Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 648 w Baniach przy ul. Grunwaldzkiej

GN. 72241-46/09                                                                                                             Banie, 28 października 2009 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza

 publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Baniach, oznaczonej nr działki gruntu 648 o powierzchni 0,1966 ha obrębu geodezyjnego Banie 2.

Nieruchomość położona jest przy ul. Grunwaldzkiej 20, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Na gruncie posadowiony jest budynek o powierzchni użytkowej 275,90 m2.

Możliwe przyłączenie nieruchomości do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej                    i kanalizacyjnej przebiegających w jej sąsiedztwie. Dla nieruchomości nie została urządzona księga wieczysta.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie działki w części pod zabudowę mieszkaniową, w części pod sady. Użytek gruntowy określony jest jako Bi oraz RIIIb.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Termin zagospodarowania nieoznaczony.

 

Cena wywoławcza -  95 000 zł

Wadium – 9 500 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2009 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wpłacić do dnia 2.12.2009 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino  F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz: dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które wynosi 950 zł

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

Informacje dodatkowe:

1.        przed przystąpieniem uczestnicy przetargu do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości i warunkami przetargu.

2.        w przypadku gdy nabywcą nieruchomości będzie osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

3.        wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

4.        Termin zawarcia umowy sprzedaży lub umowy warunkowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości należy uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 29-10-2009 13:02:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-10-2009 13:02:25