Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2021-08-31 07:53:58 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Banie pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych 2021-04-08 16:00:02 Minął termin składania ofert
Zakup samochodu - 9 osobowego, z windą, dostosowanego do osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Usługi indywidualnego transportu door - to- door w Gminie Banie." 2021-02-25 14:01:19 Minął termin składania ofert
Nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania, budynku dawnej synagogi z przybudówką, przebudowa budynku przedszkola oraz połączenie tych budynków w jeden obiekt-przedszkole publiczne 2021-04-13 10:45:25 Minął termin składania ofert
Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkola, szkół podstawowych na terenie gminy Banie w roku 2021 na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w ramach komunikacji regularnej 2021-02-16 14:09:42 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 2021-02-16 14:10:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Banie - Tereny rekreacyjne 2020-12-09 15:38:26 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi na dz. nr 140/1 w obrębie geodezyjnym Banie 1 2020-10-16 14:17:06 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2020-10-12 11:05:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi na dz. nr 266, 147/2, 321 oraz utwardzenie terenu na dz. nr 146/2 w miejscowości Lubanowo 2020-09-15 11:29:53 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach 2020-08-11 12:07:35 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Banie pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych 2020-04-21 12:13:13 Minął termin składania ofert
Dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkola, szkół podstawowych na terenie gminy Banie w roku 2020 na podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych w ramach komunikacji regularnej 2020-01-17 11:25:22 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Banie i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021 2020-01-08 14:39:49 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2019-10-11 09:00:26 Minął termin składania ofert
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Banie w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu 2019-09-20 07:28:34 Minął termin składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6.240.000 zł 2019-08-20 14:28:24 Minął termin składania ofert
Część I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica. Część II: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Banie 2019-06-07 13:42:59 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach 2019-06-27 08:44:39 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Baniach 2019-02-07 08:41:40 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Baniach" 2019-06-07 13:42:08 Minął termin składania ofert
Utrzymanie czystości w miejscowości Banie i cmentarzach komunalnych 2019-01-09 10:50:42 Minął termin składania ofert
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE 2018-09-25 17:56:10 Minął termin składania ofert
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE 2018-09-24 09:19:28 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2018-10-02 09:48:53 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Babinek 2018-07-05 14:37:22 Minął termin składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz przyłącze wodociągowe w miejscowości Babinek 2017-10-11 14:49:50 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2017-09-29 08:53:45 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Banie na lata 2018-2019 2017-10-09 09:44:54 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz przyłącze wodociągowe w miejscowości Babinek" 2017-09-21 14:13:07 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza oraz budowa parkingu i zjazdów na dz nr 357/2 i 125 obręb Banie 1 2017-05-11 13:03:35 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Piaseczno-Dłużyna 2017-03-27 14:20:40 Minął termin składania ofert
Remont elewacji zabytkowego Kościoła p.w. św. Wojciecha BM w Kunowie 2016-12-09 09:55:01 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2016-10-13 08:19:14 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372Z Baniewice - Lubanowo - Kunowo na odcinku 374 mb (przejście przez Lubanowo) 2016-08-05 12:15:37 Minął termin składania ofert
Przebudowa kanalizacji sanitarnei i sieci wodociągowej na ul. Sienkiewicza w Baniach 2016-07-29 09:40:41 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Dłużyna- Parnica 2016-07-06 09:00:08 Minął termin składania ofert
Utrzymanie czystości w miejscowości Banie oraz administrowanie cmentarzami komunalnymi 2016-05-16 13:18:11 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenia usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie gminy Banie w okresie od 1 stycznia 2017 roku 2015-11-23 13:07:11 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2015-09-21 13:13:53 Minął termin składania ofert
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Banie 01.01.2016-31.12.2017 2015-09-09 07:04:46 Minął termin składania ofert
Swobnica, zamek (XIV w.): remont dachu skrzydła południowego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków 2015-04-24 07:57:41 Minął termin składania ofert
Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Swobnica, zamek (XIV w.): remont dachu skrzydła południowego - w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków 2015-04-09 14:38:35 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Kunowo - Parnica 2015-03-27 12:48:07 Minął termin składania ofert
Remont dachu zabytkowego kościoła p.w. św. Wojciecha BM w Kunowie 2015-02-16 10:56:24 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE GMINIE BANIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 585.000,00 ZŁ 2014-12-18 13:10:56 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE GMINIE BANIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DO WYSOKOŚCI 560.000,00 ZŁ 2014-11-14 23:06:30 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2014-12-08 12:22:46 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia Gminy Banie 2020-11-06 10:03:51 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Banie 2014-11-18 08:24:31 Minął termin składania ofert
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371Z ul. Sosnowa(etap I) ? 230 mb ; Przebudowa drogi na działce nr 658 obręb Banie 2 2014-09-04 13:13:32 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu asenizacyjnego tj. ciągnika i wozu asenizacyjnego w ramach projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla Gminy Banie 2014-09-19 13:08:34 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2014-10-28 12:00:42 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzęty asenizacyjnego dla Gminy Banie 2015-01-21 14:25:53 Minął termin składania ofert
Wybór Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rurociągiem tłocznym oraz oczyszczalnią ścieków w Lubanowie, a także zakup sprzętu asenizacyjnego dla Gminy Banie 2014-04-25 12:45:11 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Swobnica Piaski - Las 2014-04-24 10:27:06 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus Kombi 1.8 WF0NXXWPDN4Y84027 2014-03-04 09:11:26 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus Kombi 1.6 WF05XXWPD55817730 2014-02-04 13:03:21 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus Kombi 1.6 FX WF0NXXGCDN4L62017 2014-02-04 12:55:40 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus 1.6 Comfort WF05XXWPD55816452 2014-02-04 12:54:27 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Volkswagen Vento 1.8 GL WVWZZZ1HZPW742030 2013-12-04 10:37:46 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus Kombi 1.8 WF0NXXWPDN4Y84027 2013-12-04 10:37:06 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus Kombi 1.6 WF05XXWPD55817730 2013-12-04 10:34:43 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus Kombi 1.6 FX WF0NXXGCDN4L62017 2013-12-04 10:31:00 Minął termin składania ofert
Sprzedaż samochodu Ford Focus 1.6 Comfort WF05XXWPD55816452 2013-12-04 10:29:27 Minął termin składania ofert
Remont budynku mieszkalnego położonego w Górnowie 2 2014-01-02 11:31:15 Minął termin składania ofert
SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : VOLKSWAGEN Wento 1,8 GL 2013-11-12 12:01:15 Minął termin składania ofert
SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI: Ford Focus Kombi 1.8 WF0NXXWPDN4Y84027 2013-11-12 12:01:23 Minął termin składania ofert
SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : Ford Focus Kombi 1.6 WF05XXWPD55817730 2013-11-12 12:01:32 Minął termin składania ofert
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : FORD Focus Kombi 1.6 FX 2013-11-12 12:01:42 Minął termin składania ofert
SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : FORD Focus 1.6 Comfort 2013-11-07 12:23:31 Minął termin składania ofert
Wykonanie alejek na cmentarzu komunalnym w Baniach 2013-09-18 14:28:05 Minął termin składania ofert
Remont budynku mieszkalnego położonego w Górnowie 2 2013-09-18 14:27:32 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2013-09-27 14:16:44 Minął termin składania ofert
Dostawa Energii Elektrycznej- licytacja elektroniczna 2013-09-06 21:36:54 Minął termin składania ofert
Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1379 Z Banie - Dłużyna oraz skrzyżowania dróg powiatowych: nr 1373 Z ul. Kunowska i nr 1371 Z ul. Sosnowa 2013-07-11 08:40:44 Minął termin składania ofert
Utrzymanie czystości w miejscowości Banie oraz administrowanie cmentarzami komunalnymi 2013-04-29 13:32:35 Minął termin składania ofert
Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Swobnica, zamek - średniowieczna wieża ostatecznej obrony: remont i zabezpieczenie w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków 2013-04-19 14:43:37 Minął termin składania ofert
Swobnica, zamek-średniowieczna wieża ostatecznej obrony: remont i zabezpieczenie w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków 2013-04-19 14:41:49 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni drogi w ciągu Baniewice Jezioro - Baniewice Żelechowo 2013-04-08 09:36:22 Minął termin składania ofert
Dostawa nowego lekkiego samochodu do przewozu osób typu bus dla Gminy Banie 2013-03-11 07:53:18 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 2012-12-31 08:20:42 Minął termin składania ofert
Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek pocztowych. 2012-12-31 08:18:39 Minął termin składania ofert
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 2012-11-14 11:38:31 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2012-10-04 09:32:50 Minął termin składania ofert
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 420001Z w miejscowości Lubanowo 2012-08-30 12:11:45 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górnowo Kościół- Górnowo Osiedle 2012-07-10 13:59:41 Minął termin składania ofert
Skwerek nad Tywą w miejscowości Banie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi realizowanego w ramach Programu, osi 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2012-07-18 08:55:59 Minął termin składania ofert
Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla operacji Skwerek nad Tywą w miejscowości Banie w ramach działania Odnowa i rozwój wsi realizowanego w ramach Programu, osi 4 Leader, działanie 413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2012-05-31 12:30:21 Minął termin składania ofert
Swobnica, Zamek (XIV w. ): remont dachu skrzydła wschodniego w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków 2012-05-29 10:33:57 Minął termin składania ofert
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piasecznie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa zachodniopomorskiego 2012-05-21 08:04:36 Minął termin składania ofert
Wybór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania Swobnica, Zamek (XIV w. ) remont dachu skrzydła wschodniego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe Priorytet 1 Ochrona zabytków 2012-04-20 12:38:48 Minął termin składania ofert
Wybór Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Piasecznie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa zachodniopomorskiego 2012-03-08 14:02:23 Minął termin składania ofert
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Banie na lata 2012-2030 2012-02-29 07:49:08 Minął termin składania ofert
Wybór Inżyniera kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu remont świetlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dłusku Gryfińskim w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla Województwa Zachodniopomorskiego 2012-02-20 14:37:02 Minął termin składania ofert
Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dłusku Gryfińskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla Województwa Zachodniopomorskiego 2012-02-27 12:37:58 Minął termin składania ofert
Roboty dodatkowe - Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój ?ścieżka rowerowa 2012-01-09 11:57:18 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2011-12-12 13:06:09 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu nad jeziorem oraz wyspy na jeziorze Dłużec - wykonanie dokumentacji projektowej 2011-08-11 14:15:37 Minął termin składania ofert
Wykonanie modernizacji Przedszkola w Baniach - wykonanie dokumentacji projektowej 2011-12-12 13:04:15 Minął termin składania ofert
Infrastruktura łącząca dla polskich i niemieckich gmin i miast Mark Landin, Brüssow, Carmzow-Wallmow, Schenkenberg, Schönfeld, Mescherin, Angermünde, Schwedt/Odra, Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Trzcińsko-Zdrój ?ścieżka rowerowa dł. 15,8 km 2012-02-24 17:34:30 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE KREDYTU W WYSOKOŚCI 4.000.000 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY 2011-07-21 08:49:43 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kunowo- Swochowo 2011-07-21 09:53:35 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nad jeziorem Dłużec oraz wyspy na jeziorze Dłużec w miejscowości Banie 2011-05-19 09:21:39 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap III 2011-06-01 10:15:41 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE PROMESY KREDYTOWEJ W WYSOKOŚCI 1.723.000 ZŁ NA SFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO "INFRASTRUKTURA ŁĄCZĄCA DLA POLSKICH I NIEMIECKICH GMIN I MIAST MARK LANDIN, BRUSSOW, CARMZOW-WALLMOW, SCHENKENBERG, SCHONFELD, MESCHERIN, ANGERMUNDE, SCHWEDT/ODER, BANIE, CEDYNIA, CHOJNA, GRYFINO, KOŁBASKOWO, STARE CZARNOWO I TRZCIŃSKO-ZDRÓJ" 2011-02-10 12:59:14 Minął termin składania ofert
Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół jeziora Dłużec w miejscowości Banie. 2011-02-10 12:59:50 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2010-10-04 11:03:18 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo gaśniczego 2010-11-19 14:32:49 Minął termin składania ofert
Rekultywacja składowiska odpadów w Kunowie - ułożenie warstwy glebotwórczej ( mineralno-humusową ) 2010-09-28 10:09:41 Minął termin składania ofert
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 8 w Baniach 2010-10-07 08:34:20 Minął termin składania ofert
Położenie nakładki asfaltowej w Lubanowie i Babinku w ciągu drogi powiatowej nr 1372Z i 1360Z 2010-09-08 07:02:08 Minął termin składania ofert
Zwiększenie stanu bezpieczeństwa, ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez przebudowę obiektu OSP w Baniach i zakup specjalistycznego sprzętu, który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 2010-09-23 07:31:25 Minął termin składania ofert
Budowa chodnika w Kunowie w ciagu drogi powiatowej nr 1373Z 2010-09-08 07:02:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Dłusko Gryfińskie - Góralice 2010-08-19 11:48:47 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół jeziora Dłużec w miejscowości Banie 2010-08-13 09:44:17 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług logopedy dla dzieci w wieku szkolnym w placówkach szkolnych z terenu gminy Banie w ramach projektu ?Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu gminy Banie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? nr UDA-POKL.09.01.02-32-089/09-00 z dnia 16.11.2009 r. Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. 2011-02-16 08:39:09 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Dłusko Gryfińskie - Góralice 2010-07-15 10:13:50 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Dłusko Gryfińskie - Góralice 2010-06-29 08:49:41 Minął termin składania ofert
Dostawa notebooków wraz z instalacją oprogramowania w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu gminy Banie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" nr UDA-POKL.09.1.02-32-089/09-00 z dnia 16.11.2009 r. Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. 2010-07-01 09:23:46 Minął termin składania ofert
Remont Szkoły Podstawowej w Swobnicy 2010-07-05 09:16:52 Minął termin składania ofert
UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 6.220.000 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU GMINY BANIE 2010-06-22 09:59:14 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu informatycznego wraz z instalacją oprogramowania w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu gminy Banie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" 2010-05-31 14:44:11 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu informatycznego wraz z instalacją oprogramowania w ramach projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich z terenu gminy Banie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" 2010-04-02 13:43:08 Minął termin składania ofert
Wykonanie podziału nieruchomości 2011-02-16 08:47:53 Minął termin składania ofert
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W MIEJSCOWOŚCI BANIE I ADMINISTROWANIE CMENTARZAMI KOMUNALNYMI 2011-02-16 14:45:03 Minął termin składania ofert
ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH 2011-02-16 14:49:05 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap II 2011-02-25 09:04:39 Minął termin składania ofert
"Utworzenie Międzynarodowego Centrum Turystki, Kultury i Sportu w Baniach", który realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla województwa zachodniopomorskiego 2010-02-02 11:01:47 Minął termin składania ofert
Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej we wsi Baniewice i Swobnica w celu kultywowania tradycji " w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 2010-01-26 14:27:37 Minął termin składania ofert
"Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie- etap I" 2010-02-22 11:34:27 Minął termin składania ofert
Wybór Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu "Utworzenie Międzynarodowego Centrum Turystki, Kultury i Sportu w Baniach" 2010-01-13 14:38:20 Minął termin składania ofert
Wybór Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu "Poprawa bazy kulturalnej i rekreacyjnej we wsi Baniewice i Swobnica w celu kultywowania tradycji" 2010-01-13 13:56:33 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji Projektu p.n." Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie - etap I" 2010-02-22 11:29:52 Minął termin składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu POKL realizowanego przez Gminę Banie 2011-11-28 07:16:19 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby projektu POKL realizowanego przez Gminę Banie 2009-10-29 14:04:09 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2009-09-07 12:23:02 Minął termin składania ofert
Rekultywacja składowiska odpadów w Kunowie - wykonanie warstwy izolacyjnej 2013-02-05 14:39:10 Minął termin składania ofert
Remont korytarzy, montaż dodatkowych grzejników w sali posiedzeń oraz wykonanie pomieszczenia kancelarii tajnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Banie. 2009-07-20 10:38:22 Minął termin składania ofert
Budowa chodników w miejscowości Banie i Swobnica 2009-07-21 12:07:41 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi Górnowo - Dłusko Gryfińskie 2009-07-02 12:30:55 Minął termin składania ofert
Remont Szkoły Podstawowej w Swobnicy. 2009-07-01 14:21:13 Minął termin składania ofert
Remont Szkoły Podstawowej w Lubanowie. 2009-07-02 12:30:27 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, część ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz w miejscowościach Babinek i Lubanowo z lokalnymi oczyszczalniami ścieków wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków i decyzji o pozwoleniu na budowę. 2009-05-19 07:43:38 Minął termin składania ofert
Budowa kaplicy cmentarnej w miejscowości Swobnica 2009-05-13 11:07:44 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg transportu rolniczego Banie - Sosnowo oraz Swobnica - Swobnica Piaski 2009-05-13 09:44:23 Minął termin składania ofert
Budowa parkingu i chodnika w ciągu ulicy Kunowskiej w Baniach 2008-10-08 13:52:39 Minął termin składania ofert
Zamówienie publiczne - ?Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze powiatowej 1360Z w miejscowości Babinek?. 2008-08-21 08:54:38 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku mieszkalnego w Baniach przy ul. Grunwaldzkiej 12 2008-08-21 13:34:55 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi transportu rolniczego Tywica Stara - Tywica Nowa 2008-08-21 09:38:01 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego - Remont Szkoły Podstawowej w Lubanowie. 2008-08-21 13:35:38 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu ? Moje Boisko-Orlik 2012? przy Zespole Szkół w Baniach 2008-08-21 13:35:17 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskie, część ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz w miejscowościach Babinek i Lubanowo z lokalnymi oczyszczalniami ścieków wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków i decyzji o pozwoleniu na budowę. 2008-06-17 07:14:21 Minął termin składania ofert
Wytworzenie i dostawa energii cieplnej 2007-08-23 12:41:57 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Remont dachu budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Baniach 2007-09-21 10:59:17 Minął termin składania ofert
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Banie 2 i Banie 5, gmina Banie 2007-07-26 12:59:12 Minął termin składania ofert
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Banie 2 i Banie 5, gmina Banie 2007-07-10 14:29:19 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „ opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie obrębu Banie 2 i Banie 5, gmina Banie” 2007-06-20 13:08:09 Minął termin składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej, Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej. na potrzeby Wójt Gminy Banie 2007-06-01 14:21:36 Minął termin składania ofert
Wykonanie nakładki bitumicznej w Dłużynie 2007-05-28 16:14:30 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000 działek o powierzchni 103 ha do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Banie ” 2007-06-27 14:37:11 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie nawierzchni chodnika w Lubanowie 2007-05-16 13:14:44 Minął termin składania ofert
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic Skośnej, Krótkiej, Różanej, Mostowej, Jagiellońskiej, Strzeleckiej, Witosa, Gdańskiej i Polnej. na potrzeby Wójt Gminy Banie. Nr sprawy: OC - 7041/1/2007. 2007-03-26 09:06:44 Minął termin składania ofert
Usługi komunalne na potrzeby Gminy Banie. 2007-04-23 11:31:47 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu (wszczęciu postępowania) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ ukształtowanie terenu składowiska i wykonanie warstwy wyrównawczej ” na potrzeby Gminy Banie 2006-11-09 14:20:04 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu (wszczęciu postępowania) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wytworzenie i dostawę energii cieplnej na potrzeby budynków komunalnych 2006-11-09 14:19:33 Minął termin składania ofert