Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu nieogr. na sprzedaż udziału 1-6 cz. nieruchom. rolnej położonej w Górnowie

Banie 19 września 2012 r.

 

GN. 6840.39.2012    

WÓJT GMINY BANIE

o g ł a s z a

    publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż udziału 1/6 części nieruchomości rolnej niezabudowanej położonejw Górnowie, opisanej w Księdze wieczystej nr SZ1Y/00006578/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Gryfinie, oznaczonej nr działek gruntu 12/1, 12/2, 25, 36 o łącznej powierzchni 52,0853 ha. 

 

Dla terenu, na którym jest zlokalizowana nieruchomość, Gmina Banie nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ewidencji gruntów użytki gruntowe są określone jako: RIIIa - 19,66 ha, RIIIb - 27,0126 ha, RIVa - 3,25 ha,  ŁIV - 0,30 ha,  N - 1,8627 ha.

Według przyjętego sposobu użytkowania nieruchomości, Gmina pozostaje użytkownikiem działki nr 36 o powierzchni 8,24 ha  użytkach gruntowych:  RIIIb – 4,99 ha, RIVa – 3,25 ha.

Działka ta jest przedmiotem umowy dzierżawy do dnia 31.12.2013 r.

Brak przeszkód w rozporządzaniu nieruchomością oraz brak zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

Termin zagospodarowania nieokreślony.

 

Cena wywoławcza   -    250 000 zł

            Wadium  25 000 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2012 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

 

                                                                                                                

Warunkiem udziału w przetargu jest:

1.      dokonanie wpłaty wadium do dnia 18 .10.2012 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr  42 9377 0000 0101 5600 2001 0002  BS Gryfino  F/Banie.

Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

2.  okazanie komisji przetargowej:

-          w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, a w przypadku prowadzenia działalności  gospodarczej – aktualnego wpisu do ewidencji działalności; małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka;

-          w przypadku osób prawnych – aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc), pełnomocnictwa do reprezentowania firmy, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.  

 

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.

 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej (2 500 zł)

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wyłonienia go jako nabywcy, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi

 

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

 

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub nr telefonu  41-66-353  wew. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

 

Teresa Sadowska

Wójt Gminy Banie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-09-2012 12:45:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 20-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-09-2012 12:45:08