Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dzialki rekreacyjnej nr 1294/129 nad jeziorem w Baniach

GN.6840.23.2013                                                                          Banie, 24 październik 2013 r.

 

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza  trzeci przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż działki gruntu nr 1294/129 o powierzchni 0,1345 ha położonej w obrębie Banie 5, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00026447/9.

Działka położona jest na wzniesieniu w bliskiej odległości od jeziora Dłużec w Baniach,
w sąsiedztwie działek o podobnym przeznaczeniu; kształt regularny, teren otwarty, położony na wzniesieniu, ze skłonem w kierunku jeziora; teren niezagospodarowany porośnięty roślinnością trawiastą i chwastami oraz samosiewami drzew; uzbrojenia brak; dojazd z drogi gruntowej.

Nieruchomość jest położona na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Gminy Banie Nr XXVIII/288/09 z dnia 12.11.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2010 r., Nr 1, poz.1) w terenie elementarnym o symbolu B2UT – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. Szczegółowe warunki zagospodarowania nieruchomością są zamieszczone w ustaleniach w.w. planu, z którymi można zapoznać się w pok. nr 6 Urzędu Gminy Banie oraz na stronie internetowej pod adresem www.bip.banie.pl zakładka tereny rekreacyjne.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Termin zagospodarowania nieoznaczony.

 

Cena wywoławcza   -  19 000 zł.

            Wadium  1 900  zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  28 listopada 2013 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

 

Wadium należy wnieść do dnia 21.11.2013 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie, na każdą działkę odrębnie.
Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy Banie.

Warunkiem udziału w przetargu będzie okazanie komisji przetargowej:

-          w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości; małżonkowie biorą udział
w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo małżonka;

-          w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, właściwych pełnomocnictw, zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. 

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki 23%.Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. W przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do powyższego na własny koszt.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dotychczasowe przetargi odbyły się w dniach 28.05.2013 r. i 5.09.2013 r.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr
5 i 6 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12 i 37.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

                                    

                            WÓJT GMINY

                        TERESA SADOWSKA

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 przetarg1294 129.JPG (JPG, 38.19Kb) 2013-10-28 14:41:28 633 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 28-10-2013 14:41:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 28-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 28-10-2013 14:41:28