Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek pod zabudowę połozonych w Baniach

 

GN. 72241-32-2/09                                                                                                                       Banie, 28 październik 2009 r.

 

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w Baniach:

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Obręb

Banie 2

Nr działki gruntu

656/2

656/3

656/4

656/6

Powierzchnia

0,1479 ha

0,1033 ha

0,1883 ha

0,0831 ha

Nr księgi wieczystej

52065

Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w rejonie ul. Żwirki i Wigury, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej, terenu OSP Banie oraz gruntów rolnych; w zasięgu sieć wodociągowa i elektroenergetyczna.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego  symbol MNj/UR - przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową z usługami rzemieślniczymi -

Grunty nie wyłączone z produkcji rolnej. W ewidencji gruntów użytki gruntowe określone jako PsIV i N.

Obciążenie nieruchomości

brak

Termin zagospodarowania

nieoznaczony

Cena wywoławcza netto

32 000 zł

24 000 zł

40 000 zł

17 000 zł

Wadium

3 200 zł

2 400 zł

4 000 zł

1 700 zł

Minimalne postąpienie

 320 zł

240 zł

400 zł

170 zł

 

 

Każda z działek jest zbywana wraz z udziałem ¼ części w działce nr 656/5 o powierzchni 0,0681 ha obrębu Banie 2, poprzez którą zapewniony jest dla nich dostęp do drogi publicznej. Cena udziału ¼ części w działce nr 656/5 zawarta jest w cenach wywoławczych poszczególnych nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie  się w dniu 9 grudnia 2009 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie i będzie prowadzony na każdą działkę oddzielnie.

Wadium należy wpłacić do dnia 3.12.2009 r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr            42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino  F/Banie, na każdą nieruchomość oddzielnie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

Cena ustalona w przetargu, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 22%, stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Informacje dodatkowe:

1.       Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu.

2.       Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

3.       Termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 4.08.2009 r.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 091 41-66-353 lub 091 41-66-381 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 29-10-2009 12:57:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 23-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 29-10-2009 12:57:24