Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lokalny informator ?Za życiem?

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego  dziecka. Dowiesz się jakie ci przysługują :

- prawa,

- badania,

- rodzaje wsparcia ( zdrowotnego, socjalnego)

Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach.

Potrzebne informacje otrzymasz:

- w przychodni,

- w szpitalu,

- w ośrodkach pomocy społecznej,

- w instytucjach wsparcia rodziny,

- od asystenta rodziny,

Kto może skorzystać z uprawnień:

-każda kobieta ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę)

Rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

- ciężkie i nieodwracane upośledzenie albo

- nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,

- kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

- kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

- kobiety, które po porodzie, nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

           poronienia,

           urodzenia dziecka martwego,

           urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

           urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak korzystać z uprawnień.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który:

-posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Ponadto zaświadczenie uprawnia dzieci do 18 r.ż. do:

-skorzystania z wyrobów medycznych na zasadach określonych w ustawie „ Za życiem”,

-korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych  udzielonych w aptekach.

Pamiętaj też o tym, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Oznacza to, że:

-świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,

-jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,

-w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest:

-zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość  pacjentki.

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl.w zakładce  „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy wsparcia asystenta rodziny.

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny:

- udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,

- będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,

- udzieli wsparcia psychologicznego,

- udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych, udzieli pomocy prawnej,

- będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Gdzie możesz się zgłosić po pomoc asystenta rodziny :

Asystent rodziny jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny lub w instytucjach pozarządowych działających na zlecenie samorządu gminy.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

- doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,

- poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,

- poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,

- pomoc w codziennej organizacji  życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego
   czasu,

- nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,

- doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,

- informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

- pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

- pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz korzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca między innymi przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z jakich uprawnień możesz skorzystać dodatkowo:

1.Okres okołoporodowy.

-badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży(diagnostyka prenatalna),

-od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w  opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne  przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie  porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.

-poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny)-zgodnie ze wskazaniami  lekarskimi,

-koordynowana opieka nad kobietą w ciąży zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu  kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne zgodnie ze  standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie miał zapewnioną  opiekę neonatologiczną.

-wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne)zwłaszcza jeśli dziecko urodziło się przed 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.

2.Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością:

-porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,

-pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,

-pomoc psychologiczna dla rodziców,

-rehabilitacja lecznicza,

-wyroby medyczne takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy- na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,

-zakup leków poza kolejnością,

-opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki.

Będzie ona zapewniona:

-w dziennych ośrodkach wsparcia-placówkach całodobowych,

-w placówkach systemu oświaty ( np. szkołach),

- w ramach umowy z organizacją pozarządową  na opiekę nad dzieckiem -również indywidualną,

-przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego,

-opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),

-kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,

-inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),

-informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

3. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000zł

  Komu przysługuje.

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka.) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

-zaświadczenie, że matka dziecka  pozostawała pod opieką  medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna).

Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

-zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka  lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym  Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii, lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek.

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia  do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000zł znajduje się pod adresem:https://www.gov.pl/web/rodzina/Ix-jednorazoweswiadczenie-z-tytulurodzeniasiedzieckau któregozdiagnozowano111

Wniosek złóż w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-07-2021 13:55:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 16-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 16-07-2021 13:55:12