Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BANIE z dnia 13 grudnia 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BANIE

z dnia 13 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Porządkowe Nr 5/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rozporządzenie Porządkowe Nr 5/2010 Wojewody

Zachodniopomorskiego z dnia 01 grudnia 2010 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia, wprowadza się zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 13 grudnia 2010 r. do dnia 3 stycznia 2011 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2010 r. i 1 stycznia 2011 r.

§ 3.1.Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14.0 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny do 500 zł. wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 . Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2010 r., podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w środkach masowego przekazu.

                                                                                                                    WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

                                                                              MARCIN ZYDOROWICZ

:

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-12-2010 10:30:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 07-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-12-2010 10:30:25