Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego 

 

Wójt Gminy Banie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

podinspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie;

  2. wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, administracja, prawo)

lub wykształcenie średnie budowlane i posiadanie 3-letniego stażu pracy;

  1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  2. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

  4. nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego;

  2. podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;

  3. podstawowa znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;

  4. umiejętność obsługi komputera;

  5. zdolność analitycznego myślenia;

  6. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej;

  2. nadzór nad funkcjonowaniem urządzeń komunalnych w gminie;

  3. opracowywanie programów rozwoju urządzeń komunalnych w gminie;

  4. przygotowywanie i realizowanie zadań inwestycyjnych;

  5. prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym;

  6. przygotowywanie wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycję;

  7. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 3. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV);

  2. list motywacyjny;

  3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

  4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  6. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

  7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

  9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata;

  10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Banie, ul. Skośna 6, pokój nr 15 (Sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i planowania przestrzennego, w terminie do dnia 30 stycznia 2007 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Banie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie (www.bip.banie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 15-01-2007 15:57:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 15-01-2007 15:57:51