Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Świadczenia rodzinne od 1 września 2005 r.


Świadczenia rodzinne od 1 września 2005 r.

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, obywatelom UE, jeżeli zamieszkują i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne oraz cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w RP.

Rodzaje świadczeń rodzinnych:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

 • zasiłek pielęgnacyjny,

 • świadczenie pielęgnacyjne.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka,

 • osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka.

Wyjątek stanowią sytuacje, gdy:

 • drugi z rodziców nie żyje,

 • ojciec dziecka jest nieznany,

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku 2004 w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 504 , a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.

Wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 43 zł na pierwsze i drugie dziecko,

 • 53 zł na trzecie dziecko,

 • 66 zł na czwarte i kolejne dziecko.

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenie dziecka - wypłacany jednorazowo w wysokości 500 zł. na każde dziecko,

 • opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł. miesięcznie,

 • samotnego wychowywania dziecka - w wysokości 170 zł. miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł na wszystkie dzieci, a na dziecko niepełnosprawne 250 zł, nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci,

W przypadku, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 291,50 zł na osobę, kwotę dodatku zwiększa się o 50 zł na dziecko, jednak nie więcej niż o 100 zł na wszystkie dzieci w rodzinie.

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dodatek przysługuje w wysokości 50 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci, rodzinom w których jest co najmniej troje dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego,

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 50 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 70 zł w wieku powyżej 5 roku życia do 24 roku życia,

 • rozpoczęcia roku szkolnego - wypłacany jednorazowo w wysokości 90 zł na dziecko,

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - który przysługuje:

    • w związku z zamieszkiwaniem w internacie, bursie, stancji przez dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej lub artystycznej, a także w szkole podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka niepełnosprawnego - w wysokości 80 zł miesięcznie albo

    • w związku z dojazdem do szkoły ponadgimnazjalnej (w tym także w artystycznej) - w wysokości 40 zł miesięcznie.

Od 1 września 2005 roku dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej i dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłaca tylko gmina bądź upoważniony do prowadzenia spraw w zakresie świadczeń rodzinnych ośrodek pomocy społecznej.

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 144 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub niepodejmowania zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420 zł miesięcznie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.

Do 15 marca 2006 roku osoba mająca ustalone na dany okres zasiłkowy prawo do świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego, przedkłada dodatkowo oświadczenie o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w 2005 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-08-2005 12:16:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-08-2005 12:16:36