Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie

 
OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BANIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);        art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1277 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XIII/153/08 Rady Gminy Banie z dnia 27 maja 2008r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w  strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,  w dniach od 23 lipca 2009r. do 25 sierpnia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 6  w  godzinach od 10 00 do 1400

Przedmiotem zmiany studium jest wprowadzenie jako uzupełnienie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej w strefie rozwoju turystyki wyznaczonej w studium, z zaleceniem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w pierwszej kolejności.

Granica obszaru objętego zmianą studium przebiega po granicy ewidencyjnej działki  nr 612/2 w Swobnicy .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Banie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Banie sala nr 18 o godz. 10 30

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Banie na adres: Urząd Gminy w Baniach, ul. Skośna 6; 74-110 Banie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 17 września 2009r.

 

 

 

   

            Wójt Gminy                                                                                              

        Teresa Sadowska

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-07-2009 07:34:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-07-2009 07:34:27