz nieruchomości na sprzedaż dz. nr 221/27 obręb Kunowo 2020-05-05 14:04:30
dokument Wykaz nieruchomości na sprzedaż dz. nr 1153 obręb Banie 4 2020-05-05 14:04:00
dokument Wykaz nieruchomości na sprzedaż dz. nr 47/2, 48/2, 48/3, 48/4 obręb Lubanowo 2020-05-05 14:03:32
dokument Wykaz nieruchomości na sprzedaż dz. nr 411/1 obręb Swobnica 2020-05-05 14:02:54
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach -ENEA Parnica 2020-05-05 11:11:14
dokument Ogłoszenie dot. sprzedaży nieruchomości dz. nr 97/3 obręb Babinek 2020-05-05 11:10:43
dokument Ogłoszenie dot. sprzedaży nieruchomości dz. nr 15/1 obręb Rożnowo 2020-05-05 11:10:03
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 2020-04-28 17:59:47
dokument OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU DOWODÓW-ENEA 2020-04-15 13:50:07
dokument Informacja o wszczęciu postępowania 2020-04-14 11:36:53
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inewstycji celu publicznego- budowa Posterunku Policji w Baniach dz, 511 i 510/2 obr Banie2 2020-04-08 11:24:41
dokument ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2020-04-06 11:55:55
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę strategicznej inwestycji-budowa linii 400 kV relacji Krajnik- Baczyna 2020-03-30 09:55:08
dokument Informacja o wszczęściu postępowania 2020-03-18 10:11:40
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWNIA W SPRAWIE POZWOLENIA NA BUDOWE I ROZBIÓRKĘ STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ 400 KV 2020-03-10 13:07:19
dokument OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 2020-03-09 13:27:03
dokument Obwieszcznie o wszczęciu postępowania 2020-03-03 12:34:47
dokument Informacja o wszczęciu postępowania 2020-02-20 10:48:15
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego 2020-02-11 07:38:44
dokument Uwaga producenci rolni 2020-02-03 08:25:16
dokument Obwieszczenie wojewody zachodniopomorskiego- kwalifikacja wojskowa 2020-01-20 11:09:01
dokument Informacja o wszczęciu postępowania 2020-01-17 13:28:29
dokument Obwieszczenie starosty gryfinskiego 2020-01-10 07:33:04
dokument Informacja o wszczęciu postępowania 2019-12-30 09:52:19
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustsleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-11-22 09:13:48
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-11-14 08:47:18
dokument Obwieszczenie - sieć wodociągowa 2019-10-29 08:50:24
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, linia 400 kV relacji Krajnik -Baczyna 2019-10-28 09:23:31
dokument obwieszczenie o zebraniu dowodów -gazyfikacja miejscowości Banie-gmina Banie-etap II 2019-10-22 08:33:01
dokument Zaproszenie na szkolenie dla NGO 2019-10-07 10:42:52
dokument Wszczęcie postępowania - budowa sieci wodociągowej 2019-10-04 12:14:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji polegającej na budowie lini 400kW relacji Krajnik-Baczyna 2019-09-30 10:09:22
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej- instalacja oleju napędowego w m. Parnica 2019-09-26 13:00:09
dokument Informacja o uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego 2019-09-26 12:47:41
dokument Obwieszczenie o wszczęciu- Polska Spółka Gazownictwa 2019-09-12 11:08:01
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny 2019-08-27 07:09:01
dokument obwieszczenie o wydanej decyzji 2019-08-22 13:53:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2019-07-31 12:58:40
dokument Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji środowiskowej-Zespół Elektrowni Wiatrowych Banie 2019-07-29 13:25:44
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji - ENEA Tywca 2019-07-26 09:24:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu bublicznego Budowa sieci gazowej - gazyfikacja miejscowości Banie, gmina Banie-etap I 2019-07-11 09:23:01
dokument zawiadomienie stron o zebranych dowodach - siłownie wiatrowe Banie 2019-07-05 14:17:55
dokument obwieszcenie o zebraniu dowodów 2019-07-04 11:39:26
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji 2019-07-01 12:53:42
dokument obwieszczenie o wszczęciu fotowoltaika 2019-07-01 12:53:10
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie lini 400kV Krajnik-Baczyna 2019-06-18 10:33:36
dokument Informacja o wszczeciu postępowania 2019-06-13 13:23:43
dokument Ogłoszenie o sprzedaży elementów wyposażenia oczyszczalni ścieków 2019-06-12 12:58:50
dokument Informacja o wszczeciu postępowania HIL- GAZ 2019-06-11 09:36:28
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ENEA- Tywica 2019-06-11 08:11:11
dokument obwieszczenie o zgromadzonych dowodach-ENEA 2019-06-07 12:17:17
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji 2019-05-31 14:49:30
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2019-05-28 10:26:58
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 2019-05-21 10:28:36
dokument obwieszczenie o wszczęciu-ENEA 2019-05-16 14:10:52
dokument obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2019-05-09 13:48:37
dokument Obwieszczenie-projekt decyzji 2019-04-11 09:34:38
dokument Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2019-04-09 11:16:18
dokument Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2019-04-05 11:07:08
dokument Obwieszczenie 2019-03-22 11:49:27
dokument Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i udziale społeczeństwa 2019-03-21 12:37:57
dokument Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania 2019-03-21 12:37:23
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji 2019-03-20 11:59:35
dokument E-dowód już od 4 marca 2019-02-26 11:57:34
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego 2019-02-14 08:53:54
dokument UWAGA - PRODUCENCI ROLNI 2019-01-30 13:13:19
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-01-21 07:28:38
dokument OBWIESZCZENIE STAROSTY GRYFIŃSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1549Z Banie-Rów, wraz z dojazdami na odcinku od km 4+050 do km 4+730 2019-01-15 09:11:32
dokument Obwieszczenie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko budowy farmy fotowoltaicznej 2019-01-09 14:54:57
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w spr.wydania decyzji środowiskowych dla farmy fotowoltaicznej 2019-01-09 14:53:31
dokument Obwieszczenie 2018-11-20 09:18:20
dokument Obwieszczenie o zawieszeniu 2018-10-26 12:25:08
dokument obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2018-10-26 12:24:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2018-10-24 11:12:11
dokument zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna 2018-10-18 09:13:24
dokument Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna 2018-10-18 09:12:55
dokument Obwieszczenie 2018-10-16 11:31:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2018-10-09 12:40:54
dokument Obwieszczenie o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik-Baczyna 2018-09-04 09:10:58
dokument Obwieszczenie z dnia 24.07.2018 o przystąpieniu do przprowadzenia oceny odziaływania na środowisko -budowa linii elektroenergetycznej Krajnik- Baczyna 2018-07-26 10:03:43
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-07-18 13:49:03
dokument WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.33-obwieszczenie2-ok 2018-06-19 08:37:05
dokument WONS-OŚ.4202.1.2017.KK.30-Obwieszczenie1 2018-06-19 08:36:37
dokument Obwieszczenie o wszczeciu postepowania 2018-06-15 11:22:35
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2018-06-05 12:27:26
dokument Obwieszenie o zakończeniu postepowania i wydaniu decyzji 2018-05-30 12:19:20
dokument Obwieszczenie z dnia 23 maja 2018 2018-05-25 14:07:09
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2018-04-25 08:01:43
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2018-04-05 13:53:11
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewziecia "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kv Krajnik-Baczyna" 2018-04-03 11:01:21
dokument Obwieszczenie o wystąpieniu o opinię oraz uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia "Budowa linii elektroenergetycznej 400kv Krajnik - Baczyna" 2018-04-03 10:59:46
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2018-03-28 12:04:26
dokument Konkurs na opracowanie "Projektu koncepcyjnego zagospodarowania Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach" 2018-03-22 09:57:31
dokument Nabór na urzędnika wyborczego 2018-03-20 07:50:55
dokument OBWIESZCZENIE-projekt decyzji 2018-03-19 12:03:58
dokument Obwieszczenie 2018-03-14 14:56:47
dokument Konkurs na stanowisko dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki Kultury i Sportu w Baniach 2018-03-14 14:13:44
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2018-03-12 09:33:46
dokument OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023" 2018-02-20 08:03:54
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2018-02-15 12:45:49
dokument obwieszczenie o sprostowaniu 2018-02-15 11:05:56
dokument Obwieszczenie RDOŚ o podjęciu postępowania 2018-02-12 09:59:15
dokument UWAGA - PRODUCENCI ROLNI 2018-02-05 14:00:26
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach 2018-01-19 14:14:14
dokument ogłoszenie o odstąpieniu 2017-12-12 11:31:47
dokument obwieszczenie o wydaniu decyzji 2017-11-30 10:14:00
dokument Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji 2017-11-27 13:45:55
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2017-11-09 13:01:01
dokument Obwieszczenie 2017-11-07 09:37:17
dokument Obwieszczenie 2017-10-16 14:51:37
dokument Obwieszczenie 2017-10-05 12:14:12
dokument Obwieszczenie 2017-09-12 07:42:39
dokument Obwieszczenie 2017-07-21 08:19:21
dokument Obwieszczenie 2017-06-29 16:25:03
dokument Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym 2017-05-30 08:39:46
dokument Obwieszczenie 2017-05-05 14:26:40
dokument OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2017-04-27 10:38:03
dokument Obwieszczenie 2017-04-20 10:52:23
dokument Obwieszczenie-zawiadomienie stron 2017-04-20 10:51:45
dokument Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 2017-04-13 14:47:57
dokument Ogłoszenie 2017-04-07 14:31:48
dokument Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu postanowień określających zakres raportu i zawieszajacego postępowanie 2017-04-07 14:28:07
dokument SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW 2017-03-31 13:44:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-stacja bazowa Kunowo 2017-03-14 11:23:40
dokument Obwieszczenie RDOŚ 2017-03-13 10:44:21
dokument Obwieszczenie 2017-03-07 10:41:14
dokument Obwieszczenie RDOŚ o przedłożeniu uzupełninionego wniosku 2017-02-22 08:13:10
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji -Sosnowa, Kunowska 2017-02-21 12:11:07
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji-Ogrodowa 2017-02-21 12:10:40
dokument obowiązek szkolny 2017-02-09 09:01:16
dokument Obieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania 2017-02-03 11:03:30
dokument UWAGA - PRODUCENCI ROLNI 2017-02-02 08:46:35
dokument Obwieszczenie o wszczęciu - wodociąg Ogrodowa 2017-02-01 12:08:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu - wodociąg Sosnowa, Kunowska 2017-02-01 12:08:22
dokument Obwieszczenie 2017-01-30 13:25:07
dokument Obwieszczenie 2017-01-30 10:58:22
dokument Obwieszczenie 2016-12-13 13:09:51
dokument Obwieszczenie 2016-12-08 08:43:37
dokument Obwieszczenie 2016-11-24 13:18:27
dokument Obwieszczenie 2016-11-09 09:57:35
dokument obwieszczenie 2016-11-03 09:27:33
dokument obwieszczenie 2016-10-06 11:10:06
dokument Obwieszczenie 2016-09-23 12:36:00
dokument Obwieszczenie 2016-09-23 12:35:35
dokument Obwieszczenie 2016-08-30 09:49:12
dokument Obwieszczenie 2016-08-25 12:27:23
dokument Obwieszczenie 2016-08-10 13:51:28
dokument UWAGA - PRODUCENCI ROLNI 2016-08-04 12:51:16
dokument Obwieszczenie 2016-07-26 10:07:39
dokument Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Banie" 2016-07-05 10:06:12
dokument Obwieszczenie 2016-07-01 13:06:14
dokument Obwieszczenie 2016-06-29 11:00:24
dokument Zarządzenie Nr 12/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Baniach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie unieważnienia konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Baniach 2016-06-24 13:49:14
dokument Konkurs na wolne stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół w Baniach 2016-06-13 13:58:09
dokument Obwieszczenie 2016-06-02 14:40:37
dokument Obwieszczenie 2016-05-24 12:29:47
dokument Obwieszczenie 2016-05-20 08:49:04
dokument Obwieszczenie 2016-05-16 09:18:33
dokument Obwieszczenie 2016-05-04 12:44:06
dokument Obwieszczenie 2016-04-08 07:13:29
dokument Obwieszczenie 2016-03-23 11:17:29
dokument Obwieszczenie 2016-03-04 10:13:50
dokument Obwieszczenie 2016-03-02 09:57:14
dokument Obwieszczenie 2016-02-16 09:50:15
dokument Obwieszczenie 2016-02-15 13:21:05
dokument Obwieszczenie 2016-02-09 12:20:54
dokument Uwaga - producenci rolni 2016-02-08 09:47:40
dokument Obwieszczenie 2016-02-08 08:51:51
dokument Obwieszczenie - dokument stracił ważność 2016-01-29 11:22:24
dokument Obwieszczenie - dokument stracił ważność 2016-01-21 12:31:07
dokument Obwieszczenie 2016-01-20 13:06:04
dokument Obwieszczenie 2016-01-20 13:05:33
dokument Obwieszczenie 2016-01-20 13:04:58
dokument Obwieszczenie 2016-01-15 07:15:12
dokument Zawiadomienie 2016-01-05 09:50:41
dokument Obwieszczenie 2016-01-05 09:50:09
dokument Obwieszczenie 2015-12-18 09:55:41
dokument Obwieszczenie 2015-12-16 12:33:14
dokument Obwieszczenie 2015-12-07 12:18:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dokument stracił ważność 2015-10-01 14:26:50
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie raportu - dokument stracił ważność 2015-10-01 14:24:13
dokument Uwaga-producenci rolni 2015-07-31 14:24:01
dokument Obwieszczenie 2015-05-14 10:15:03
dokument Obwieszczenie 2015-05-13 08:09:55
dokument Obwieszczenie 2015-04-21 11:52:54
dokument Obwieszczenie 2015-04-21 11:06:58
dokument Obwieszczenie 2015-03-20 12:46:40
dokument Obwieszczenie 2015-03-18 09:45:33
dokument OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW 2015-03-12 10:06:06
dokument Obwieszczenie 2015-03-11 12:47:07
dokument Obwieszczenie 2015-02-25 09:19:05
dokument Uwaga - producenci rolni 2015-02-02 12:40:37
dokument Obwieszczenie 2015-01-28 10:07:59
dokument Informacja o wynikach naboru 2014-12-23 13:32:50
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2014-12-11 14:46:41
katalog Sprzedaż przyczepy asenizacyjnej 2014-12-11 08:01:45
katalog Sprzedaż ciągnika rolniczego 2014-12-11 07:58:19
dokument OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY BANIE - dokument stracił ważność 2014-11-24 14:30:48
dokument Obwieszczenie 2014-11-12 13:17:20
dokument Obwieszczenie 2014-10-17 11:05:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2014-09-25 11:46:53
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania 2014-09-23 11:56:19
dokument Obwieszczenie 2014-09-01 11:55:05
dokument UWAGA - PRODUCENCI ROLNI 2014-08-04 08:55:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania 2014-07-28 12:58:03
dokument Ogłoszenie 2014-07-25 10:28:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie 2014-06-24 08:27:01
dokument Sprzedaż samochodu Ford Focus Kombi 1,8 - dokument stracił ważność 2014-06-18 13:37:06
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-05-22 09:14:21
dokument SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : FORD Focus Kombi 1.6 - dokument stracił ważność 2014-05-22 08:06:15
dokument NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : FORD Focus Kombi 1.8 - dokument stracił ważność 2014-05-22 08:00:50
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej 2014-05-16 12:54:39
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2014-05-06 10:58:32
dokument Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa elektroenergetycznych linii kablowych 110 kV 2014-04-22 10:30:45
dokument ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie dla obrębu Banie, Piaseczno, Swobnica, Lubanowo I, Lubanowo II, Sosnowo 2014-04-07 07:30:23
dokument ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany stydium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie obręb Banie 2014-04-07 07:28:52
dokument Ogłoszenie dot. środków ochrony roślin 2014-04-04 07:55:07
dokument Obwieszczenie Enea- Podłączenie do domu jednorodzinnego obr. Swobnica 2014-04-02 14:29:45
dokument Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc w sprawie boiska sportowego wielofunkcyjnego w Lubanowie 2014-03-31 14:15:06
dokument Przetarg nieograniczony ofertowy na samochód FORD DNW Focus 1,6 Kombi nr nadwozia WF0NXXGCDN4L62017 - dokument stracił ważność 2014-03-28 08:32:03
dokument Przetarg nieograniczony ofertowy na samochód FORD DNW Focus Kombi 1,8 nr nadwozia WF0NXXWPDN4Y84027 - dokument stracił ważność 2014-03-28 08:27:03
dokument Obwieszczenie dot. wód opadowych 2014-03-21 10:41:21
dokument Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu marki :FORD Focus 1,6 Comfort - dokument stracił ważność 2014-03-14 11:44:17
dokument Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu marki: FORD Focus Kombi 1,6 - dokument stracił ważność 2014-03-14 11:41:24
dokument Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu Marki:FORD Focus Hatchback 1,6 - dokument stracił ważność 2014-03-14 11:37:41
dokument Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu marki :FORD Focus Kombi 1,8 - dokument stracił ważność 2014-03-14 11:32:52
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2014-03-13 11:42:11
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2014-03-13 11:41:28
dokument Ochrona dokumentów tożsamości i danych osobowych obywateli 2014-03-12 14:47:24
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o ustaleniu lokalizacji inwestycji- Wiatromill 2014-03-06 11:26:58
dokument Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji 2014-03-04 14:50:10
dokument Obwieszczenie o dowodach ENEA 2014-03-04 13:38:13
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Pyrzyc 2014-02-25 10:04:49
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania dot. linii kablowej 2014-02-18 11:00:14
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania 2014-02-12 14:57:57
dokument UWAGA- PRODUCENCI ROLNI 2014-02-05 10:36:26
dokument OBWIESZCZENIE 2014-01-09 14:54:29
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Piaskowo 5/2 2014-01-09 12:07:57
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Babinku 2014-01-09 12:07:29
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania 2014-01-07 14:10:52
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych obr. Parnica 2013-12-30 14:07:36
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 2013-12-23 12:18:27
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2013-12-11 13:36:55
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2013-12-11 13:34:54
dokument Obwieszczenie o dowodach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 2013-12-11 13:31:16
dokument WNIOSEK o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego 2013-12-09 13:19:49
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - dokument stracił ważność 2013-11-26 14:13:17
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dzialki rekreacyjnej nr 1294/129 nad jeziorem w Baniach 2013-10-28 14:41:28
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Babinku 2013-10-28 14:40:28
dokument Informacja dla osób głuchoniemych załatwiających sprawę w Urzędzie Gminy Banie 2013-10-18 09:34:02
dokument Wykaz nr 3-2013-z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Babinku 2013-10-04 12:48:26
dokument Informacja w sprawie nieopłaconych grobów 2013-09-11 08:35:00
dokument Ogłoszenie Ministra Środowiska 2013-08-06 12:31:42
dokument Ogłoszenie o 2 przetargu na sprzedaż 5 działek rekreacyjnych od nr 1294/ 135 do 138 2013-08-06 09:36:10
dokument Ogłoszenie o 2 przetargu na sprzedaż 4 działek rekreacyjnych od nr 1294/ 129 do 133 2013-08-06 09:19:21
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o przedłużeniu terminu 2013-08-06 08:25:37
dokument UWAGA - PRODUCENCI ROLNI 2013-08-01 07:20:59
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE O WYDANEJ DECYZJI 2013-07-24 14:42:50
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2013-07-23 14:06:32
dokument Wykaz Nr 2/2013 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach zawarcia kolejnych umów dzierżawy z osobami dotychczas je dzierżawiącymi 2013-07-08 14:54:31
dokument wykaz Nr 1/2013 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2013-07-08 14:53:56
dokument OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2013-07-02 10:38:22
dokument UWAGA - BEZPŁATNE CZIPOWANIE PSÓW W GMINIE BANIE 2013-06-18 09:08:16
dokument Ogłoszenie o 2 przetargu na sprzedaż 3 działek rekreacyjnych nad jeziorem w Baniach 2013-06-07 14:43:36
dokument OGŁOSZENIE dot. opłat za posiadanie psa 2013-05-29 11:50:01
dokument OBWIESZCZENIE dot. budowie chodnika ze schodami w wąwozie między budynkami mieszkalnymi na byłym lotnisku w Chojnie 2013-05-24 11:38:50
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie dot. budowy drogi leśnej w leśnictwie Borzym 2013-05-07 08:31:49
dokument Pierwszy przetarg na sprzedaż 10 działek rekreacyjnych 2013-04-23 11:18:28
dokument Pierwszy przetarg na sprzedaż 8 działek rekreacyjnych w Baniach 2013-04-05 14:04:41
dokument Pierwszy przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Baniach nr 1249/38 i 1249/40 2013-04-05 13:59:33
dokument Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 2013-03-29 13:31:06
dokument Obwieszczenie Starosty Gryfińskiego dot. elektrowni wiatrowych 2013-03-19 13:18:34
dokument Wykaz 2-2013-z działek rekreacyjnych przeznaczonych do sprzedaży 2013-03-11 13:33:34
dokument Wykaz 1-2013-z działek rekreacyjnych przeznaczonych do sprzedaży 2013-03-11 13:32:22
dokument Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2013 r. 2013-02-14 14:43:49
dokument Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów -Tywica 2013-02-14 10:09:22
dokument UWAGA- PRODUCENCI ROLNI 2013-02-05 08:03:36
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Banie dot. siłowni wiatrowych 2013-01-30 12:32:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania- Tywica 2013-01-21 12:16:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o o zgromadzeniu dowodów 2013-01-16 09:35:45
dokument Ułatwienie w realizacji obowiązku meldunkowego 2013-01-16 08:09:31
dokument Zaproszenie do udziału w procesie tworzenia projektu Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 2013-01-14 10:00:11
dokument Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zaproszenia do udziału w komisji konkursowej. 2013-01-09 12:32:46
dokument Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zdań publicznych Gminy Banie w 2013 r. 2013-01-09 12:32:12
dokument Informacja o rozpoczęciu działalności grupy wsparcia AL-ANON 2012-12-20 11:59:20
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie dot. sieci wodociągowej 2012-12-19 08:51:12
dokument Rozporządzenie Porządkowe Nr 1/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa 2012-12-12 11:01:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia 2012-12-10 10:24:06
dokument Wykaz nr 3-12 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -kolejne umowy 2012-12-10 08:40:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2012-12-06 10:38:13
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie 2012-11-28 14:21:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie dot. farmy wiatrowej 2012-11-28 11:34:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o wydanym postanowieniu 2012-11-21 14:37:31
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko trenera do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera 2012-11-13 11:59:02
dokument obwieszczenie o uchyleniu postanowienia Wójta 2012-11-12 07:09:26
dokument Wykaz nr M.1/lok/2012 lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców 2012-11-09 13:38:41
dokument Obwieszczenie o o zgromadzeniu dowodów dot. linii kablowej Swobnica- Żelechowo 2012-11-05 14:21:09
dokument Obwieszczenie o dopuszczeniu m. Banie 2012-10-30 13:31:08
dokument Obwieszczenie o dopuszczeniu m. Piaseczno 2012-10-30 13:30:13
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany MPZP 2012-10-30 07:05:19
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany studium dot. zagospodarowania przestrzennego 2012-10-30 07:04:14
dokument OBWIESZCZENIE - ENERTRAG 2012-10-18 08:40:11
dokument OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko trenera do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera 2012-10-17 09:29:07
dokument OGŁOSZENIE 2012-10-16 10:01:00
dokument Obwieszczenie o zażaleniu 2012-10-08 08:20:55
dokument Obwieszczenie 2012-10-04 10:31:31
dokument Ogłoszenie o przetargu nieogr. na sprzedaż udziału 1-6 cz. nieruchom. rolnej położonej w Górnowie 2012-09-20 12:45:08
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE 2012-09-19 14:39:12
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE 2012-09-19 14:37:15
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej opracowanego projektu dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030" 2012-09-12 08:38:33
dokument Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Banie na lata 2012-2030 2012-09-12 08:34:38
dokument KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2012-08-28 13:20:25
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dzałek rolnych nr 124/1 i 125/1 w Górnowie 2012-08-13 07:47:24
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 41/2 w Górnowie 2012-08-13 07:45:31
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dzałek rolnych nr 39 i 91 w Górnowie 2012-08-13 07:44:11
dokument OBWIESZCZENIE 2012-08-07 21:31:09
dokument UWAGA- PRODUCENCI ROLNI 2012-07-31 12:11:01
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie 2012-07-19 08:32:09
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie 2012-07-13 08:53:00
dokument Zmiana treści wykazu wykazu nr 4/12/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2012-07-03 14:07:57
dokument Ogłoszenie o 2-gim przetargu- tereny rekreacyjne B3UT 2012-06-20 13:03:04
dokument OBWIESZCZENIE 2012-06-05 10:24:00
dokument wykaz nr 4/12/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2012-06-04 08:05:44
dokument wykaz nr 3/12/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2012-06-04 07:59:50
dokument OBWIESZCZENIE 2012-05-24 09:11:25
dokument Wykaz nr 2/2012 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2012-05-21 11:34:28
dokument Wykaz nr 1/2012 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach zawarcia kolejnych umów dzierżawy z osobami dotychczas je dzierżawiącymi 2012-05-21 11:32:43
dokument OBWIESZCZENIE 2012-04-23 08:29:25
dokument Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w sąsiedztwie jeziora Dłużec 2012-03-28 10:50:40
dokument wykaz nr 2/12/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2012-03-14 13:54:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2012-03-08 09:37:56
dokument Zmiany od 01.01.2012r. przy ustalaniu prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka 2012-03-08 07:23:18
dokument ZAPYTANIE OFERTOWE 2012-03-05 13:23:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2012-02-24 13:18:55
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2012-02-15 10:46:32
dokument wykaz nr 1/12/z nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży położonych nad jeziorem Dłużec w Baniach 2012-02-02 07:14:19
dokument wykaz nr 7/11/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2012-01-31 14:45:35
dokument wykaz nr 1/lok/2012 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców 2012-01-31 14:44:31
dokument UWAGA - PRODUCENCI ROLNI 2012-01-19 07:56:42
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2012-01-16 08:51:16
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej 2012-01-11 13:39:05
dokument Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2012 r. 2012-01-10 14:35:43
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-12-27 09:26:15
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-12-22 12:07:13
dokument OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 15 grudnia 2011 r. 2011-12-21 11:47:14
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-12-09 10:48:24
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-12-07 10:08:40
dokument Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 listopada 2011 r. 2011-12-02 11:16:24
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 2011-11-30 13:50:52
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego 2011-11-28 07:40:50
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Babinek 31/3 2011-11-24 10:21:26
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 497/1 w Piasecznie 2011-11-24 10:19:11
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 538 w Baniach 2011-11-24 10:17:37
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek rekreacyjnych 2011-11-24 10:16:03
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 105 w Baniach 2011-11-24 10:14:39
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 442 w Baniach 2011-11-24 10:13:19
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 851 w Baniach 2011-11-24 10:12:08
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-11-10 07:46:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-11-09 07:56:47
dokument INFORMACJA w sprawie likwidacji opuszczonych grobów na cmentarzach komunalnych w miejscowościach Banie, Lubanowo, Swobnica 2011-11-07 09:02:44
dokument Obwieszczenie 2011-11-07 08:37:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-10-24 08:37:47
dokument Gmina Banie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego marki Jelcz 004 2011-10-10 13:07:57
dokument Obwieszczecie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 września 2011 r. 2011-10-04 10:55:07
dokument O G Ł O S Z E N I E 2011-09-30 09:24:26
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-09-28 07:50:15
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-09-26 11:39:37
dokument Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 325 w Baniach 2011-09-13 14:09:00
dokument wykaz nr 3/lok/11 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w Babinku 2011-09-13 08:53:46
dokument wykaz nr 6/11/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2011-09-13 08:52:25
dokument wykaz nr 5/11/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2011-09-13 08:51:14
dokument Ogłoszenie 2011-09-02 14:11:15
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-09-01 08:44:10
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Baniach w sąsiedztwie jeziora Dłużec 2011-08-31 09:26:54
dokument Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 11/12 w Rożnowie 2011-08-11 08:06:02
dokument Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 325 w Baniach 2011-08-11 08:03:44
dokument wykaz Nr 2/2011 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2011-08-05 14:25:41
dokument Wykaz nr 4/11/z nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży położonych nad jeziorem Dłuzec w Baniach 2011-08-05 11:25:45
dokument Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2011-07-12 13:28:49
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2011 r. informacja do publicznej wiadomości 2011-06-30 08:34:12
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2011 r. 2011-06-30 08:31:30
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłaszapubliczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (garażu)nr 2 położonego w budynku nr 6B przy ul. Sosnowej w Baniach 2011-06-17 13:31:19
dokument Wybory ławników 2011-06-02 11:05:04
dokument wykaz nr 3/11/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2011-05-26 13:51:53
dokument wykaz nr 2/lok/2011 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców 2011-05-26 13:50:29
dokument Ogłoszenie o trzecim publicznym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach przy ul. Ogrodowej 2011-05-26 13:49:00
dokument Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rożnowie 2011-05-26 13:44:54
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 maja 2011 r. 2011-05-19 10:09:34
dokument EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XVII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2011 WYKAZ IMPREZ 2011-05-16 09:05:50
dokument Zaproszenie do składania ofert na kompleksową obsługę gastronomiczno-handlową imprezy plenerowej "Festyn na Ziemi Bańskiej- 2011" 2011-05-12 18:21:43
dokument Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 2011-05-11 09:54:17
dokument INFORMACJA 2011-05-06 09:38:20
dokument Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 2011-05-05 14:53:23
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-04-28 12:15:46
dokument INFORMACJA 2011-04-28 08:40:56
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 2011-04-22 09:19:04
dokument INFORMACJA 2011-04-19 10:50:01
dokument Obwieszczenie 2011-04-15 09:05:48
dokument OBWIESZCZENIE 2011-04-15 09:04:53
dokument OBWIESZCZENIE 2011-04-15 09:04:10
dokument Informacja o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach 2011-04-14 08:36:40
dokument UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! 2011-04-13 11:33:41
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2011-04-11 11:08:10
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-04-06 14:49:30
dokument wykaz nr 1/lok/2011 lokali użytkowych - garaży przeznaczonych do sprzedaży 2011-04-06 10:33:21
dokument Ogłoszenie 2011-04-01 14:59:30
dokument OBWIESZCZENIE 2011-03-30 16:05:07
dokument OBWIESZCZENIE 2011-03-30 16:04:01
dokument OBWIESZCZENIE 2011-03-29 11:39:14
dokument OBWIESZCZENIE 2011-03-21 10:44:59
dokument wykaz Nr 1/2011 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2011-03-21 07:24:53
dokument wykaz nr 2/11/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2011-03-11 14:09:41
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-03-11 08:46:20
dokument OBWIESZCZENIE 2011-03-10 09:04:44
dokument wykaz nr 1/11/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2011-03-09 13:34:09
dokument Informacja 2011-03-09 08:29:24
dokument OBWIESZCZENIE 2011-03-01 07:59:14
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piasecznie 2011-02-22 07:43:34
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Baniach 2011-02-22 07:42:16
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłaszadrugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach przy ul. Ogrodowej 2011-02-22 07:39:44
dokument UPŁYWA TERMIN WAŻNOŚCI DOWODÓW OSOBISTYCH WYDANYCH W 2001 r. 2011-02-07 14:23:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-01-25 14:36:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2011-01-24 14:02:13
dokument Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej. 2011-01-24 13:21:55
dokument Informacja o otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji w 2011 r. zadań publicznych Gminy Banie 2011-01-18 14:27:41
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2010-12-28 11:39:59
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2010-12-16 13:52:24
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE z dnia 13 grudnia 2010 r. 2010-12-13 10:30:25
dokument OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie w zakresie lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych 2010-12-13 07:42:14
dokument OGŁOSZENIE 2010-12-10 11:28:11
dokument wykaz Nr 8/2010 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2010-12-09 09:34:23
dokument wykaz Nr 7/2010 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach zawarcia kolejnych umów dzierżawy z osobami dotychczas je dzierżawiącymi 2010-12-03 11:59:33
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłaszapierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach przy ul. Ogrodowej 2010-11-24 10:06:48
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piasecznie 2010-11-19 14:04:49
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Baniach 2010-11-19 14:02:55
dokument Informacja 2010-11-15 13:41:03
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2010-11-04 13:23:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2010-10-29 11:54:44
dokument Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 2010-10-18 14:46:57
dokument INFORMACJA O SKŁADZIE, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BANIACH 2010-10-13 12:03:09
dokument wykaz Nr 6/2010 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2010-09-27 14:26:57
dokument wykaz Nr 5/2010 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2010-09-10 14:15:33
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedażnieruchomości zabudowanej położonej w Baniach nr działki 648 2010-09-07 13:18:51
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piasecznie nr 328/3 2010-09-07 13:17:11
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2010-09-02 13:59:43
dokument wykaz Nr 4/10 /z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2010-08-12 14:13:12
dokument wykaz nr 1/lok/10 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców 2010-08-12 14:11:34
dokument wykaz nr 3/10/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2010-07-12 07:59:19
dokument wykaz nr 2/10/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2010-07-09 11:32:27
dokument Program Powódź 2010-pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010r. 2010-06-28 11:27:24
dokument WÓJT GMINY BANIE o g ł a s z a publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr Swobnica 1/6 2010-06-22 07:15:56
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Sosnowie 2010-06-22 07:14:28
dokument Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów 2010-06-18 09:39:20
dokument wykaz nr 1/10/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2010-06-02 14:42:01
dokument Ogłoszenie 2010-05-31 07:21:38
dokument wykaz Nr 4/2010 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu 2010-05-17 11:07:16
dokument Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntu pod garaż przy ul. Jagiellońskiej 2010-04-29 14:34:42
dokument Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na dzierżawę gruntu pod garaż 2010-04-29 14:32:57
dokument I N F O R M A C J A 2010-04-29 10:51:28
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2010-04-29 10:50:41
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2010-04-12 10:38:56
dokument ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: PP- 341/1/2010 2010-04-09 13:39:43
dokument ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: ROL. 341/2/2010 2010-04-09 13:37:02
dokument ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: ROL. 341/1/2010 2010-04-09 13:35:00
dokument wykaz Nr 3/2010 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu 2010-04-08 07:13:38
dokument Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 r. położonych na obszarze Gminy Banie. 2010-03-31 15:12:38
dokument Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2008 r. położonych na obszarze Gminy Banie. 2010-03-31 15:11:18
dokument Informacja 2010-03-05 10:56:05
dokument Informacja 2010-03-05 10:55:12
dokument przetarg ustny nieograniczony na najem na okres powyżej 3 lat lokalu użytkowego o pow. 11,84 m2 w budynku położonym w Baniach przy ulicy Skośnej 5, 2010-02-26 10:47:31
dokument trzeci publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek 567/1 i 567/3 w Baniach 2010-02-24 07:51:45
dokument trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech działek pod zabudowę w Baniach przy ul Żwirki i Wigury 2010-02-24 07:50:04
dokument przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Baniach 2010-02-24 07:44:18
dokument wykaz Nr 2/2010 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2010-02-05 13:33:22
dokument wykaz Nr 1/2010 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach zawarcia kolejnych umów dzierżawy z osobami dotychczas je dzierżawiącymi 2010-01-12 12:34:12
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2009-12-22 14:42:12
dokument OBWIESZCZENIE 2009-12-21 13:49:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o zgromadzeniu dowodów 2009-12-15 11:28:46
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2009-12-07 14:31:48
dokument wykaz Nr 6/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2009-12-07 08:14:05
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2009-11-27 13:18:28
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 612/2 w Swobnicy, gmina Banie 2009-11-25 12:22:08
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej inwestycji 2009-11-23 10:39:19
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej inwestycji 2009-11-23 09:59:59
dokument Wykaz Nr 8/09/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do zbycia 2009-11-23 07:25:15
dokument wykaz nr 4/lok/09 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 2009-11-23 07:24:04
dokument wykaz nr 3/lok/09 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców 2009-11-16 09:41:14
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie 2009-11-03 10:23:47
dokument I N F O R M A C J A 2009-11-03 10:22:35
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 648 w Baniach przy ul. Grunwaldzkiej 2009-10-29 13:02:25
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek 567/1-3 w Baniach 2009-10-29 13:00:40
dokument WÓJT GMINY BANIE o g ł a s z a drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr Swobnica 1/6 2009-10-29 12:58:35
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek pod zabudowę połozonych w Baniach 2009-10-29 12:57:24
dokument I N F O R M A C J A o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Przebudowa drogi Górnowo - Dłusko Gryfińskie" 2009-10-29 10:40:36
dokument O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej inwestycji ? Przebudowa drogi Górnowo - Dłusko Gryfińskie 2009-10-29 10:38:58
dokument I N F O R M A C J A o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz miejscowościach Babinek i Lubanowo z budową lokalnych oczyszczalni ścieków" 2009-10-29 10:37:21
dokument I N F O R M A C J A 2009-10-28 11:28:02
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2009-10-27 08:31:15
dokument Informacja o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji okreslajacej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz miejscowościach Babinek i Lubanowo z budową lokalnych oczyszczalni ścieków?. 2009-10-16 12:06:33
dokument Ogłoszenie o przetargu usnym nieograniczonym na najem lokalu uzytkowego w Baniach przy ul. Skośnej 5 2009-10-14 14:06:01
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2009-10-13 12:44:39
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz miejscowościach Babinek i Lubanowo z budową lokalnych oczyszczalni ścieków?. 2009-09-24 08:50:19
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 2009-09-18 13:20:26
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębów geodezyjnych nr 2 i nr 5 Banie 2009-09-10 13:25:23
dokument I N F O R M A C J A o wydaniu decyzji określajacej zgodę na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie ? Zespołu elektrowni wiatrowych Banie? 2009-08-19 11:27:31
dokument wykaz Nr 5/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2009-08-10 10:04:43
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 22/5 w Roznowie 2009-08-05 07:19:31
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie w sprawie zebrania dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ?Zespół Elektrowni Wiatrowych Banie? składającego się z 46 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2009-07-07 11:37:15
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie 2009-07-07 07:34:27
dokument OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Banie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz miejscowościach Babinek i Lubanowo z budową lokalnych oczyszczalni ścieków". 2009-06-26 07:57:31
dokument I N F O R M A C J A o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz miejscowościach Babinek i Lubanowo z budową lokalnych oczyszczalni ścieków". 2009-06-26 07:53:14
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Swobnicy i Baniewicach 2009-06-25 09:10:32
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek pod zabudowę w Baniach przy ul. Żwirki i Wigury 2009-06-25 09:07:39
dokument Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę. 2009-06-19 07:24:39
dokument OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2009-05-21 09:12:39
dokument OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia " Budowa ścieżki rowerowej Baniewice- Lubanowo ( granica gminy) i Baniewice-Swobnica" 2009-05-19 12:21:47
dokument O B W I E S Z C Z E N I E 2009-05-13 07:36:49
dokument wykaz Nr 4/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia. 2009-05-13 07:34:10
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek nr 567/1-3 w Baniach 2009-05-13 07:24:11
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. zarządzania projektami i programami pomocowymi UE i BIP 2009-05-08 14:21:37
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości dz. nr 20/4 Banie 1. 2009-05-07 12:28:21
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Swobnica dz. 400/1. 2009-05-07 12:25:20
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 424 i 425 Banie 2. 2009-05-07 12:22:24
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 673/14 Banie 2. 2009-05-07 12:07:59
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 1098 Banie 4. 2009-05-07 12:02:37
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch działek w Rożnowie. 2009-05-07 11:57:05
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piasecznie. 2009-05-07 11:52:37
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr Swobnica 1/6 2009-04-24 12:46:08
dokument wykaz nr 2/lok/09 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców 2009-04-24 12:42:53
dokument wykaz nr 7/09/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2009-04-20 13:42:54
dokument Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2009-04-08 09:22:18
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne 2009-04-01 07:14:53
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. zarządzania projektami i programami pomocowymi UE i BIP 2009-03-16 14:50:14
dokument Wykaz 2/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2009-03-10 09:01:58
dokument Wykaznr 2/09/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych 2009-03-03 09:30:31
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska... 2009-02-23 13:32:27
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach, opisanej w księdze wieczystej nr 48936 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 673/14 o powierzchni 0,3296 ha obrębu geodezyjnego Banie 2. 2009-02-20 14:48:13
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ogrodowej w Baniach, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00048190/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 20/4 o powierzchni 0,2414 ha obrębu geodezyjnego Banie 1. 2009-02-20 14:46:41
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Swobnicy, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00054152/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu nr 400/1 o powierzchni 0,0990 ha obręb Swobnica. 2009-02-20 14:45:34
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej opisanej w księdze wieczystej nr 49208 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 1098 o powierzchni 0,9042 ha obrębu Banie 4. 2009-02-20 14:44:24
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach 2009-02-20 14:42:19
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek w Rożnowie 2009-02-20 14:41:00
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piasecznie, oznaczonej nr działki gruntu 501 o powierzchni 0,11 ha obrębu Piaseczno. 2009-02-20 14:39:00
dokument Informacja o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na rprzebudowa nawierzchni dróg oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej, Różanej, Mostowej, Krótkiej, Skośnej, Strzeleckiej, Gdańskiej, Witosa i Polnej w Baniach, zlokalizowanej na działkach nr 442, 481, 485, 492, 491, 467, 452, 453, 550, 521, 573, 561, 595, 614, 649 obręb Banie.ealizację przedsięwzięcia pn: 2009-02-20 12:06:28
dokument wykaz Nr 1/09/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do zbycia w Baniach 2009-02-19 13:12:51
dokument wykaz nr 1/lok/09 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2009-02-19 13:10:45
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki wodnej. ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych. 2009-02-11 13:54:26
dokument Wykaz nr 1/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach zawarcia kolejnych umów dzierżawy z osobami dotychczas je dzierżawiącymi 2009-02-06 14:14:56
dokument Dowody osobiste 2009-02-05 08:19:56
dokument Zarządzenie i ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, działalności gospodarczej i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Banie 2009-01-30 10:11:53
dokument Obwieszczenie 2009-01-29 13:50:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 2009-01-15 13:39:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowie nawierzchni ulic i kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Jagiellońskiej, Różanej, Mostowej, Krótkiej, Skośnej, Strzeleckiej, Gdańskiej, Witosa i Polnej w Baniach, zlokalizowanego na działkach nr 442, 481, 485, 492, 491, 467, 452, 453, 550, 521, 573, 561, 595, 614, 649 obręb Banie 2009-01-15 13:37:36
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych 2009-01-09 14:27:14
dokument informację o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni dróg oraz budowie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej, Różanej, Mostowej, Krótkiej, Skośnej, Strzeleckiej, Gdańskiej, Witosa i Polnej w Baniach, zlokalizowanej na działkach nr 442, 481, 485, 492, 491, 467, 452, 453, 550, 521, 573, 561, 595, 614, 649 obręb Banie. 2009-01-09 14:25:18
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowiesko młodszy referent ds. organizacyjno - kancelaryjnych 2008-12-24 11:03:28
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych 2008-12-24 07:48:44
dokument Obwieszczenie o udostępnieniu informacji o środowisku i jegoi ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 2008-12-24 07:45:05
dokument Wykaz nr 5/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w ramach zawarcia kolejnych umów dzierżawy z osobami dotychczas je dzierżawiącymi 2008-12-09 10:03:37
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Baniach, działka nr 673/14 2008-12-09 10:00:41
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych w Urzedzie Gminy Banie 2008-12-08 14:32:51
dokument Inforacja o wynikach naboru na stanowisko inspektor ds. obywatelskich 2008-12-08 14:21:53
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektor ds. obywatelskich 2008-12-03 10:03:24
dokument Informacja w sprawie listy kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszy referent ds. organizacyjno kancelaryjnych 2008-11-25 14:25:58
dokument Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko inspektor ds. obywatelskich w Urzędzie Gminy Banie 2008-11-13 12:34:56
dokument Ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2008-10-29 13:09:00
dokument Informacja wsprawie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest 2008-10-29 11:34:15
dokument Wykaz nr 6/lok/08 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 2008-10-20 14:49:51
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Banie 2008-10-17 08:59:58
dokument wykaz nr 7/08/z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Banie 2008-10-16 10:53:27
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. inwestycji i budownictwa 2008-10-16 08:36:52
dokument Wykaz nr 5/lok/08 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2008-10-16 07:15:29
dokument Wykaz nr 3/lok/08 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2008-10-16 07:14:29
dokument Wykaz nr 4/lok/08 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców 2008-10-10 11:35:05
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 122 na odcinku ? przejście przez miejscowość Baniewice. 2008-10-10 11:32:33
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 121 Pniewo-Banie na odcinku Lubanowo-Tywica na dz. nr 256 i 300 obręb Lubanowo i dz. nr 110 obręb Tywica. 2008-10-10 11:31:06
dokument Informacja o pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane suszą lub huraganem w 2008 r. 2008-10-02 12:29:06
dokument Lista kandydatów na stanowisko Referent ds. inwestycji i budownictwa 2008-09-26 14:29:36
dokument Lista kandydatów na stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Banie 2008-09-26 14:27:51
dokument Ogłoszenie o przetarguustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Rożnowie 2008-09-24 10:29:45
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Baniach i Swobnicy 2008-09-24 10:28:08
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Baniach i Piasecznie 2008-09-24 10:27:21
dokument wykaz nr 2/lok/08 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 2008-09-05 08:50:21
dokument ogłoszenie na stanowisko referenta ds. inwestycji i budownictwa. 2008-09-04 14:40:47
dokument ogłoszenie w sprawie naboru na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2008-09-04 12:05:29
dokument ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę lokalu użytkowego w Dłusku Gryfińskim ( klub ) 2008-09-01 09:01:03
dokument przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony trzech części gruntu o powierzchni 21 m2 każda, położonego w Baniach przy ul Jagiellońskiej i oznaczonego nr działki gruntu 502 obrębu Banie 2 opisanej w KW nr 50842, przeznaczonych pod posadowienie garaży blaszanych. 2008-09-01 08:56:23
dokument Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ul. Ogrodowa 9 2008-08-21 13:37:55
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie - wymiana pokryć dachowych, budynek przy ul. Ogrodowej 9 2008-08-11 08:56:04
dokument Wykaz Nr 6/08/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do zbycia w Rożnowie 2008-08-01 09:29:29
dokument Wykaz Nr 5/08/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do zbycia 2008-08-01 09:27:37
dokument Wykaz Nr 4/08/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do zbycia 2008-08-01 09:25:49
dokument Wykaz Nr 3/08/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do zbycia w miejscowości Banie 2008-08-01 09:21:10
dokument Wykaz Nr 4/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2008-07-25 08:08:36
dokument Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Baniach przy ul. Ogrodowej 9. 2008-07-07 07:37:56
dokument Informacja Wójta Gminy Banie o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa ? Zespołu Elektrowni Wiatrowych Banie? składającego się z 46 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na dz. nr 801, 818, 848, 853, 835 obręb Banie, dz. nr 149 obręb Piaseczno, dz. nr 174/1, 180/2, 791. 810, 817, 822 obręb Swobnica, dz. nr 409/2, 417/1, 435 obręb Baniewice, dz. nr 216, 330, 88/4, 92, 95, 97/2, 314/4, 314/5 obręb Lubanowo, dz. nr 18, 23/1, 33, 42, 127, 129, 132/2, 134, 139 obręb Sosnowo. 2008-07-03 11:31:16
dokument Wykaz nr 3/08 lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Dłusko Gryfińskie 2008-07-02 12:28:02
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach w wymiarze 1 etat. 2008-06-30 10:17:03
dokument Wykaz Nr 2/08 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie 2008-06-26 07:37:17
dokument Zarządzenie Nr 195/08 Wójta Gminy Banie z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko inspektora ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2008-06-10 13:32:47
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia na czas nieoznaczony na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych 2008-06-06 09:45:38
dokument Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia na czas nieoznaczony na rzecz gminnej jednostki organizacyjnej 2008-06-06 09:42:43
dokument Zarządzenie Wójta Gminy Banie w sprawie ustalenia stawki czynszu miesięcznego 2008-05-30 13:58:34
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - remont korytarzy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Baniach. 2008-05-12 14:19:46
dokument Zarządzenie Nr 4/08 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy. 2008-04-30 11:47:21
dokument Informację o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa kompleksu boisk z zapleczem socjalnym na działce nr 97 i 83 obręb Banie. 2008-04-28 07:10:34
dokument Wykaz Nr 2/08/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Banie 2008-04-21 12:09:48
dokument Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Remont korytarzy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Baniach 2008-04-16 11:18:59
dokument Ogłoszenie o drugim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Ogrodowej w Baniach. 2008-04-02 14:10:51
dokument Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę działek nad jeziorem w Baniach 2008-03-31 09:35:06
dokument Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości o pow. 97,9914 ha nad jeziorem Dłużec 2008-03-28 13:11:17
dokument Wykaz nr 1/lok/08 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców. 2008-03-28 08:46:51
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „wykonanie parkingu i chodnika na działce nr 196 i 178 obręb Banie” 2008-03-25 08:33:21
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach 2008-03-07 09:29:32
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości budżetowej 2008-02-29 11:58:55
dokument Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach. 2008-02-28 14:18:39
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem lokalu użytkowego nr 6 położonego w Baniach przy ulicy Targowej 22 2008-02-25 09:56:03
dokument Informację o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 122 I Etap- na odc. skrzyżowanie z drogą krajową Nr 31 m. Banie. 2008-02-18 08:04:21
dokument Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego 2008-02-13 14:41:09
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - młodszy referent ds. księgowości budżetowej. 2008-02-12 11:01:11
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor ds. księgowości budżetowej 2008-02-12 10:56:46
dokument Wykaz Nr 1/08 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2008-02-12 10:12:00
dokument Informacja Urzędu Gminy Banie o wywieszeniu wykazu nr 1/08 nieruchomości przeznaczonych do najmu. 2008-02-04 11:16:53
dokument Informacja o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej, Różanej, Mostowej, Krótkiej, Skośnej, Strzeleckiej, Gdańskiej, Witosa i Polnej w Baniach, zlokalizowanego na działkach nr 442, 481, 485, 492, 491, 467, 453, 550, 521, 573, 561, 595, 614, 649 obręb Banie”. 2008-02-04 11:12:47
dokument Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Baniach przy ulicy Targowej 22 2008-02-01 10:56:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie zawiadamiające wszystkie strony w sprawie, że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizowanego przedsięwzięcia pn.: budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej, Różanej, Mostowej, Krótkiej, Skośnej, Strzeleckiej, Gdańskiej, Witosa i Polnej w Baniach, zlokalizowanej na działkach nr 442, 481, 485, 492, 491, 467, 453, 550, 521, 573, 561, 595, 614, 649 obręb Banie. 2008-01-16 11:03:13
dokument WYKAZ nr 1/08/z nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Banie. 2008-01-14 13:20:41
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach przy ul. Ogrodowej, opisanej w księdze wieczystej nr 54774 w Sądzie Rejonowym w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 48 o powierzchni 912 m2 obręb Banie 1. 2008-01-14 13:20:13
dokument Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 58,09 m2 położonego w Baniach przy ul. Sosnowej 6. 2008-01-14 13:19:46
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Ogrodowej w Baniach, opisanej w księdze wieczystej nr 27709 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 20/1 o powierzchni 3,2564 ha obrębu geodezyjnego Banie 1. 2008-01-14 13:19:23
dokument Ogłoszenie o konkursie na stanowisko podinspktora ds. ks. budż. 2008-01-11 13:38:04
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy 2008-01-08 14:15:09
dokument Wójt Gminy Banie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Baniach przy ulicy Targowej 22 2008-01-07 14:49:19
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko „GŁÓWNY KSIĘGOWY” 2008-01-02 12:13:08
dokument Zarządzenie Nr 9 /2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach z dnia 10 grudnia 2007roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2007-12-10 16:52:32
dokument Informację Wójta Gminy Banie o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i deszczowej w ulicy Jagiellońskiej, Różanej, Mostowej, Krótkiej, Skośnej, Strzeleckiej, Gdańskiej, Witosa i Polnej w Baniach, zlokalizowanej na działkach nr 442, 481, 485, 492, 491, 467, 453, 550, 521, 573, 561, 595, 614, 649 obręb Banie. 2007-12-03 13:43:59
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1B o powierzchni użytkowej 47,17 m2, położonego w budynku nr 1 w miejscowości Skotniki. 2007-12-03 12:29:03
dokument Informacja Wójta Gminy Banie o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża PARNICA położonego w obrębie Parnica, gmina Banie, powiat gryfiński, zlokalizowanego na dz. nr 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 17, 18, 156 obręb Parnica. 2007-11-26 09:30:35
dokument Wójt Gminy Banie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony dwóch części gruntu o powierzchni 21 m2 każda, położonego w Baniach i oznaczonego nr działki gruntu 293 obrębu Banie 1, opisanego w KW nr 28599, przeznaczonych pod posadowienie garaży blaszanych. 2007-11-26 09:10:27
dokument Wójt Gminy Banie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego o powierzchni 0,30 ha położonego w Rożnowie. 2007-11-26 09:10:07
dokument Wykaz Nr 3/07 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2007-11-26 09:09:20
dokument Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2007-11-22 15:48:06
dokument Zarządzenie Nr 8 /2007 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2007-11-22 15:47:18
dokument wykaz nr 6/lok/07 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2007-11-21 14:26:10
dokument wykaz nr 5/lok/07 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców 2007-11-21 14:25:48
dokument Informacja o otwartych konkursach ofert 2007-11-14 10:58:40
dokument Zarządzenie Nr 7/2007 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2007-11-05 13:53:52
dokument Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach. 2007-11-05 13:52:22
dokument Wykaz Nr 7/07/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży 2007-10-30 13:51:06
dokument UWAGA - PRODUCENCI ROLNI ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DOPRODUKCJI ROLNEJ W 2007 ROKU 2007-10-19 09:39:45
dokument Informacja o wynikach wyboru na stanowisko Inspektor ds. inwestycji i budownictwa 2007-10-12 15:55:54
dokument Informacja Wójta Gminy Banie o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa „ Zespołu Elektrowni Wiatrowych Banie” 2007-10-11 13:48:02
dokument Wykaz nr 4/lok/07 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2007-10-11 11:31:37
dokument WÓJT GMINY BANIE ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Swobnicy, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00025451/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 561/2 o powierzchni 731 m2. 2007-10-11 11:31:14
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2007-10-05 12:20:01
dokument Zarządzenie Nr 5 /2007 w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2007-10-05 12:19:06
dokument Zarządzenie Nr 4/2007 w sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2007-10-05 12:16:36
dokument Informacja o unieważnieniu naboru 2007-10-05 12:15:36
dokument Wykaz Nr 2/07 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia. 2007-10-01 13:38:35
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 2007-09-27 10:51:45
dokument Ogłoszenie o zawarciu umowy dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Banie 2 i Banie 5, gmina Banie 2007-09-03 14:59:17
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy - inspektor ds. inwestycji i budownictwa 2007-08-28 13:30:30
dokument Ogłoszenie o składaniu ofert na wykonanie projektów technicznych dróg transportu rolniczego 2007-08-23 12:34:39
dokument Informacja Wójta Gminy Banie podana do publicznej wiadomośc, że w dniu 20.08.2007 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Banie znak: GK-7627/1/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na produkcyjne o działalności związanej z zbiórką i odzyskiem odpadów tworzyw sztucznych ” w miejscowości Dłużyna, dz. Nr 7/42, gmina Banie. 2007-08-22 09:11:14
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 2007-07-25 12:24:33
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego położonego w Baniach przy ul. Targowej 22 2007-07-25 10:13:37
dokument Dyżur UG Banie w sprawie wymiany dowodów osobistych 2007-07-20 11:45:29
dokument Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki 230 w Baniach 2007-07-04 15:08:39
dokument Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki nr 93 w Baniach 2007-07-04 15:08:16
dokument Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki 673-12 w Baniach 2007-07-04 15:07:45
dokument Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki 561-2 w Swobnicy 2007-07-04 15:06:58
dokument Wykaz nr 3/lok/07 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemcy 2007-06-25 11:08:39
dokument Informacja o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa stacji bazowej BTS nr 33712 zlokalizowanej na istniejącej wieży antenowej, usytuowanej na działce nr 1011 obręb Banie 3 2007-06-12 14:30:01
dokument Wykazy lokali przeznaczonych do zbycia 2007-05-17 16:18:08
dokument Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2007-05-17 16:17:33
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa stacji bazowej BTS 33712 w Baniach ” na działce nr 1011, polegająca na zmianie konfiguracji anten sektorowych, instalacji dodatkowych anten sektorowych WiMax oraz dodatkowej anteny parabolicznej 2007-04-23 11:30:53
dokument Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Babinek 52/2 2007-03-26 09:08:45
dokument Ogłoszeniu o II przetargu na srzedaż działki nr 553/3 w Swobnicy 2007-03-26 09:08:19
dokument Wójt Gminy Banie ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie 2007 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jakim są zajęcia sportowe z zakresu piłki nożnej w ramach uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez Zachodniopomorski Związwk Piłki Nożnej w następujących miejscowościach: Banie,Babinek, Lubanowo, Swobnica 2007-03-07 13:46:35
dokument Informacja o wynikach naboru na stanowisko -Podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego 2007-02-19 16:21:09
dokument Informacja Wójta Gminy Banie o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na produkcyjne wraz z rozbudową i niezbędną infrastrukturą zakładową. 2007-02-08 16:45:27
dokument Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Podinspektora ds. budownictwa i planowania przestrzennego 2007-02-06 10:05:13
dokument ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 553/3 o pow. 7026 m2 w Sobnicy 2007-01-19 13:03:22
dokument ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 52/2 w Babinku 2007-01-19 13:02:58
dokument Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego 2007-01-15 15:57:36
dokument Wykaz Nr 3/06 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia 2007-01-12 13:46:39
dokument Wykaz nr 7/lok/06 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu w miejscowości Babinek 2006-11-28 15:04:47
dokument Wykaz nr 6/lok/06 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w miejscowości Babinek 2006-11-28 15:04:19
dokument Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki gruntu nr 611 obręb Banie 2 2006-11-24 10:47:07
dokument Wykaz nr 5-lok-06 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców 2006-11-24 10:46:33
dokument Wykaz nr 4-lok-06 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców 2006-11-24 10:44:49
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki ogrodowej w Baniach 2006-10-31 12:11:18
dokument informacja o wyniku przetargu na sprzedaż udziału 1/6 części w nieruchomości rolnej położonej w Górnowie 2006-10-25 12:18:45
dokument wykaz nr 5/06/z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Swobnica 2006-10-05 11:59:55
dokument Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 771 obręb Swobnica 2006-10-02 15:03:23
dokument Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonych na sprzedaż działki nr 611 obręb Banie 2 2006-10-02 15:02:19
dokument Informacja o przyjmowaniu interesentów przez Przewodniczącego Rady Gminy Banie 2006-09-22 15:04:56
dokument Informacja o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji bazy telefonii komórkowej sieci PTK Centertel…” 2006-09-22 13:23:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie z dnia 14.09.2006 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy Bani 2006-09-19 16:19:16
dokument Informacja dla rolników 2006-09-12 13:10:44
dokument ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Swobnicy oznaczonej nr działki 400/1 o pow. 990 m2 2006-08-25 11:32:39
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału 1-6 części nieruchomości rolnej położonej w Górnowie 2006-08-25 11:31:33
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2006-08-23 11:26:55
dokument Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 2006-08-18 12:36:59
dokument Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego 2006-08-18 12:36:14
dokument Wzór wniosku o przyznanie stypendium unijnego 2006-08-18 11:02:49
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu nr 611 o pow. 1119 m2 położonej w Baniach 2006-08-08 15:43:50
dokument Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej nr 771 o pow. 0,62 ha położonej w Swobnicy 2006-08-08 15:43:13
dokument Wykaz nr 3/lok/06 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców 2006-06-14 10:59:21
dokument Wykaz nr 2/lok/06 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców 2006-06-14 10:58:47
dokument Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2006-06-12 16:22:16
dokument Uwaga producenci rolni 2006-06-12 16:21:52
dokument Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej 2006 w roku 2006-06-12 16:21:30
dokument Bezpłatne badania mammograficzne 2006-06-05 15:27:42
dokument W dniu 26.05.2006 r. Urząd Gminy Banie będzie nieczynny 2006-05-25 09:07:22
dokument Informacja o wynikach naboru 2006-05-22 16:32:15
dokument Wykaz nr 4/06/z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miescowości Górnowo 2006-05-19 14:46:17
dokument wykaz nr 3/06/z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Swobnica 2006-05-19 14:45:53
dokument wykaz nr 2/06/z nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Banie 2006-05-19 14:45:07
dokument wykaz nr 1/lok/06 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców 2006-05-05 14:15:02
dokument wykaz nr 2/06 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Lubanowo oraz Babinek 2006-05-05 14:13:48
dokument Wymiana dowodów osobistych 2006-04-27 10:37:06
dokument Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji na stanowisko księgowej w Urzędzie Gminy Banie 2006-04-24 16:20:22
dokument Informacja o podaniu do publicznej wiadomości decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem kanalizacyjny 2006-04-18 14:34:06
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej 2006-04-10 13:13:17
dokument Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudo 2006-04-10 13:12:11
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Banie o naborze na stanowisko księgowej w Urzędzie Gminy Banie w wymiarze 3/4 etatu 2006-03-24 13:53:57
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Banie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Baniach, ul. Sportowa 1 2006-03-24 13:53:19
dokument Informacja dla pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych 2006-03-24 13:52:26
dokument Zaproszenie do składania ofert na kompleksową obsługę gastronomiczną imprezy pt. "Festyn na Ziemi Bańskiej - 2006" 2006-03-24 11:44:17
dokument Wykaz telefonów osób funkcyjnych w związku z zagrożeniem grypa ptasią 2006-03-07 12:28:53
katalog Punkt informacyjno-konsultacyjny 2006-03-07 12:27:38
dokument Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 2006-03-02 13:13:30
dokument Wytyczne Głównego Lekarza weterynarii dla hodowców drobiu 2006-03-02 13:12:48
dokument Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu 2006-02-27 13:53:43
dokument Komunikat Wojewody Zachodniopomorskiego w związku z zagrożeniem wirusa ptasiej grypy 2006-02-27 13:53:13
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o udzielenie lokalizacji inwestycji celu publicznego: "Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem 2006-02-24 13:33:48
dokument Wykaz Nr 1/06 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie 2006-01-23 10:24:04
dokument Ogłoszenie Kierownika GOPS w Baniach o wynikach naboru na stanowisko Referenta w GOPS w Baniach 2006-01-16 15:31:28
dokument Informacja o podaniu do publicznej wiadomości decyzji Wójta Gminy Banie o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa stacji bazowej GSM BT4 4575 Banie w miejscow 2006-01-13 14:29:49
dokument Wykaz Nr 11/05/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Banie 2006-01-03 09:25:53
dokument Ogłoszenie Kierownika GOPS w Baniach o wynikach wstepnej selekcji na stanowisko Referenta w GOPS w Baniach 2006-01-02 10:04:59
dokument Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach o ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko pracy 2005-12-09 08:58:51
dokument Wykaz nr 12/05 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie gminy 2005-12-02 14:55:25
dokument Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o środowisku wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.„Rozbudowa stacji bazowej GSM BT4 4575 2005-11-28 16:15:45
dokument Wykaz Nr 9/05/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Banie 2005-11-07 14:48:29
dokument Wykaz Nr 8/05/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Swobnica 2005-11-07 14:48:14
dokument Wykaz Nr 7/05/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Banie 2005-11-07 14:47:59
dokument Wykaz Nr 6/05/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Swobnica 2005-11-07 14:47:37
dokument Wykaz Nr 5/lok/05 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ma rzecz ich najemców w miejscowości Górnowo 2005-11-07 14:47:19
dokument Wykaz Nr 11/05 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawnienia w miejscowości Banie 2005-10-13 14:49:16
dokument Wykaz Nr 10/05 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie 2005-09-02 12:12:53
dokument Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2005-08-12 10:17:54
dokument Świadczenia rodzinne od 1 września 2005 r. 2005-08-05 12:16:36
dokument Nabór wniosków o przyznanie stypendiów unijnych 2005-08-05 10:55:43
dokument Wykaz Nr 9/05 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie 2005-08-05 10:28:52
dokument Wykaz Nr 5/05/z nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Kunowo 2005-08-05 10:28:19
dokument Wymiana dowodów osobistych w 2005 roku 2005-08-05 10:27:40
dokument Zaliczka alimentacyjna 2005-08-05 10:26:43
dokument Wykaz Nr 8/05 nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Babinek 2005-07-14 15:06:00
dokument Wykaz nr 4/05/z nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Banie 2005-06-30 15:43:17
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie 2005-06-22 15:03:29
dokument Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców w miejscowości Banie 2005-06-07 12:44:46
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie i Kunowo 2005-05-23 15:01:27
dokument Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie 2005-04-19 10:24:15
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie, Lubanowo i Kunowo 2005-04-19 10:23:01
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Górnowo 2005-04-07 14:45:03
dokument Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców w miejscowości Lubanowo 2005-03-22 10:33:01
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Swobnica 2005-03-22 10:32:48
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Banie 2005-03-22 10:32:36
dokument Bezpłatne badania słuchu 2005-03-11 09:55:37
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie 2005-02-24 12:47:34
dokument Informacja o wywieszonym na tablicy ogłoszeń wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie 2005-02-23 10:17:39
dokument Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców 2005-01-31 12:05:09
dokument Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Banie i Tywice 2005-01-28 11:51:14
katalog Stypendia szkolne 2005-01-25 16:12:10
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie 2005-01-18 11:57:37
dokument Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Banie przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Górnowo 2005-01-14 14:10:27
dokument Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców 2005-01-14 12:58:32
dokument Wykaz podatników podatku rolnego, którym umorzono zaległości podatkowe za IV kwartał 2004 r. 2005-01-03 14:07:58
dokument Ogłoszenie w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Banie w okresie świątecznym 2004-12-10 11:27:31
dokument Wymiana dowodów osobistych 2004-12-06 09:48:05
dokument Ogłoszenie w sprawie uzupełnienia danych w ewidencji działalności gospodarczej 2004-12-02 10:56:06
dokument Informacja o wywieszonym na tablicy ogłoszeń wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2004-11-26 09:18:53
dokument Wynajem pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Baniach 2004-10-13 09:30:19
dokument Wykaz podatników podatku rolnego, którym umorzono zaległości podatkowe za III kwartał 2004 r. 2004-10-08 12:38:33
dokument Ogłoszenie do składania ofert na nabycie w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej o pow. 930 m2 położonej w Baniach, przy ul. Skośnej 2004-09-16 15:05:42
dokument Unijne stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów 2004-09-09 10:48:40
dokument Wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości podatkowe w 2004-08-10 15:07:52
dokument Informacja o wywieszonych na tablicy ogłoszeń wykazach nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży 2004-06-22 13:12:09
dokument Informacja o wywieszonych ogłoszeniach o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości 2004-06-11 11:47:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Banie z dnia 10 maja 2004 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Eu 2004-05-11 12:33:11
dokument Wykaz podatników podatku rolnego, którym umorzono zaległości podatkowe za IV kwartał 2003 r. 2004-01-06 10:40:38
dokument Wykaz podatników podatku rolnego, którym w części umorzono zaległości podatkowe za I kwartał 2003 r. 2003-12-12 12:14:11
dokument Wykaz podatników podatku rolnego, którym w części umorzono zaległości podatkowe za II i III kwartał 2003 r. 2003-12-12 12:13:35