Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Swobnicy, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00054152/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu nr 400/1 o powierzchni 0,0990 ha obręb Swobnica.

GN. 72241-42/08                                                                                                                                Banie 19 lutego 2009 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Swobnicy, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00054152/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu nr 400/1 o powierzchni  0,0990 ha obręb Swobnica.

Nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy Swobnicy, przy drodze publicznej w kierunku Żelechowa. W obrębie działki znajdują się mury zewnętrzne budynku, których stan wskazuje na konieczność dokonania ich rozbiórki. W zasięgu sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektroenergetyczna.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ujęta jest w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem Mnj/UR i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami rzemieślniczymi.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza   -    15 000 zł.

         Wadium  1 500 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2009 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wpłacić do dnia 25.03.2009r. (włącznie) na rachunek Urzędu Gminy Banie nr  42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych – aktualnego wypisu z rejestru handlowego, umowy, stosownych pełnomocnictw i dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot; aktualność wypisu winna być potwierdzona w KRS w okresie 1 miesiąca przed datą przetargu.

 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 150 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%. Cena ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

 

Informacje dodatkowe:

1.        Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

2.        Termin zagospodarowania nieruchomości – nieoznaczony.

3.        Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy oraz ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi nabywca.

4.        Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości należy uzyskać w Urzędzie Gminy w Baniach pok. nr 5 lub nr telefonu  41-66-381 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 20-02-2009 14:45:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 12-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 20-02-2009 14:45:34