Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Babinek 31/3

GN. 7121.2.2011                                                                                                                                              Banie, 23 listopad 2011 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłaszapubliczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Babinek 31/3, o powierzchni użytkowej 27,81 m2, wyposażonego w instalację elektryczną i wodociągową, składającego się z pokoju-kuchni   i przedpokoju. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr 47240 przez Sąd Rejonowy   w Gryfinie.

Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym posadowionym na działce gruntu nr 89/8 o powierzchni  763 m2 obrębu Babinek, opisanej w  księdze wieczystej nr 28252. Z własnością lokalu związany jest udział 0,0927 części w częściach wspólnych tej nieruchomości, nie służących wyłącznie właścicielom poszczególnych lokali. Lokal jest wolny od obciążeń.

Cena wywoławcza – 13 500 zł

         Wadium  1 300 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2012 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 5.01.2012 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr   42 9377 0000 0101 5600 2001 0002   BS Gryfino  F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

 Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium,
  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości; małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście, albo okazując pełnomocnictwo małżonka,
  • w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z organu rejestrowego, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowego lokalu oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS   w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się warunkami przetargu oraz stanem lokalu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. 140 zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Informacje dodatkowe:

  1. Do urządzeń i części wspólnych budynku należą w szczególności: fundamenty, ściany, stropy, kominy                     i przewody wentylacyjne, poddasze, konstrukcja i pokrycie dachu, przyłącza instalacyjne                         i rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku, a także grunt działki nr 89/8 obręb Babinek, wraz            z jego urządzeniem  i zagospodarowaniem.
  2. Nabywcy lokalu ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu i zobowiązani są utrzymywać lokal                     w należytym stanie technicznym, uczestniczyć w kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej i korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
  3. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca lokalu.

Dodatkowe informacje na temat lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub 20 albo pod nr telefonu  41-66-353 wewn. 12 lub 30.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-11-2011 10:21:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-11-2011 10:21:26