Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE o g ł a s z a drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr Swobnica 1/6

 

GN. 7145-7/2/09                                                                                                                Banie 28 październik 2009 r.

WÓJT GMINY BANIE

o g ł a s z a

   drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr Swobnica 1/6 o powierzchni użytkowej 19,50 m2, wyposażonego w instalcję elektryczną, wod.-kan. i centralne ogrzewanie.

Lokal składa się z jednego pokoju i kuchni. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze                        o powierzchni 11,10 m2 położone na poddaszu budynku mieszkalnym.

Lokal znajduje się w budynku mieszkalno - usługowym posadowionym na działce gruntu nr 553/2 o powierzchni 2245 m2 obrębu Swobnica.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 23549 przez Sąd Rejonowy w Gryfinie.

Z własnością lokalu związany jest udział 0,086 w częściach wspólnych nieruchomości, nie służących wyłącznie właścicielom poszczególnych lokali.

Lokal jest wolny od obciążeń.

Cena wywoławcza - 10 000 zł

         Wadium  1 000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2009 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 25.11.2009 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie                 nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002   BS Gryfino  F/Banie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które wynosi 100 zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje dodatkowe:

1.       Do urządzeń i części wspólnych budynku mieszkalnego należą w szczególności: fundamenty, ściany, stropy, kominy i przewody wentylacyjne, konstrukcja i pokrycie dachu, korytarze, klatka schodowa, przyłącza instalacyjne i rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku, a także grunt działki nr 553/2 obręb Swobnica   wraz z jego urządzeniem i zagospodarowaniem.

2.       Nabywcy lokalu ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu i zobowiązani są utrzymywać lokal w należytym stanie technicznym, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli bądź najemców oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

3.       Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca lokalu.

 

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 3.06.2009 r.

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Urzędem Gminy Banie.

Szczegółowe informacje na temat lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr telefonu            41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 29-10-2009 12:58:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-10-2009 12:58:35