Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o 2 przetargu na sprzedaż 4 działek rekreacyjnych od nr 1294/ 129 do 133

 GN.6840.21.2013                                                                                                                                                                                       Banie, 31 lipiec 2013 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza  przetargi ustne nieograniczone

 

na sprzedaż niżej wymienionych działek gruntu położonych w obrębie Banie 5 w sąsiedztwie jeziora Dłużec,opisanych w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026447/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie:

Lp

Nr działki gruntu

Powierzchnia    

 w ha

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza   

Wadium

 
 
 

1

1294/129

0,1345

działki położone na wzniesieniu w bliskiej odległości od jeziora Dłużec,

w sąsiedztwie działek o podobnym przeznaczeniu; kształt regularny, teren otwarty, położony na wzniesieniu, ze skłonem w kierunku jeziora; teren niezagospodarowany porośnięty roślinnością trawiastą i chwastami oraz samosiewami drzew; uzbrojenia brak; dojazd z drogi gruntowej.

19 500

1 900

 

2

1294/130

0,1035

15 000

1 500

 

3

1294/131

0,1042

15 000

1 500

 

4

1294/132

0,1040

15 000

1 500

 

5

1294/133

0,1037

15 000

1 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości są położone na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Banie Nr XXVIII/288/09 z dnia 12.11.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2010 r., Nr 1, poz.1) w terenie elementarnym o symbolu B2UT – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. Szczegółowe warunki zagospodarowania nieruchomością są zamieszczone w ustaleniach w.w. planu, z którymi można zapoznać się w pok. nr 6 Urzędu Gminy Banie oraz na stronie internetowej www.bip.banie.pl zakładka tereny rekreacyjne.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieoznaczony.

 

Przetargi odbędą się w dniu  5.09.2013 r. od godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie i będą prowadzone odrębnie na każdą działkę, w podanej wyżej kolejności.

Wadium należy wnieść do dnia 29.08.2013 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie, na każdą działkę odrębnie.
Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

-          w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości; małżonkowie biorą udział
w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka;

-          w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.  

 

Przetargi będą ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%.Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. W przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do powyższego na własny koszt.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.05.2013 r.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać na stronie internetowej www.bip.banie.pl zakładka „Nieruchomości” oraz „Tereny rekreacyjne przeznaczone do sprzedaży”,
a także w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 i 6 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12 i 37.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 06-08-2013 09:19:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 06-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 06-08-2013 09:35:38