Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 442 w Baniach

 GN. 6840.42.2011                                                                              Banie, 21 listopad 2011 r.

 

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza  publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Swobnicy, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00042963/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 442 o powierzchni 0,03 ha obręb Swobnica.

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, przy drodze powiatowej. Kształt działki regularny. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, elektryczna i kanalizacja tłoczna. Na działce posadowiony jest kontener handlowy wzniesiony przez dotychczasowego dzierżawcę.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada wykorzystanie działki        pod zabudowę mieszkaniową. W ewidencji gruntów użytek gruntowy określony jest jako  BpRIIIa.

Ograniczenia i obciążenia nieruchomości:

  • umowa dzierżawy części gruntu zawarta na czas nieoznaczony.

 

Cena wywoławcza – 12 000 zł

Wadium – 1 100 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 1100w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium do dnia 22.12.2011 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium
  • w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

   małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście, albo okazując pełnomocnictwo małżonka;

  • w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z organu rejestrowego, pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się warunkami przetargu oraz stanem nieruchomości.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 120 zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 24-11-2011 10:13:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 29-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 24-11-2011 10:13:19