Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach przy ul. Ogrodowej, opisanej w księdze wieczystej nr 54774 w Sądzie Rejonowym w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 48 o powierzchni 912 m2 obręb Banie 1.


GN. 72241- 47/07 Banie 14 styczeń 2008 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach przy ul. Ogrodowej, opisanej w księdze wieczystej nr 54774 w Sądzie Rejonowym w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 48 o powierzchni 912 m2 obręb Banie 1.

W przetargu mogą brać udział właściciele i współwłaściciele nieruchomości graniczących z działką nr 48.

Uzasadnienie:

Do działki brak dojazdu z drogi publicznej. Dostęp do działki mają tylko właściciele i współwłaściciele nieruchomości graniczących z działką nr 48.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie nieruchomość przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową, w części pod sady. W ewidencji gruntów teren sklasyfikowany jest jako RIVa.

Nieruchomość jest objęta umową dzierżawy zawartą do 31.10.2009 r.

Cena wywoławcza: 7 000

Wadium - 700

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2008 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 20.02.2008 r. na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie.

Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać w formie pisemnej z załączonym do niego dowodem wpłaty wadium, w terminie do dnia 21.02.2008 r. na adres Urzędu Gminy Banie ul. Skośna 6, 74-110 Banie.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie:

  • zakwalifikowanie zgłoszonego oferenta do uczestnictwa w przetargu

  • okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz podanie nr NIP

  • okazanie komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego prawo własności lub współwłasności nieruchomości przyległej (odpis z księgi wieczystej).

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn. 70 zł. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Informacje dodatkowe:

  1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

  2. Termin zagospodarowania nieruchomości - nieoznaczony.

  3. W przypadku gdy nabywca nieruchomości będzie osobą nie prowadzącą gospodarstwa rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

  4. Koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

  5. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2008 13:20:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2008 13:20:13