Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Remont korytarzy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Baniach


Banie, 2008-04-15

 

GK-341/1/2008

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK-341/1/2008. Nazwa zadania: Remont korytarzy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Baniach

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Banie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Banie / Urząd Gminy

Skośna 6

74-110 Banie

www.bip.banie.pl

urzad@banie.pl

7:00 - 15: 00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.banie.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Baniach, ul. Skośna 6, 74-110 Banie , pokój nr 6.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Remont korytarzy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Baniach

Zakres remontu obejmuje:

- demontaż i montaż wykładziny podłogowej w ciągach komunikacyjnych na parterze i I piętrze - 128,800 m 2

- malowanie sufitów farbą emulsyjną w ciągach komunikacyjnych na parterze i I piętrze - 173,300 m 2

- dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną w ciągach komunikacyjnych na parterze i I piętrze - 188,330 m 2

- pokrycie ścian tynkiem cienkowarstwowym MARMURIT na parterze i I piętrze - 278,690 m 2

- demontaż starych ościeżnic o powierzchni ponad 1 m 2 do 2 m 2 do pomieszczeń biurowych - 25 szt.

- montaż nowych ościeżnic, typ ościeżnic FD1 do pomieszczeń biurowych - 25 szt.

- demontaż ościeżnic o powierzchni ponad 2 m 2 do sali posiedzeń - 2 szt.

- montaż ościeżnic do drzwi wahadłowych do sali posiedzeń - 2 szt.

- montaż drzwi wewnętrznych pełnych - 43,400 m 2

- dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad - 14,00 m 2

- malowanie farbą olejną poręczy ochronnych - 13,500 m

- wyłożenie schodów z płytek klinkierowych - 38,090 m 2

 

Wspólny Słownik Zamówień: 28812200-9, 45442100-8, 45422100-2

 

 

Szczegółowy zakres zawarty w przedmiarze robót

 

#45

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

30 dni od dnia podpisania umowy

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni za podstawie art. 24. ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, spełniający warunki określone w SIWZ

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

 

 

 

 

#61

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2008-05-07 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 15

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-05-07, o godz. 10:30

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pokój nr 9

 

XII. Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

WÓJT

Teresa Sadowska

 

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Za__cznik_nr_5.pdf (PDF, 1.55Mb) 2008-04-16 11:18:59 641 razy
2 Za__cznik_nr_1.doc (DOC, 37.00Kb) 2008-04-16 11:18:59 570 razy
3 Specyfikacja_na_remont_korytarzy.doc (DOC, 95.00Kb) 2008-04-16 11:18:59 549 razy
4 Za__cznik_nr_4.doc (DOC, 72.50Kb) 2008-04-16 11:18:59 532 razy
5 Za__cznik_nr_3.doc (DOC, 23.00Kb) 2008-04-16 11:18:59 579 razy
6 WYJA_NIENIA_DO_SIWZ.doc (DOC, 22.50Kb) 2008-04-16 11:18:59 542 razy
7 Za__cznik_nr_2.doc (DOC, 50.50Kb) 2008-04-16 11:18:59 527 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 16-04-2008 11:18:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 27-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-04-2008 08:29:07