Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż udziału 1-6 części nieruchomości rolnej położonej w Górnowie


GN. 72241-13/06 Banie 24 sierpień 2006 r.

WÓJT GMINY BANIE

o g ł a s z a

publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału 1/6 części nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Górnowie, opisanej w Księdze wieczystej nr SZ1Y/00006578/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie, oznaczonej nr działek gruntu 12/1, 12/2, 25, 36 o łącznej powierzchni 52,0853 ha.

Dla terenu, na którym jest zlokalizowana nieruchomość, Gmina Banie nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ewidencji gruntów teren sklasyfikowany jest jako: RIIIa - 19,66 ha, RIIIb - 270126 ha, RIVa - 3,25 ha,ŁIV - 0,30 ha,N - 1,8627 ha.

Według ustalonego sposobu użytkowania nieruchomości, Gmina dysponuje działką gruntu nr 36 o powierzchni 8,24 haw klasach: RIIIb - 4,99 ha, RIVa - 3,25 ha.

Cena wywoławcza -100 000

Wadium10 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2006 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wpłacić do dnia 27.09.2006r. (włącznie) na konto Urzędu Gminy w Baniach nr42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS GryfinoF/Banie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości oraz nr PESEL i nr NIP; osoba fizyczna może być reprezentowana przez pełnomocnika posiadającego potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu.

  • w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz nieruchomością,

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje dodatkowe:

  1. Konieczność usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy, które będą kolidowały z zagospodarowaniem nieruchomości, obciąża nabywcę.

  2. W przypadku gdy nabywca nieruchomości będzie osobą nie prowadzącą gospodarstwa rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

  3. Koszty związane z zawarciem umowy (lub umów - warunkowej i przenoszącej) ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 1 lub nr telefonu41-66-353wew. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-08-2006 11:31:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-08-2006 11:31:33