Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Banie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki 230 w Baniach


GN. 72241- 14/07 Banie 2 lipiec 2007 r.

WÓJT GMINY BANIE

ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Baniach przy ul. Sportowej, opisanej w księdze wieczystej nr SZ1Y/00054878/4 w Sądzie Rejonowym w Gryfinie i oznaczonej nr działki gruntu 230 o powierzchni 0,2024 ha obręb Banie 1.

W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości graniczących z działką 230.

Uzasadnienie:

Do działki brak dojazdu z drogi publicznej. Dostęp do działki mają tylko właściciele nieruchomości graniczących z działką 230.

Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy Banie nieruchomość przeznaczona pod ogrody i sady. W ewidencji gruntów teren jest sklasyfikowany jest jako RIIIb.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza: 7 200

Wadium - 720

Przetarg odbędzie się w dniu 7.08.2007r. o godz. 1300 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Banie.

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 1.08.2007 r. na rachunek Urzędu Gminy Banie nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002 BS Gryfino F/Banie.

Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dokonać w formie pisemnej z załączonym do niego dowodem wpłaty wadium, w terminie do dnia 1.08.2007 r. na adres Urzędu Gminy Banie ul. Skośna 6, 74-110 Banie.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Banie najpóźniej dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie:

  • zakwalifikowanie zgłoszonego oferenta do uczestnictwa w przetargu

  • okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz podanie nr PESEL i nr NIP

  • okazanie komisji przetargowej dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości przyległej

Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 80 zł.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena ustalona w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży, płatną jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Banie.

Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od daty zamknięcia lub odwołania, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu.

Informacje dodatkowe:

  1. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu.

  2. Termin zagospodarowania nieruchomości - nieoznaczony.

  3. W przypadku gdy nabywca nieruchomości będzie osobą nie prowadzącą gospodarstwa rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwać będzie prawo pierwokupu.

  4. Koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca.

  5. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Banie pok. nr 1 lub pod nr tel. 41-66-353 wewn. 12.

Wójt Gminy Banie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kalina Wójcik 04-07-2007 15:08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kalina Wójcik 25-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Kalina Wójcik 04-07-2007 15:08:39