Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko trenera do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera

Urząd Gminy Banie w ramach realizowanego projektu pn. „ e-Centra szansą na usamodzielnienie się niepełnosprawnych mieszkańców z terenów wiejskich”

ogłasza nabór na stanowisko trenera do przeprowadzenia zajęć z obsługi komputera.

Projekt jest realizowany przy współpracy z Fundacją Pomocy Matematykom

i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Warszawie.

Wymagania niezbędne jakie powinien spełniać kandydat:

1.      Obywatelstwo polskie

2.      Posiadanie minimum średniego wykształcenia

3.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku trenera do przeprowadzenia zajęć komputerowych

5.      Nie była/był skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.      Posiadanie odpowiednich kwalifikacji do przeprowadzenia zajęć komputerowych i ich udokumentowanie.

 

Zakres tematyczny:

- obsługa komputerowa i pakietu Office (wybrane programy) na poziomie dostosowanym do potrzeb uczestników ( od podstawowego do średniozaawansowanego poziomu)

- obsługa Internetu

- program GIMP

- projektowanie stron WWW

 

Wymogi dodatkowe :

- umiejętności pracy w zespole

- otwartość na potrzeby, problemy innych

 

Zakres pracy:

Do zadania trenera będzie należało przeprowadzenie 100 godzin szkolenia  komputerowego.

 

Oferty kandydatów powinny zawierać:

1.      Podanie o przyjęcie na stanowisko trenera zajęć komputerowych ( list motywacyjny )

2.      Aktualne CV

3.      Kopię dokumentu tożsamości ( dowód osobisty )

4.      Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w danej dziedzinie.

5.      Kopię dokumentu potwierdzającego umiejętności w danej dziedzinie.

6.      Kopię innych dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia).

7.      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8.      Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Warszawie  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach, ul. Skośna 6 pokój Nr 1 lub pocztą na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Skośna 6; 74-110 Banie z dopiskiem „Kandydat na trenera zajęć komputerowy”. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach w terminie do  25 października 2012 r.  do godz. 15:00.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Banie ( www.banie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach ul. Skośna 6.                  

W przypadku niezakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać / odbiorę osobiście *

*niewłaściwe skreślić.   

 

Sporządziła

 Aleksandra Mazan

Tel. 914166-324 wew.25

 

Wójt Gminy Banie

Teresa Sadowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-10-2012 09:29:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 17-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-10-2012 09:29:07