Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Banie ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony dwóch części gruntu o powierzchni 21 m2 każda, położonego w Baniach i oznaczonego nr działki gruntu 293 obrębu Banie 1, opisanego w KW nr 28599, przeznaczonych pod posadowienie garaży blaszanych.


GN. 72243- 73/07 Banie 23 listopad 2007 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na czas nieoznaczony dwóch części gruntu o powierzchni 21 m2 każda, położonego w Baniach i oznaczonego nr działki gruntu 293 obrębu Banie 1, opisanego w KW nr 28599, przeznaczonych pod posadowienie garaży blaszanych.

W przetargu mogą brać udział mieszkańcy budynków położonych przy ul. Grunwaldzkiej 1 oraz Bolesława Chrobrego 16-16a*.

Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego - 40 zł.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.12.2007r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Baniach.

Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Banie ul. Skośna 6, 74-110 Banie, z załączonym do niego:

  • dowodem wpłaty wadium w wysokości 10 zł, wniesionym do dnia 11.12.2007 r. na rachunek Urzędu Gminy w Baniach nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie,

  • poświadczeniem zameldowania w lokalu mieszkalnym, znajdującym się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 lub Bolesława Chrobrego 16-16a, przed datą ogłoszenia przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie:

  • zakwalifikowanie zgłoszonego oferenta do uczestnictwa w przetargu

  • okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz podanie nr PESEL i nr NIP.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Kwota wadium zostanie zaliczona zwycięzcy przetargu na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone po przetargu.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy w przeciągu dwóch miesięcy od daty przetargu.

Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu płatny będzie z góry, do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Do czynszu dzierżawnego będzie doliczony 22% podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zmianami).

Wysokość czynszu dzierżawnego będzie podlegać corocznie aktualizacji, w stopniu odpowiadającym rocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i bez konieczności wprowadzania aneksu do umowy.

Informacje dodatkowe:

  1. Koszty związane z usunięciem z terenu zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

  2. Zawarcie umowy dzierżawy gruntu nie zwalnia dzierżawcy od uzyskania decyzji określonych przepisami prawa budowlanego.

  3. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawiony teren i wydać go wydzierżawiającemu w stanie niepogorszonym w terminie 14 dni od terminu rozwiązania umowy.

Z projektem umowy dzierżawy można zapoznać się od dnia 26.11.2007 r. w Urzędzie Gminy Banie w pok. nr 1 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 1 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

*Uzasadnienie ograniczenia przetargu: działka nr 293 jest związana funkcjonalnie z budynkami mieszkalnymi położonymi przy ul. Grunwaldzkiej 1 i Bolesława Chrobrego 16-16a w Baniach..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 26-11-2007 09:10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 02-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 26-11-2007 09:10:27