Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 11/12 w Rożnowie

 GN. 6840.3.2011                                                                                    Banie, 8 sierpnia 2011 r.

 

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rożnowie, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00045527/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 11/12 o powierzchni 0,6566 ha obręb Rożnowo.

Nieruchomość położona jest na obrzeżu miejscowości Rożnowo, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej (gorzelnia). Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta;  teren z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim. Część terenu okresowo podtapiana.

Działka nieuzbrojona; możliwe włączenie do istniejącej sieci elektroenergetycznej i wodociągowej.

Dojazd do nieruchomości drogami gminnymi gruntowymi oraz   częściowo drogą gruntową leśną

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie działki jako tereny rolnicze. W ewidencji gruntów użytek gruntowy określony jest jako PsIV.

Nieruchomość wolna od obciążeń.

Termin zagospodarowania nieokreślony.

Cena wywoławcza – 10 000 zł

Wadium – 1 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2011 r. o godz. 1200w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium do dnia 8.09.2011 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo małżonka;

  • w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z organu rejestrowego, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona  w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 100zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość odbył się 28.06.2011 r.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 11-08-2011 08:06:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 11-08-2011 08:06:02