Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł netto

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej polegającej na adaptacji pomieszczeń sali restauracyjnej na Klub Seniora w miejscowości Banie 2024-05-17 15:01:30
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie na przeprowadzenie prac remontowych przy zamku, dz nr 727-1, 727-5 Swobnica. 2024-05-09 14:44:07
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie na przeprowadzenie prac zabezpieczających przy zamku i parku w Swobnicy 2024-04-29 11:57:59
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu "Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Baniach" 2024-04-15 09:16:25
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie na przeprowadzenie przeglądów przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Urząd Gminy Banie 2024-04-04 12:26:28
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przeglądów technicznych w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej oraz placach zabaw administrowanych przez Urząd Gminy Banie 2024-03-18 12:32:45
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie do złożenia oferty na Dostawę i montaż 14 szt. lamp oświetleniowych solarnych na terenie gminy Banie 2024-03-15 11:59:28
dokument Wykonanie przeglądów przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych, lokalach mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Urząd Gminy Banie. 2024-03-11 09:56:34
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na "Budowa miejsc parkingowych na dz. 457 obręb Banie 2 przy ul. Różanej" 2024-02-09 10:39:23
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie do złożenia oferty na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Banie pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych 2024-02-05 13:24:25
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie do złożenia oferty na sporządzenie projektu Planu ogólnego gminy Banie 2024-01-30 14:26:53
dokument Zaproszenie do złożenia oferty Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Banie pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych 2024-01-22 13:35:26
dokument Zaproszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. "Poprawa charakterystyki energetycznej budynku remizy poprzez izolację fundamentów i posadzki w garażu Program Remiza" dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie. 2023-09-28 11:17:37
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie do złożenia oferty na sporządzenie projektu zmiany MPZP dla siłowni wiatrowych dla części obszaru w obrębie Sosnowo-gmina Banie 2023-09-25 12:34:48
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie na przeprowadzenie remontów przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Urząd Gminy Banie 2023-09-20 13:47:50
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie na przeprowadzenie robót budowlanych na dachu zamku w Swobnicy 2023-08-24 07:11:48
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie do złożenia oferty na przeprowadzenie robót budowlanych -prac remotntowo- zabezpieczających przy zamku i parku w Swobnicy dz nr 727-1, 727-5 obr. Swobnica, gmina Banie 2023-08-04 09:40:38
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na "Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" 2023-08-03 10:51:03
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie w roku 2023" 2023-08-03 08:03:17
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn."Zakup i montaż zbiorników bezodpływowych". 2023-08-03 08:01:38
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie do złożenia ofert na dostawę opału do budynków administrowanych przez Gminę Banie w sezonie grzewczym 2023-2024 2023-08-01 08:42:10
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubanowie? 2023-07-27 13:55:50
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie do złożenia oferty na dostawę i montaż 13 szt. lamp oświetleniowych solarnych i 1 szt. lampy hybrydowej na terenie gminy Banie 2023-06-29 09:12:52
dokument Zaproszenie Wójta Gminy Banie do złożenia oferty na Dostawę i montaż 12 szt. lamp oświetleniowych solarnych i 1 szt. lampy hybrydowej na terenie gminy Banie 2023-06-20 10:08:55
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na "Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Banie" 2023-06-06 10:30:02
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie "Naprawa usterek instalacji elektrycznej w budynkach i lokalach administrowanych przez Gminę Banie zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokołach i zatwierdzonego pozytywnie przeglądu instalacji elektrycznej w formie protokołu" 2023-05-31 13:47:21
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na Przeprowadzenie corocznej kontroli stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Gminę Banie wraz ze sporządzeniem protokołu 2023-05-12 08:25:48
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na "Przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów dymowych i wentylacyjnych wraz z czyszczeniem w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Urząd Gminy Banie" 2023-04-28 14:15:12
dokument Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie wymiany pokrycia dachowego z dachówki cementowej na pokrycie z blachy dachówko-podobnej, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na budynku mieszkalnym w m. Sosnowo nr 15 gm. Banie" 2023-04-20 12:01:10
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Przebudowa dróg parkowych w Baniach" 2023-04-11 12:52:51
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Przebudowa dróg parkowych w Baniach" 2023-03-27 14:34:18
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na rozbiórkę budynku mieszkalnego po pożarze przy ul. Sosnowej 9 w miejscowości Banie. 2023-03-15 10:33:55
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową obsługę informatyczną Urzędu Gminy Banie 2023-03-10 11:19:30
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie remontów przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Urząd Gminy Banie 2023-03-03 08:15:35
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na bieżącą obsługę informatyczną oraz nadzór nad posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wchodzącymi w skład systemu informatycznego 2023-03-02 12:03:44
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przebudowy dróg parkowych w Baniach dz.594 obr.Banie 2 2023-02-20 11:51:18
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie remontów przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Urząd Gminy Banie 2023-02-07 08:19:49
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach i lokalach będących własnością Gminy Banie 2023-02-03 09:16:31
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie wymiany pokrycia dachowego z dachówki cementowej na pokrycie z blachy dachówko podobnej, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na budynku mieszkalnym w m. Sosnowo nr 15 gm. Banie 2023-01-24 13:11:11
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na "Dowóz ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie gminy Banie do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego (OREW) w Nowielinie" 2022-12-29 14:51:16
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług utrzymania oczyszczalni ścieków przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Babinek 2022-12-08 14:48:20
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług utrzymania oczyszczalni ścieków przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Lubanowo 2022-12-08 14:47:47
dokument zaproszenie do złożenia oferty na "Uporządkowanie i uczytelnienie historycznego układu parku dworskiego w Lubanowie, gmina Banie, dz. nr 323/135 wpisanego do rejestru zabytków" 2022-11-09 14:12:44
dokument zapytanie ofertowe na "usunięcie awarii w sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Targowej w Baniach" 2022-11-03 11:45:35
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na naprawę dachu Sosnowo 9, 74-110 Banie 2022-10-13 08:46:51
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Babinek" 2022-10-13 08:44:42
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na wycinanie roślin z wód i brzegu jeziora Dłużec 2022-10-11 11:02:29
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na naprawę dachu na budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 w m. Banie 2022-10-05 07:11:26
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie remontów przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Urząd Gminy Banie 2022-09-26 09:01:17
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na wymianę pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 10 w Baniach 2022-09-13 13:40:09
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie remontów przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej administrowanych przez Urząd Gminy Banie 2022-09-13 10:42:42
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie przyłączenia budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie 2022-09-08 08:05:48
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na Dostawę wraz z montażem 7 lamp solarnych na terenie Gminy Banie 2022-08-08 12:50:06
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na ,,Aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Banie na lata 2023- 2026" 2022-07-25 14:20:09
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Banie w roku 2022" 2022-06-30 08:32:57
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na "Aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Banie na lata 2023 - 2026" 2022-05-23 09:46:18
dokument Nadbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania, budynku dawnej synagogi z przybudówką, przebudowa budynku Przedszkola oraz połączenie tych budynków w jeden obiekt ? Przedszkole Publiczne 2022-04-08 11:16:48
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec w Baniach w celu poprawy kondycji zdrowotnej mieszkańców gminy Banie" 2022-04-01 07:27:07
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. "Budowa Centrum Kulturalno-Sportowego w Lubanowie" 2022-03-10 12:26:22
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług utrzymania oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Babinek gmina Banie 2021-11-25 14:19:08
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług utrzymania oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Lubanowo gmina Banie 2021-11-25 14:17:25
dokument Zakup samochodu /mikrobus, ilość miejsc 8+1/ przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 2021-11-24 14:42:46
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na ,,Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Gminy Banie 2021-11-22 11:43:28
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na Dostawę wraz z montażem lamp solarnych 6szt na terenie Gminy Banie 2021-10-21 11:21:14
dokument Przeprowadzenie remontów przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych 2021-10-21 08:34:54
dokument ,,Dostawa opału do kotłowni zlokalizowanych w Baniach przy ul. Skośnej 6, Targowej 19, przy pl. św. Floriana 1 (sukcesywnie) 2021-10-06 14:15:47
dokument Przeprowadzenie remontów przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych 2021-09-24 13:23:49
dokument Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 8 nad lokalem nr 3 w miejscowości Dłużyna 2021-09-17 13:47:57
dokument Zaproszenie do złożenia ofert elementy siłowni i placu zabaw 2021-09-03 10:49:05
dokument Zaproszenia do złożenia oferty ,,Dostawa opału do kotłowni zlokalizowanych w Baniach przy ul. Skośnej 6, Targowej 19, przy pl. św. Floriana 1 (sukcesywnie)?. 2021-09-01 14:08:41
dokument Zaproszenie do złożenia oferty na ,,Obsługę kotłowni zlokalizowanych w Baniach przy ul. Skośnej 6, Targowej 19 i pl. Św. Floriana 1". 2021-09-01 14:04:39
dokument Zapytanie o cenę - wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 8 nad lokalem nr 3 w miejscowości Dłużyna 2021-09-01 12:16:22
dokument Zapytanie ofertowe : "Równanie drogi wewnętrznej Baniewice -Winnica dz. nr 128/2 - 1725,00 mb", "Równanie drogi wewnętrznej Tereny rekreacyjne dz. nr 1294/139 ? 800,00 mb" - dokument stracił ważność 2021-08-24 12:22:58
dokument OGŁOSZENIE - PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : Jelcz 004 , sam. specjalny, pożarniczy 2021-08-20 08:08:53
dokument Zapytanie o cenę - wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym nr 8 nad lokalem nr 3 w miejscowości Dłużyna 2021-08-09 12:46:56
dokument Zbiorcze zestawienie ofert na dostawę i montaż 6 lamp hybrydowych i 1 lampy solarnej na terenie Gminy Banie 2021-07-16 14:46:26
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na Dostawę wraz z montażem lamp hybrydowych 6 szt. i lampy solarnej 1 szt. na terenie Gminy Banie 2021-07-06 14:57:33
dokument Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Dostawa wraz z montażem lamp hybrydowych ( 6 szt ) i lampy solarnej (1 szt ) na terenie Gminy Banie 2021-07-05 13:29:30
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na Dostawę wraz z montażem lamp hybrydowych 6 szt. i lampy solarnej 1 szt. na terenie Gminy Banie 2021-06-24 12:59:15
dokument Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania studni głębinowej o głębokości do 30m na terenie działki nr 357/2 obręb Banie 1 2021-05-12 12:55:49
dokument Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubanowo 2021-04-23 08:17:27
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 2021-02-11 11:45:20
dokument Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn "Adaptacja dawnej synagogi w Baniach na potrzeby przedszkola w Baniach", który będzie realizowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 2020-12-28 08:07:33
dokument Przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym w Baniach 2020-11-17 11:32:42
dokument Dostawa i montaż urządzeń wolnostojących siłowni zewnętrznej na terenie gminy Banie w sołectwach Dłużyna, Piaseczno i Sosnowo. 2020-10-15 12:53:49
dokument Świadczenie usług utrzymania oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Lubanowo gmina Banie 2020-10-15 12:48:41
dokument Świadczenie usług utrzymania oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Babinek gmina Banie 2020-10-15 12:47:33
dokument Unieważnienie zapytania ofertowego- Lubanowo 2020-10-15 12:46:35
dokument Unieważnienie zapytania ofertowego - Babinek 2020-10-15 12:46:02
dokument Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Baniach 2020-10-06 10:22:59
dokument Świadczenie usług utrzymania oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Lubanowo gmina Banie 2020-09-30 13:10:34
dokument Świadczenie usług utrzymania oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Babinek gmina Banie 2020-09-30 13:09:08
dokument Utwardzenie terenu (alejka cmentarna)na dz. nr 569 w m. Swobnica 2020-09-16 13:37:00
dokument Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Baniach 2020-09-08 11:12:30
dokument Zaproszenie do złożenia ofert na wyroby zawierające azbest 2020-09-01 15:00:12
dokument Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1360Z Steklno - Babinek, w miejscowości Babinek 2020-08-27 11:36:33
dokument Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Baniach 2020-08-19 14:30:09
dokument Wykonanie i montaż garażu na działce nr 400/1 w miejscowości Swobnica 2020-07-10 12:28:16
dokument Przestawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 8 w Baniach 2020-07-10 08:27:55
dokument Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 2020-03-20 12:05:54
dokument Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na dz. nr 387 w Baniewicach. 2020-02-21 12:29:46
dokument Uruchomienie reaktora biologicznego nr II oczyszczalni ścieków w m. Lubanowo 2020-01-03 14:56:53
dokument świadczenie usług utrzymania wybudowanej ze środków PROW oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Lubanowo 2019-12-12 14:22:52
dokument świadczenie usług utrzymania wybudowanej ze środków PROW oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Babinek 2019-12-12 14:22:13
dokument SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : Jelcz 004, sam. specjalny, pożarniczy 2019-12-11 10:34:49
dokument świadczenie usług utrzymania wybudowanej ze środków PROW oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Babinek. 2019-11-29 13:20:04
dokument świadczenie usług utrzymania wybudowanej ze środków PROW oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Lubanowo. 2019-11-29 13:18:14
dokument świadczenie usług utrzymania wybudowanej ze środków PROW oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Lubanowo 2019-11-20 12:49:35
dokument świadczenie usług utrzymania wybudowanej ze środków PROW oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy energetycznych w miejscowości Babinek 2019-11-20 12:48:54
dokument Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej 2019-09-11 13:45:34
dokument Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej 2019-08-19 11:32:29
dokument Sporządzenie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w m. Babinek do ziemi (rowu melioracyjnego B-3) i dalej do kanału Babinek ? Tywa 2019-07-26 11:19:22
dokument Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej 2019-07-05 10:14:31
dokument "Przebudowa odcinka drogi na dz. nr 296 obręb Banie 1 oraz utwardzenie terenu na dz. nr 293,287 i 285 obreb Banie 1" 2019-07-01 09:57:27
dokument Dostawa i montaż urządzeń wolnostojacych siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Banie w sołectwach Dłusko Gryfińskie, Dłużyna, Lubanowo, Sosnowo oraz Swobnica 2019-06-13 13:20:24
dokument Ogłoszenie o sprzedaży elementów wyposażenia oczyszczalni ścieków 2019-06-12 08:47:09
dokument Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej 2019-06-11 11:36:21
dokument Zakup doposażenia do pracowni chemicznej i fizycznej w Szkole Podstawowej w Baniach oraz Szkole Podstawowej w Swobnicy 2019-06-03 14:21:11
dokument Zakup doposażenia do pracowni chemicznej i fizycznej w Szkole Podstawowej w Baniach oraz Szkole Podstawowej w Swobnicy 2019-05-21 13:19:04
dokument Zakup łodzi ratunkowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach 2019-04-30 09:38:23
dokument Zakup łodzi ratunkowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach 2019-04-10 08:53:30
dokument Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Baniach 2019-03-13 12:06:37
dokument Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ul. Ogrodowa, Sosnowa, Kunowska w Baniach" 2019-02-28 12:35:49
dokument Przebudowa łącznika miedzy ul. Pocztową a przystankiem PKS w Baniach 2019-02-25 09:20:57
dokument Zagospodarowanie Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach 2018-10-01 13:33:46
dokument Zagospodarowanie Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach 2018-09-20 12:08:10
dokument Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE 2018-07-20 11:09:24
dokument Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" - dokument stracił ważność 2018-07-04 10:30:50
dokument Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" 2018-05-02 11:43:33
dokument PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : FORD Transit 2018-02-15 08:07:22
dokument zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ? doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Baniach - dokument stracił ważność 2018-02-02 13:56:32
dokument Zapytanie o cenę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 770 000 zł 2017-12-15 12:39:33
dokument Ubezpieczenie Gminy Banie 2017-12-07 09:34:09
dokument Zapytanie o cenę udzielenie kredytu w wysokości 500 000 zł 2017-11-20 11:09:33
dokument Zapytanie o cenę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 750 000 zł 2017-10-24 13:54:16
dokument wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do realizacji zajęć z fizyki, chemii, matematyki, przyrody i biologii - w szkołach na terenie Gminy Banie, tj.: Gimnazjum Publicznym w Baniach, Szkole Podstawowej w Swobnicy i Szkole Podstawowej w Lubanowie. 2017-10-06 15:12:44
dokument zakup i dostawę sprzętu ? wyposażenie szkół na terenie Gminy Banie, tj.: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Baniach, Szkoła Podstawowa w Swobnicy i Szkoła Podstawowa w Lubanowie 2017-09-11 14:49:26
dokument wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do realizacji zajęć z fizyki, chemii, matematyki, przyrody i biologii - w szkołach na terenie Gminy Banie, tj.: Gimnazjum Publicznym w Baniach, Szkole Podstawowej w Swobnicy i Szkole Podstawowej w Lubanowie. 2017-09-11 14:48:12
dokument "Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Banie" 2017-06-23 07:41:10
dokument Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Banie 2017-05-26 14:22:26
katalog Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem typu kosiarka 2017-05-05 14:34:44
dokument Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej 2017-03-04 16:17:11
dokument Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym położonym w Baniach przy ul. Szkolnej 2 2016-10-13 08:21:26
dokument Przebudowa drogi na dz. nr 130 obręb Banie 1 2016-09-22 14:31:04
dokument wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 14/1 obręb Banie 1" 2016-09-19 14:40:50
dokument Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym przy ul. Ogrodowej 15 w Baniach 2016-09-15 14:34:21
dokument Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynków komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Banie 2016-09-15 09:21:49
dokument Wykonanie otworu drzwiowego - Lubanowo 18 2016-09-05 14:19:56
dokument Wykonanie remontu dachu budynku położonego przy ul. Targowej 19 w Baniach 2016-08-30 14:18:09
dokument Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Banie 2016-06-15 11:03:05
dokument wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec" 2016-03-31 13:54:59
dokument Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej na terenie gminy Banie oraz opracowanie studium wykonalności 2016-03-08 11:53:56
dokument wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec? 2015-11-20 14:13:21
dokument wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec" 2015-10-19 14:39:24
dokument Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec- unieważnienie postępowania 2015-10-13 14:21:53
dokument Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec - dokument stracił ważność 2015-09-30 09:46:18
dokument Dostawie opału w sezonie grzewczym 2015/2016 do budynków komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Banie - dokument stracił ważność 2015-09-11 07:48:33
dokument Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych w Lubanowie - dokument stracił ważność 2015-05-28 12:52:21
katalog Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 725 000 zł na spłatę wcześniej zaciągnietych pożyczek i kredytów 2015-05-11 10:29:54
dokument Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 9-cio miejscowego, z jednym stanowiskiem przystosowanym do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim - dokument stracił ważność 2015-03-09 14:17:03
katalog Przebudowa drogi powiatowej nr 1371Z ul. Sosnowa(etap I) - 230 mb:2. Przebudowa drogi na działce nr 658 obręb Banie 2 2014-09-16 13:30:10
katalog Dostawie opału w sezonie grzewczym 2014/2015 do budynków komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Banie 2014-09-16 09:31:52