Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonych na sprzedaż działki nr 611 obręb Banie 2


GN. 72241-11/2/06 Banie 28 wrzesień 2006 r.

WÓJT GMINY BANIE

o g ł a s z a

publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości położonej w Baniach przy ul. Polnej, opisanej w księdze wieczystej nr 28587 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu nr 611 o powierzchni 1119 m2 obręb Banie 2.

Dla terenu, na którym jest zlokalizowana nieruchomość, Gmina Banie nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ewidencji gruntów teren sklasyfikowany jest jako RIIIb.

Cena wywoławcza - 17 000

Wadium 1 700 zł.

Wysokość minimalnego postąpienia - 170 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2006 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wpłacić do dnia 31.10.2006r. (włącznie) na konto Urzędu Gminy w Baniach nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości oraz nr PESEL i nr NIP

  • w przypadku osób prawnych - aktualnego wypisu z rejestru handlowego, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje dodatkowe:

  1. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość ujęta jest na terenach określonych jako zabudowa mieszkaniowa”, położonych w obszarze objętym ochroną konserwatorską.

  2. Konieczność usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy, które będą kolidowały z zagospodarowaniem nieruchomości, obciąża nabywcę.

  3. W przypadku gdy nabywca nieruchomości będzie osobą nie prowadzącą gospodarstwa rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

  4. Koszty związane z zawarciem umowy (lub umów - warunkowej i przenoszącej) ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości należy uzyskać w Urzędzie Gminy w Baniach pok. nr 1 lub nr telefonu 41-66-353 wewn. 12

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 02-10-2006 15:02:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 02-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 02-10-2006 15:02:19