Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - młodszy referent ds. księgowości budżetowej.

Wójt Gminy Banie 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

młodszy referent ds. księgowości budżetowej

(wymiar -1 etat)

1.       Wymagania niezbędne:

a)       obywatelstwo polskie;

b)       wykształcenie wyższe lub średnie;

c)       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

d)       niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

e)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

f)        nieposzlakowana opinia;

g)       znajomość obsługi komputerowych programów finansowych;

h)       znajomość zasad rachunkowości;

i)         wiedza z zakresu finansów publicznych;

j)         znajomość przepisów z zakresu:

- naliczania płac pracowników,

- ubezpieczeń społecznych,

- podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.       Wymagania dodatkowe:

a)       umiejętność pracy w zespole;

b)       odpowiedzialność, komunikatywność;

c)       rzetelność;

d)       zdolności analityczne;

e)       uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn).

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie:

     - budżetu gminy,

     - jednostki budżetowej,

     - funduszy celowych,

b)       prowadzenie spraw związanych z naliczaniem płac pracowników;

c)       prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową kredytów i pożyczek;

d)       ewidencjonowanie i przekazywanie dochodów należnych budżetowi państwa oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;

e)       prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych;

f)        prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji aktywów i pasywów z wyłączeniem spisu z natury, rozliczanie inwentaryzacji aktywów i pasywów;

g)       dekretowanie dokumentów finansowych przeznaczonych do ujęcia w księgach rachunkowych;

h)       sprawdzanie dokumentów finansowych pod wzglądem formalnym i rachunkowym;

i)         przygotowywanie materiałów do opracowywania projektu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu;

j)         sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie prowadzonych spraw.

4.       Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV);

b)       list motywacyjny;

c)       kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

d)        kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

e)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

f)        kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

g)       oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

h)       oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

i)         inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata;

j)         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Banie,                         ul. Skośna 6, pokój nr 15 (Sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości budżetowej, w terminie do dnia 26 lutego 2008 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Banie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie (www.bip.banie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 12-02-2008 11:01:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 08-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 12-02-2008 11:01:11