Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Babinku

GN.6840.36.2013                                                                                                              Banie, 28 październik 2013 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Babinku, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00041867/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 101/7 o powierzchni 0,4442 ha obręb Babinek, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 843,70 m2. Budynek pierwotnie był wykorzystywany jako szkoła podstawowa. Od kilku lat nie jest użytkowany.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz ujęcia wody. Uzbrojenie: sieć wodociągowa i elektroenergetyczna. Kształt działki regularny, teren ogrodzony i oświetlony. Dojazd do nieruchomości drogą powiatową, gruntową.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie działki        pod usługi z  zielenią. W ewidencji gruntów użytek gruntowy określony jest jako  Bi.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieoznaczony.

 

Cena wywoławcza   210 000 zł

Wadium  15 000 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu  4 grudnia 2013 r.o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wnieść do dnia 28.11.2013 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej:

-          w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości; małżonkowie biorą udział
w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka;

-          w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. 

 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena sprzedaży płatna jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. W przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do powyższego na własny koszt.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr
5 i 6 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12 i 37.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-10-2013 14:40:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-10-2013 14:40:28