Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż działki 561-2 w Swobnicy


GN. 72241- 11/07 Banie 29 czerwiec 2007 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Swobnicy, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00025451/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 561/2 o powierzchni 731 m2.

Cena wywoławcza - 13 000

Wadium 1 300 .

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka przeznaczona jest pod usługi.

Grunt działki 561/2 sklasyfikowany jest w ewidencji gruntów jako PsVI.

W centralnej części działki znajdują się resztki fundamentów. Działka posiada dostęp do energii elektrycznej, kanalizacji oraz wodociągu.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w dniu 3.08.2007 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie

Wadium należy wpłacić do dnia 27.07.2007r. (włącznie) na konto Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości oraz nr PESEL i nr NIP

  • w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 130 zł.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Informacje dodatkowe:

  1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

  2. Termin zagospodarowania nieruchomości - nieoznaczony.

  3. W przypadku gdy nabywca nieruchomości będzie osobą nie prowadzącą gospodarstwa rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

  4. Koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

  5. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 1 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-07-2007 15:06:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-07-2007 15:06:58