Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek nr 567/1-3 w Baniach

GN. 72241-24/09                                                                                                                                Banie, dnia 5 maja 2009 r.

 

                                                       WÓJT GMINY BANIE

ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych działek gruntu położonych w Baniach:

 

Obręb

Nr działki

Powierzchnia w m2

Nr księgi wieczystej

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Banie 2

567/1

193

25964

4 200

420

567/2

204

4 500

450

567/3

266

5 700

570

 

W przetargu mogą brać udział właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z wyżej wymienionymi działkami.

Uzasadnienie:

Do działek brak dojazdu z drogi publicznej Przedmiotowych działek nie można zagospodarować jako odrębne nieruchomości, mogą natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

 

Nieruchomości nie są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Banie zakłada wykorzystanie nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową. W ewidencji gruntów teren sklasyfikowany jest jako Bz.

Działki nr 567/1 i 567/2 obciążone są umowami dzierżawnymi zawartymi na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2009 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie        i będzie prowadzony na każdą działkę odrębnie.

Wadium należy wnieść do dnia 10.06.2009 r., odrębnie na każdą działkę, na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać w formie pisemnej w terminie do dnia 12.06.2009 r. na adres Urzędu Gminy Banie ul. Skośna 6, 74-110 Banie, wraz dołączonym do niego:

- dowodem wpłaty wadium

- dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości przyległej (odpis z księgi wieczystej).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie:

-          zakwalifikowanie zgłoszonego oferenta do uczestnictwa w przetargu

-          okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Informacje dodatkowe:

1.       Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu.

2.       Koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

3.       Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 13-05-2009 07:24:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 08-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 13-05-2009 07:24:11