Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 58,09 m2 położonego w Baniach przy ul. Sosnowej 6.


GN. 7145-24/07 Banie 14 styczeń 2008 r.

WÓJT GMINY BANIE

o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 58,09 m2 położonego w Baniach przy ul. Sosnowej 6.

Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Do lokalu przynależą 2 piwnice o powierzchni 6,02 m2 i 10,20 m2, znajdujące się w budynku mieszkalnym.

Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym posadowionym na działce gruntu nr 208/2 o powierzchni 377 m2 obrębu Banie 1.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00052823/0 przez Sąd Rejonowy w Gryfinie.

Z własnością lokalu związany jest udział 0,440 w częściach wspólnych nieruchomości nie służących wyłącznie właścicielom poszczególnych lokali.

Cena wywoławcza - 70 000

Wadium 7 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2008 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wpłacić do dnia 20.02.2008 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości

  • w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z rejestru handlowego, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. 700 zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje dodatkowe:

  1. Do urządzeń i części wspólnych budynku mieszkalnego należą w szczególności: fundamenty, ściany, stropy, kominy i przewody wentylacyjne, konstrukcja i pokrycie dachu, korytarze, klatka schodowa, przyłącza instalacyjne i rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku, a także grunt działki nr 208/2 obręb Banie 1 wraz z jego urządzeniem i zagospodarowaniem.

  2. Nabywcy lokalu ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu i zobowiązani są utrzymywać lokal w należytym stanie technicznym, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli bądź najemców oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

  3. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca lokalu.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Urzędem Gminy Banie.

Szczegółowe informacje na temat lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr telefonu 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 14-01-2008 13:19:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 14-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 14-01-2008 13:19:46