Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dzałek rolnych nr 124/1 i 125/1 w Górnowie

                                               Banie, 3 sierpień 2012 r.

 

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza

 

publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedażniżej wymienionych nieruchomości rolnych niezabudowanych  położonychw obrębieGórnowo:

 

1.      działka gruntu nr 124/1 o powierzchni 0,6807 ha opisana w księdze wieczystej nr SZ1Y/00061158/3.

Dla nieruchomości brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość położona w strefie rozwoju funkcji mieszkaniowej.

Użytek gruntowy określony jako RIIIb.

Cena wywoławcza –  19 000 zł

Wadium – 1 900 zł

 

2.      działka gruntu nr 125/1 o powierzchni 1,0849  ha opisana w księdze wieczystej nr SZ1Y/00061159/0.

Dla nieruchomości brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.  W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy część nieruchomości położona w strefie rozwoju funkcji mieszkaniowej, część do wykorzystania jako tereny rolnicze – grunty orne. Użytek gruntowy jest określony jako RIIIb.

Cena wywoławcza – 30 000 zł

Wadium – 3 000 zł

 

Nieruchomości są wolne od obciążeń i brak ograniczeń w rozporządzaniu nimi.

Termin zagospodarowania nieokreślony.

 

Przetargi odbędą sięw sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie(pok. nr 9)w dniu 14.09.2012 r. o godz. 1000 i będą prowadzone na każdą nieruchomość odrębnie.

Wadium należy wpłacićdo dnia 5.09.2012 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr   42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino  F/Banie, odrębnie na każdą działkę.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

-          w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej – aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka;

-          w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru powinna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed terminem przetargu.

 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

 

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 i 6  lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12 lub 37.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Wójt Gminy

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-08-2012 07:47:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-08-2012 07:47:24