Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 553/3 o pow. 7026 m2 w Sobnicy


GN. 72241-16/2-1/05 Banie 18 styczeń 2007 r.

WÓJT GMINY BANIE

o g ł a s z a

publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oraz budynkiem innym położonej w Swobnicy, opisanej w KW nr 49391 w Sądzie Rejonowym w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu nr 553/3 o powierzchni 0,7026 ha obręb Swobnica.

Cena wywoławcza - 25 000 zł.

Wadium 2 500 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ujęta jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem MNj/U i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2007 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wpłacić do dnia 26.02.2007r. (włącznie) na konto Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

 • dowodu wpłaty wadium

 • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości oraz nr PESEL i nr NIP

 • w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje dodatkowe:

 1. termin zagospodarowania nieruchomości - nieoznaczony

 2. dostęp do mediów:

 • zaopatrzenie w wodę - z wodociągu ułożonego w drodze o nr geodezyjnym 556

 • odprowadzanie ścieków - do istniejącej kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej nr 41607

 • dostawa energii elektrycznej - z istniejącej linii 0,4 kV

 • telekomunikacja - przyłączenie do istniejącej linii telekomunikacyjnej

 1. nabywca przyjmuje wraz z daną nieruchomością obowiązek usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników, usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy w tym drzew lub krzewów w uzgodnieniu z odpowiednimi jednostkami, w przypadku gdy będą one kolidowały w zagospodarowaniu nieruchomości.

 2. ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości z rzeką Tywą, nabywca zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do rzeki w uzgodnieniu z właściwym zarządcą tej rzeki.

 3. w granicach nieruchomości znajduje się strefa stanowiska archeologicznego.

 4. koszty związane z zawarciem umowy (notarialne i sądowe) ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości należy uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 1 lub nr telefonu 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 19-01-2007 13:03:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 19-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 19-01-2007 13:03:22