Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłaszadrugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach przy ul. Ogrodowej

GN. 72241- 25/2/10                                                                                                                                Banie 18 lutego 2011  r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłaszadrugi publiczny przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach przy ul. Ogrodowej, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00054774/5 w Sądzie Rejonowym w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 48 o powierzchni  912 m2  obręb Banie 1.

W przetargu mogą brać udział właściciele i współwłaściciele nieruchomości graniczących z działką nr 48.

Uzasadnienie:

Do działki brak dojazdu z drogi publicznej. Dostęp do działki mają tylko właściciele i współwłaściciele nieruchomości graniczących z działką nr 48.

Nieruchomość położona jest na w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej; teren częściowo podmokły, nieuzbrojony.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie działka przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniową, w części pod sady. W ewidencji gruntów użytek gruntowy jest określony jako RIVa.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomośćTermin zagospodarowania nieruchomości – nieoznaczony.

Cena wywoławcza:  8 000 zł

Wadium – 800  zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2011 r. o godz. 1200 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadiumnależy wnieść w pieniądzu do dnia 18.03.2011 r. na rachunek Urzędu Gminy Banie nr  42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie.

Zgłoszenia uczestnictwaw przetargu należy dokonać w formie pisemnej z załączonym do niego dowodem wpłaty wadium, w terminie do dnia 21.03.2011 r. na adres Urzędu Gminy Banie ul. Skośna 6, 74-110 Banie, wraz dołączonym do niego:

- dowodem wpłaty wadium,

- dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości przyległej (odpis z księgi wieczystej).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie:

  • zakwalifikowanie zgłoszonego oferenta do uczestnictwa w przetargu
  • okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tzn. 80 zł.  Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Informacje dodatkowe:

  1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem  nieruchomości oraz warunkami przetargu.
  2. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących                 z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.
  3. W przypadku gdy nabywca nieruchomości będzie osobą nie prowadzącą gospodarstwa rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.
  4. Termin zawarcia umowy notarialnejzostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniach 4.01.2011 r.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 22-02-2011 07:39:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 22-02-2011 07:39:44