Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaliczka alimentacyjna


Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna przysługuje osobie uprawnionej do alimentów wychowywanej przez osobę samotną do ukończenia 18 roku życia, lub gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia. Warunkiem otrzymania zaliczki jest fakt, iż osoba uprawniona ma prawo do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, ale ich egzekucja jest bezskuteczna.

Zaliczkę alimentacyjną otrzymają również „osoby uczące się” w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed 18 rokiem życia.

Osoba pozostająca w związku małżeńskim może przez okres jednego roku pobierać zaliczkę alimentacyjną, jeżeli ma zasądzone alimenty, egzekucja jest bezskuteczna i złożyła do sądu pozew o rozwód albo separację.

Zaliczka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego albo różnicy pomiędzy kwotą odpowiadającą świadczeniu alimentacyjnemu a kwotą wyegzekwowanego w danym miesiącu świadczenia, nie więcej jednak, niż:

 • 170 zł na dziecko (250 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej,

 • 120 zł na dziecko (170 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej.

Jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 291,50 zł na osobę, zaliczka przysługuje do wysokości różnicy pomiędzy zasądzonymi a otrzymywanymi alimentami, nie więcej jednak niż:

 • 300 zł na dziecko (380 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej,

 • 250 zł na dziecko (300 zł na dziecko niepełnosprawne), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki alimentacyjnej.

Wniosek o zaliczkę alimentacyjną pobiera się w Ośrodku Pomocy Społecznej, następnie składa do komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Komornik dołącza zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów i przesyła dokumenty do Ośrodka. Zaliczkę wypłaca Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do zaliczki alimentacyjnej.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

ma na celu poprawę skuteczności egzekucji zasądzonych alimentów.

 • ścisła współpraca gmin z komornikami w zakresie poprawy skuteczności egzekucji alimentów,

 • poszerzanie uprawnień komornika w zakresie postępowania egzekucyjnego dotyczącego alimentów,

 • zwiększenie kontroli sądów nad działalnością komorników,

 • ułatwienie w procedurze złożenia wniosku o egzekucję alimentów,

Od 1 września 2005 roku wniosek można złożyć również do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 • Stałe sprawdzanie sytuacji finansowej dłużnika alimentacyjnego poprzez przeprowadzanie wywiadu środowiskowego,

Jeżeli nie można wyegzekwować należności od dłużnika alimentacyjnego, wówczas istnieje możliwość zasądzenia alimentów na dziecko od osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności np. dziadków dziecka.

 • wpisanie dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • obowiązek pracodawcy do potrącania alimentów z wynagrodzenia pracownika będącego dłużnikiem alimentacyjnym,

 • aktywizacja zawodowa dłużników alimentacyjnych, w tym kierowanie do robót publicznych,

 • zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub odmawia podjęcia pracy do której został skierowany albo się od niej uchyla starosta na wniosek Ośrodka zatrzymuje prawo jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 05-08-2005 10:26:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 05-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 05-08-2005 10:26:43