Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Swobnicy oznaczonej nr działki 400/1 o pow. 990 m2


GN. 72241-36/3/05 Banie 24 sierpień 2006 r.

WÓJT GMINY BANIE

o g ł a s z a

publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Swobnicy, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00054152/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu nr 400/1 o powierzchni 0,0990 ha obręb Swobnica.

.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ujęta jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem Mnj/UR i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami rzemieślniczymi.

W ewidencji gruntów teren sklasyfikowany jest jako Bp.

Na nieruchomości znajdują ruiny budynku.

Cena wywoławcza -6 500 zł.

Wadium650 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 wrzesień 2006. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wpłacić do dnia 22.09.2006r. (włącznie) na konto Urzędu Gminy w Baniach nr42 9377 0000 0101 5600 2001 0002BS GryfinoF/Banie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości oraz nr PESELinr NIP

  • w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% tej ceny.

Cena zbycia nieruchomości wraz z 22% VAT płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra,. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.

Informacje dodatkowe:

  1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się z ogłoszeniem o przetargu, stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości.

  2. Nieruchomość jest wolna od obciążeń

  3. Termin zagospodarowania nieruchomości - 4 lata od daty nabycia.

  4. Konieczność usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy, które będą kolidowały z zagospodarowaniem nieruchomości, obciąża nabywcę.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości należy uzyskać w Urzędzie Gminy w Baniach pok. nr 1 lub nr telefonu41-66-381 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-08-2006 11:32:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 25-08-2006 11:32:39