Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 41/2 w Górnowie

                                                               Banie, 3 sierpień 2012 r.

 

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza

 

publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedażnieruchomościrolnej niezabudowanejpołożonejw Górnowie, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00061135/6 i oznaczonej nr działki gruntu 41/2 o powierzchni 1,6057 ha obręb Górnowo.

Dla nieruchomości brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada się wykorzystanie działki pod tereny rolnicze – grunty orne, użytki zielone.

Użytki gruntowe określone są w ewidencji gruntów jako RIIIb – 1,6057 ha, RIVa – 0,44 ha.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i brak ograniczeń w rozporządzaniu nią.

Termin zagospodarowania nieokreślony.

 

Cena wywoławcza –  35 000 zł

Wadium – 3 500 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12.09.2012 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie (pok. nr 9).

Wadium należy wpłacićdo dnia 5.09.2012 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino  F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

-          w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej – aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka,

-          w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu.

 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

 

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 i 6  lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12 lub 37.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Wójt Gminy

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-08-2012 07:45:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-08-2012 07:45:31