Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy


Załącznik

do zarządzenia Nr 82/07

Wójta Gminy Banie

z dnia 25 lipca 2007 r.

Wójt Gminy Banie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

inspektor ds. inwestycji i budownictwa

1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie;

  2. wykształcenie wyższe (preferowane techniczne);

  3. posiadanie 3-letniego stażu pracy;

  4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

  5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

  7. nieposzlakowana opinia.

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. podstawowa znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego;

  2. podstawowa znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;

  3. podstawowa znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym;

  4. umiejętność obsługi komputera;

  5. zdolność analitycznego myślenia;

  6. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie i realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletniego planu inwestycyjnego;

 2. planowanie rocznych i wieloletnich zadań remontowych i inwestycyjnych w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej;

 3. przygotowanie przetargów i umów o wykonanie robót inwestycyjnych;

 4. przygotowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi dotyczącymi zadań inwestycyjnych;

 5. udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym programów pomocowych UE;

 6. zlecanie wykonywania projektów i kosztorysów inwestycyjnych, robót remontowych i budowlanych prowadzonych przez gminę;

 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV);

  2. list motywacyjny;

  3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

  4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

  6. kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

  7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

  8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

  9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata;

  10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Banie, ul. Skośna 6, pokój nr 15 (Sekretariat) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Banie, ul. Skośna 6, 74-110 Banie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji i budownictwa, w terminie do dnia 10 sierpnia 2007 r. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Banie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Banie (www.bip.banie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Banie, ul. Skośna 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

„W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

* - niewłaściwe skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 25-07-2007 12:24:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 26-07-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 30-07-2007 12:25:13