Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Swobnicy i Baniewicach

GN.72241-32 /09                                                                                                                    Banie 24 czerwiec 2009 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Obręb

Swobnica

Baniewice

Nr działki gruntu

555

623

624/1

372/2

Powierzchnia

0,09 ha

0,87 ha

0,34 ha

0,08 ha

Nr księgi wieczystej

SZ1Y/00062488/2

23552

 SZ1Y/00062487/5

SZ1Y/00055075/2

Opis nieruchomości

Nieruchomości niezabudowane położone na skraju wsi, pomiędzy rzeką Tywą i jej kanałem,

Nieruchomość niezabudowana położona w sąsiedztwie rzeki Tywy; zadrzewienie na pow.0,13 ha; na gruncie do usunięcia elementy betonowe

Nieruchomość niezabudowana położona w sąsiedztwie zabul. mieszk. jednorodz; możliwość podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej.

Teren zadrzewiony; przez grunt przebiega sieć energetyczna, tel., wodociągowa i kanalizacji sanitarnej, na gruncie ruiny budynku i słup energetyczny.

Teren zalesiony na pow. 0,17 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania zakłada wykorzystanie:

pod lasy

pod teren parków i zieleni oraz lasy

WPGO – do uporządkowania i likwidacji

pod zabudowę mieszkaniową

Użytek gruntowy

LzRV

 PsV, LsIV

PsVI, LzRVI

RIIIa i SRIIIa

Obciążenie nieruchomości

Urządzenia sieci infrastruktury techn.

brak

Termin zagospodarowania

nieoznaczony

Cena wywoławcza

6 000 zł

25 000 zł

15 000 zł

22 000 zł

Wadium w zł

   600 zł

  2 500 zł

  1 500 zł

     2 200 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6.08.2009 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie i będzie prowadzony na każda nieruchomość oddzielnie.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 30.07.2009 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr               42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino  F/Banie, na każdą nieruchomość odrębnie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

 

 

Informacje dodatkowe:

1.       uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości i warunkami przetargu.

2.       w przypadku gdy nabywcą nieruchomości będzie osoba nie prowadząca gospodarstwa rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

3.       wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

4.       termin zawarcia umowy sprzedaży lub umowy warunkowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości należy uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-06-2009 09:10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 22-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-06-2009 09:10:32