Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Banie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

WÓJT GMINY BANIE


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko.

Zgodnie z art. 33 ust. l oraz w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, póz. 1227),

Zawiadamiam 

 

żednia 06.12.2012r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:„Odbudowie urządzeń hydrotechnicznych na rzece Tywie km  16 + 406  oraz uruchomieniu małej elektrowni wodnej Borzym”, działka nr 170/2 obręb Rożnowow związku ze złożeniem przez Inwestora tj.: Beatę Żegleń , zam. Gryfino, ul. Niepodległości 31/2, 74-100 Gryfino, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będącego elementem toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte dnia 18.02.2010 r. na wniosek Beaty Żegleń. ul. Niepodległości 31/2, 74-100 Gryfino.

W ramach postępowania Wójt Gminy Banie mając na uwadze otrzymane postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2012 r. znak: WOOŚ-TŚ.4240.118.2012.GD. oraz opinię Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie z dnia 18 kwietnia 2012 r. znak: PS-N-NZ/4011-19/80/12  stwierdził w drodze postanowienia z dnia 22.05.2012 r. znak GK-7627/10/2012  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zakres raportu.

W związku z dostarczeniem przez Inwestora wymaganego raportu przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w wyniku której to oceny zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowie urządzeń hydrotechnicznych na rzece Tywie km  16 + 406  oraz uruchomieniu małej elektrowni wodnej Borzym”,  działka nr 170/2 obręb Rożnowo jest Wójt Gminy Banie.

W związku stwierdzeniem obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko decyzja w przedmiocie sprawy, zgodnie z art. 35 KPA, zostanie wydana po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust. l pkt 5, 6 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227), informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Banie, ul Skośna 6, 74-110 Banie pok. Nr 6, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia (tj.: od 06.12.2012 r. do 27.12.2012 r.). Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urząd@banie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Banie. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

                                                                            WÓJT GMINY

                                                                           Teresa Sadowska

Podano do publicznej wiadomości przez:

1.      Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Banie

2.      Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Sołectwa Rożnowo

3. Umieszczenie na stronie internetowej www.bip.banie.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 06-12-2012 10:38:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 06-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 06-12-2012 10:38:13