Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na dzierżawę gruntu pod garaż

GN. 72243-30/10                                                                                                                   Banie, 26 kwietnia 2010 r.

WÓJT GMINY BANIE

przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony części gruntu o powierzchni 18 m2, położonego w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Bolesława Chrobrego w Baniach, w nieruchomości opisanej w KW nr 28599 i oznaczonej nr działki gruntu 293 obrębu Banie 1, przeznaczonego pod posadowienie garażu blaszanego.

W przetargu mogą brać udział mieszkańcy budynków położonych przy ul. Grunwaldzkiej 1 oraz Bolesława Chrobrego 16-16a*.

 

Kwota wywoławcza stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego - 1 zł/m2.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2010 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń                         Urzędu Gminy Banie.

 

Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać w formie pisemnej do dnia 7.05.2010 r. na adres Urzędu Gminy Banie ul. Skośna 6, 74-110 Banie,  z załączonym do niego:

-          dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 zł, wniesionym do dnia 6.05.2010r. na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino  F/Banie,

-          poświadczeniem zameldowania w lokalu mieszkalnym, znajdującym się w budynku przy                   ul. Grunwaldzkiej 1 lub Bolesława Chrobrego 16-16a,  przed datą ogłoszenia przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie:

-          zakwalifikowanie zgłoszonego oferenta do uczestnictwa w przetargu

-         okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości.

 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może niższe niż 0,10 zł.

Kwota wadium zostanie zaliczona zwycięzcy przetargu na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy w przeciągu dwóch miesięcy od daty przetargu.

Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu płatny będzie z góry, do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczone 22% należnego podatku VAT. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie podlegać corocznie aktualizacji, w stopniu odpowiadającym rocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, bez konieczności wprowadzania aneksu do umowy.

 

Informacje dodatkowe:

1.       Koszty związane z usunięciem z terenu zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi dzierżawca.

2.       Zawarcie umowy dzierżawy gruntu nie zwalnia dzierżawcy od uzyskania decyzji określonych przepisami prawa budowlanego.

3.       Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawiony teren i wydać go wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od terminu rozwiązania umowy.

Z projektem umowy dzierżawy można zapoznać się od dnia 4.05.2010 r. w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 091 41 66 353 lub 091 4166 381 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

*Uzasadnienie ograniczenia przetargu: działka nr 293 jest związana funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi położonymi przy ul. Grunwaldzkiej 1 i Bolesława Chrobrego 16-16a w Baniach..

 

                                                                                                                                             WÓJT GMINY

                                                                                                       Teresa Sadowska

                                                                                                                                            

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 29-04-2010 14:32:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-04-2010 14:32:57