Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1B o powierzchni użytkowej 47,17 m2, położonego w budynku nr 1 w miejscowości Skotniki.


GN. 7145-21/07 Banie 3 grudzień 2007 r.

WÓJT GMINY BANIE

o g ł a s z a

publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1B o powierzchni użytkowej 47,17 m2, położonego w budynku nr 1 w miejscowości Skotniki, opisanego w księdze wieczystej nr 33070, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Z własnością lokalu związany jest udział 0,11 części w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, nie służących wyłącznie właścicielom poszczególnych lokali, opisanej w księdze wieczystej nr 28182 i oznaczonej nr działki gruntu 10/36 o powierzchni 0,6370 ha obręb Piaseczno,

Wraz z lokalem sprzedaży podlega udział 1/9 części w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę dojazdową, opisanej w księdze wieczystej nr 28183 i oznaczonej nr działki gruntu 10/10 o powierzchni 0,0910 ha obręb Piaseczno oraz nieruchomość niezabudowana opisana w księdze wieczystej nr 28188 i oznaczona nr działki gruntu 10/15 o powierzchni 0,0567 ha obręb Piaseczno.

Cena wywoławcza - 25 000

Wadium 2 500 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2008 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wpłacić do dnia 3.01.2008 r. (włącznie) na konto Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości oraz nr PESEL i nr NIP,

  • w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z rejestru handlowego, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje dodatkowe:

  1. Do urządzeń i części wspólnych budynku mieszkalnego należą w szczególności: fundamenty, ściany, stropy, kominy i przewody wentylacyjne, konstrukcja i pokrycie dachu, korytarze, klatka schodowa, przyłącza instalacyjne i rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku, a także grunt działki nr 10/36 obręb Piaseczno wraz z jego urządzeniem i zagospodarowaniem.

  2. Nabywcy lokalu ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu, zobowiązani są utrzymywać lokal w należytym stanie technicznym, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli bądź najemców oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

  3. Koszty związane z zawarciem umowy (w tym notarialne, sądowe, geodezyjne), usunięciem ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy, ponosi nabywca lokalu.

Lokal i nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Urzędem Gminy Banie.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości należy uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 1 lub nr telefonu 091 41-66-353, 091 41-66-381 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 03-12-2007 12:29:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 02-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 03-12-2007 12:29:03