Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WÓJT GMINY BANIE ogłaszapubliczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego (garażu)nr 2 położonego w budynku nr 6B przy ul. Sosnowej w Baniach

GN. 6840.15.2011                                                                                                                            Banie 17 czerwca 2011 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłaszapubliczny przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego (garażu)nr 2 położonego w budynku nr 6B przy ul. Sosnowej  w Baniach, o powierzchni użytkowej 14,72 m2, wyposażonego w instalację elektryczną.

Lokal znajduje się w budynku innym niemieszkalnym posadowionym na działce gruntu nr 208/4 o powierzchni 36 m2 obrębu Banie1, opisanej w  księdze wieczystej nr SZ1Y/00052825/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gryfinie. Z własnością lokalu związany jest udział 0,50 części w częściach wspólnych nieruchomości, nie służących wyłącznie właścicielom poszczególnych lokali. Lokal jest wolny od obciążeń.

W przetargu mogą brać udział właściciele i współwłaściciele nieruchomości położonych przy  ul. Sosnowej 6-6a w Baniach.

Uzasadnienie ograniczenia przetargu:

Lokal jest funkcjonalnie związany z posesjami przy ul. Sosnowej 6 i 6a w Baniach.

Cena wywoławcza – 5 000 zł

         Wadium  500 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2011 r. o godz. 1100 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wpłacić do dnia 20.07.2011 r. (włącznie)na rachunek Urzędu Gminy Banie nr  42 9377 0000 0101 5600 2001 0002   BS Gryfino  F/Banie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Banie.

Zgłoszenia uczestnictwaw przetargu należy dokonać w formie pisemnej z załączonym do niego dowodem wpłaty wadium, w terminie do dnia 21.07.2011 r. na adres Urzędu Gminy Banie ul. Skośna 6, 74-110 Banie, wraz dołączonym do niego:

- dowodem wpłaty wadium,

- dokumentem potwierdzającym prawo do posesji przy ul. Sosnowej 6 lub 6a (aktualny odpis z księgi

   wieczystej).

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie:

  • zakwalifikowanie zgłoszonego oferenta do uczestnictwa w przetargu
  • okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo małżonka.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tzn. 50 zł.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Informacje dodatkowe:

  1. Do urządzeń i części wspólnych budynku należą w szczególności: fundamenty, ściany, stropy, kominy i przewody wentylacyjne, poddasze, konstrukcja i pokrycie dachu, przyłącza instalacyjne i rozprowadzenie instalacji wewnątrz budynku, a także grunt działki nr 208/4 obręb Banie 1, wraz z jego urządzeniem i zagospodarowaniem.
  2. Nabywcy lokalu ponoszą wydatki związane z utrzymaniem lokalu i zobowiązani są utrzymywać lokal  w należytym stanie technicznym, uczestniczyć w kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej  i korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.
  3. Koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca lokalu.

Szczegółowe informacje na temat lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 5 lub pod nr telefonu  41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

                                                                                                             WÓJT GMINY

                                                                                                         Teresa Sadowska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 17-06-2011 13:31:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 15-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 17-06-2011 13:31:19