Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 1098 Banie 4.

GN. 72241-44/3/08/09                                                                               Banie 5 maj 2009 r.

 

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza  publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej opisanej w księdze wieczystej nr 49208 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 1098                         o powierzchni 0,9042 ha obrębu Banie 4.

Nieruchomość położona jest w rejonie ulicy Dworcowej, w peryferyjnej strefie zainwestowania. Sieć wodociągowa i elektroenergetyczna w oddaleniu; dojazd z drogi gruntowej.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona jest w strefie rozwoju funkcji przemysłowej i składowej sektora rolniczego.

W ewidencji gruntów użytek gruntowy określony jest jako RIIIa-0,0824 ha i RIIIb-0,8218 ha.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza   45 000 zł

Wadium  4 500 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wpłacić do dnia 10.06.2009 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr              42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino  F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

Informacje dodatkowe:

1.        Termin zagospodarowania nieoznaczony.

2.        Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu.

3.        W przypadku, gdy nabywca nieruchomości będzie osobą nie prowadzącą gospodarstwa rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

4.        Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

5.        Termin zawarcia umowy sprzedaży lub umowy warunkowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 7.11.2008 r. i 31.03.2009 r.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-05-2009 12:02:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-05-2009 12:02:37