Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedażnieruchomości zabudowanej położonej w Baniach nr działki 648

GN. 72241-25/10                                                                                                                                     Banie, 6 września 2010 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza

 publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedażnieruchomości zabudowanej położonej w Baniach, opisanej w KW nr SZ1Y/00063352/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 648 o powierzchni 0,1966 ha obrębu geodezyjnego Banie 2.

Nieruchomość położona jest przy ul. Grunwaldzkiej 20, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Na gruncie posadowiony jest budynek o powierzchni użytkowej 275,90 m2.

Możliwe przyłączenie nieruchomości do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej                    i kanalizacyjnej przebiegających w jej sąsiedztwie.  

Dla nieruchomości została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji rozbudowy i przebudowy budynku gospodarczego na zakład piekarniczo – cukierniczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Termin zagospodarowania nieoznaczony.

 

Cena wywoławcza -  60 000 zł

Wadium – 6 000 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2010 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium do dnia 7.10.2010 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz:

  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka;

  • w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z organu rejestrowego, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 600 zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się warunkami przetargu oraz stanem nieruchomości.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości należy uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 i 6 lub pod nr tel. 41-66-381 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 07-09-2010 13:18:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 13-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 07-09-2010 13:18:51