aktualności

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o możliwości zarejestrowania Kół Gospodyń Wiejskich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 2019-01-08 12:22:01
Co słychać w III sektorze? 2016-11-18 07:41:13
Co słychać w III sektorze? 2016-06-13 14:36:30
Co słychać w III sektorze? 2016-04-19 09:18:56
Mikrodotacje, pozyskiwanie funduszy i zmiana prawa dla NGO. Zapraszamy na bezpłatne spotkania! 2016-03-04 09:11:34
Ruszył nabór wniosków w ramach projektu "Mikrodotacje - małe inicjatywy lokalne" 2016-03-01 13:56:45
Co słychać w III sektorze? 2016-02-26 09:50:47
Bezpłatny warsztat - Trening Kreatywności w ramach Przystanku Wolontariat 2015-11-25 09:44:03
Sporkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich 2015-11-23 08:50:27
Co słychać w III sektorze? 2015-11-20 08:53:55
Co słychać w trzecim sektorze 2015-09-28 11:39:46
Informacje dla ngo 2015-09-03 08:58:49
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA Z NGO - 2016 2015-08-17 09:15:16
Co słychać w III sektorze 2015-08-17 09:12:54
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BANIE w sprawie uwag i propozycji do projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. 2015-07-30 13:33:00
Konferencja "Nowa perspektywa. Nowy praktyczny wymiar zlecania zadań publicznych na Pomorzu Zachodnim" 2015-05-19 10:58:41
Konwent NGO w Kołobrzegu! - integrujemy III sektor! 2015-04-17 10:44:04
Informacja 2015-04-07 08:37:48
Szkolenia poświęcone tematowi współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi 2015-04-02 09:38:49
Konkurs "Organizacje pozarządowe wspierają programowanie rozwoju - II edycja" 2015-03-30 09:04:54
Europejski Rok na rzecz Rozwoju 2015-03-27 12:37:22
Zaproszenie do akcji Masz Głos, Masz Wybór 2015-03-27 12:31:05
Szkolenie z zakresu monitorowania zlecania zadań publicznych 2015-03-11 13:46:30
spotkanie informacyjne dotyczące kolejnego naboru wniosków w ramach projektu pn. "Mikrodotacje - Małe Inicjatywy Lokalne" 2015-03-11 11:32:53
SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. PROGRAMU ERASMUS+ MŁODZIEŻ 2015-02-17 06:57:23
Informacje o ogłoszonych konkursach 2015-01-27 06:55:11
Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2015" 2015-01-27 06:50:52
Obudź w sobie Profesjonalnego Menadżera Społecznego 2015-01-15 13:09:09
Standardy funkcjonowania RDPP 2015-01-08 11:28:25
konsultacje dot. projektu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 2015-01-08 11:12:30
Koniec roku w organizacjach 2014-12-18 14:12:27
Zaproszenie na darmowe szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 2014-11-20 14:52:52
Bezpłatne warsztaty pn. ?Wystąpienia publiczne z elementami autoprezentacji? w ramach Tygodnia Aktywności 2014-11-19 09:21:54
WYBORY PRZEDSTAWICIELI NGO DO KOMITETU MONITORUJACEGO RPO WZ 2014-11-19 08:09:41
Budowa bazy organizacji pozarządowych z terenu gminy Banie 2014-11-12 10:17:47
Seminarium ngo.pl w ramach Forum Współpracy NGO i ROT 2014-11-07 12:27:45
Spotkania informacyjne w ramach Programu Grantowego Równać Szanse 2014 - Szczecin, Koszalin, Choszczno 2014-10-06 10:55:47
Ruszyła rekrutacja do III edycji Lidera Zachodniopomorskiego 2014-09-16 09:26:14
Powołanie Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2014-09-16 09:22:27
Zaproszenie na spotkanie powiatowe 2014-09-05 07:38:00
Obywatele dla Demokracji - ruszył nabór wniosków! 2014-09-01 10:35:53
Spotkanie informacyjne dotyczące mikrodotacji - 02.09.2014 r. Koszalin i 03.09.2014 r. Szczecin 2014-08-20 08:09:05
GŁOSOWANIE NA KANDYDATÓW DO ZACHODNIOPOMORSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 2014-08-07 07:27:17
Program współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 2014-08-05 10:22:49
Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych - wspólny wyjazd zachodniopomorskich NGO 2014-08-04 07:12:14
Mikrodotacje - Małe Inicjatywy Lokalne 2014-07-24 14:22:53
Akcja "Sprzęt za sprzęt" 2014-07-17 10:24:38
KURS NA KONSULTACJE SPOŁECZNE 2014-07-07 10:31:53
Projekt "Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji pozarządowych w gminach wiejskich Euroregionu Pomerania" 2014-06-27 07:34:38
Forum Inicjatyw Pozarządowych 2014-06-23 14:17:51
Program "Erasmus+" 2014-03-26 09:07:32
Konsultacje społeczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko w woj. zachodniopomorskim 2014-2020 2014-03-20 08:36:25
Bezpłatne narzędzie samooceny dla ngo 2014-03-17 13:17:59
Zaproszenie do współpracy - Kamienica 1 2014-03-17 13:16:28
Pomoc dla organizacji - jak działać zgodnie z prawem 2014-03-17 13:15:24
Współpraca organizacji pozarządowych-ANKIETA 2014-03-10 14:44:37
II edycja konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację projektów tematycznych w programie Obywatele dla Demokracji 2014-03-07 14:10:44
ES Fundusz - wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej 2014-03-07 14:09:59
Erasmus szkolenie - zgłoszenia do 5 marca 2014-02-20 10:40:11
Spotkanie informacyjne dot. konkursu w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 2014-01-28 10:45:52
Współpraca z III sektorem - standardem zachodniopomorskich samorządów 2014-01-24 11:49:57
Konsultacje w sprawie nowego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 2014-01-16 10:56:58
Konsultacje nowego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 2014-01-07 07:41:22
1% podatku na rzecz OPP działających na terenie i na rzecz województwa zachodniopomorskiego 2014-01-07 07:40:01
Warsztaty pn. "Komunikacja w NGO" 9 grudnia 2013 r. 2013-12-04 07:26:36
Tydzień Aktywności 2-8 grudnia 2013 r. 2013-12-02 12:21:30
Szkolenie z zakresu "Skutecznej motywacji" 2013-11-14 07:44:14
Zaproszenie na konferencję 2013-11-13 07:58:11
Szkolenie dla NGO- zapraszamy 3 grudnia 2013 roku 2013-11-08 11:48:04
Konferencja pn. Partycypacja - nowa jakość w demokracji lokalnej 2013-10-30 09:34:40
Zaproszenia na szkolenia 2013-10-04 10:36:41
Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych- termin mija 10.10.2013 r. 2013-10-02 11:54:34
Seminarium regionalne pt. ProNGO-standardy III sektora 2013-09-30 11:05:13
Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej 2013 Szczecin-Nowe Warpno 2013-09-19 09:26:22
Cykl Bezpłatnych Szkoleń 2013-09-17 08:01:17
Szkoła Liderów Konsultacji Społecznych 2013-09-13 13:49:03
Warsztaty pt. Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 - województwo Zachodniopomorskie 2013-09-13 13:03:00
RÓWNAĆ SZANSE 2013 - REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2013-08-06 12:33:24
Konferencja pt.: Ekonomia społeczna - zysk inwestowany w pracę. Zobacz jak to działa! 2013-07-30 08:59:40
Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej 2013 2013-07-29 14:22:06
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 2013-07-16 14:12:53
Spotkanie dotyczące projektu "Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014". 2013-06-20 12:43:42
nabór na działania promocyjne 2013-06-07 14:54:17
Bezpłatne szkolenie pn. "Jak skutecznie wzmocnić współpracę administracji samorządowej i organizacji pozarządowych?" 2013-06-06 14:54:43
Możliwości zgłaszania się młodzieży do międzynarodowych projektów: Baltic Artek, Youth Culture & Media Diversity 2013-05-23 10:59:10
2-dniowe bezpłatne warsztaty partnerskie 2013-05-21 12:40:28
Spotkanie na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji 27 czerwiec 2013 r. 2013-05-16 13:42:13
Zapraszam na Tydzień Europejski 2013-04-24 13:43:22
Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w IV Konwencie Inkubatorów Organizacji Pozarządowych KTO? NGO! 2013-04-24 13:42:42
Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. Rzeczy Niezwykłe. Dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych 2013-04-24 12:27:54
Szkolenie realizowane przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach projektu pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim 2013-04-24 12:01:01
Informacje dotyczące szkoleń 2013-04-19 12:59:57
"Wdrażanie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi" 2013-04-17 13:29:04
Szkolenie dot. Podmiotów Ekonomii Społecznej 19-21 kwietnia 2013 r. 2013-04-12 12:01:14
Warsztaty nt: 'Partnerstwo Naturowe' 2013-04-10 08:38:11
Seminarium Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Narodowego Banku Polskiego 2013-04-09 08:36:16
Super Samorząd 2013- akcja Masz głos, Masz wybór 2013-04-09 08:29:40
Wniosek o zwolnienie z opłat 2013-04-08 13:15:24
Informacje o naborze uczestników na bezpłatne szkolenie dla członków organizacji pozarządowych 2013-03-26 12:54:51
Zaproszenie na szkolenie związane z Zarządzaniem Podmiotami Ekonomii Społecznej 2013-03-26 12:48:14
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w regionie stargardzkim 2013-03-22 14:36:06
Polskie Stowarzyszenie Fudraisingu zaprasza Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu dla Zarządów organizacji pozarządowych 2013-03-13 13:26:29
Rusza kolejny cykl bezpłatnych szkoleń pn. 'Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO' 2013-03-13 12:06:13
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie EDEN 2013 2013-02-25 08:22:25
Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych 2013-02-25 07:56:11
Konkurs grantowy ''Pracownia Talentów'' Fundacji Tesco Dzieciom 2013-02-14 14:21:38
Projekt: Drogowskaz dla NGO. Profesjonalizacja 3. sektora poprzez wypracowanie i upowszechnianie zasad zarządzania finansowego. 2013-02-14 14:21:00
Warsztaty 2013-01-29 12:36:53
Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2013 2013-01-29 12:36:00
II edycja programu Lider Zachodniopomorski 2013-01-24 08:18:10
Udział Gminy Banie w projekcie "Partycypacja - nowa jakość w demokracji lokalnej" 2013-01-11 14:03:27
Zaproszenie na bezpłatną konferencję 2012-11-07 08:18:36
Cykl bezpłatnych szkoleń dla zachodniopomorskich organizacji pozarządowych pn. Profesjonalizacja zachodniopomorskich NGO. 2012-10-30 13:57:36
Seminarium międzypokoleniowe 2012-10-29 10:43:29
Amnesty International i Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Edukacyjno - Społecznych zaprasza na szkolenie 2012-10-17 11:04:25
Bezpłatne doradztwo dla JST i NGO 2012-09-06 07:39:55
szkolenia bezpłatne dla organizacji pozarządowych 2012-08-22 07:39:19
Nabór wniosków na dotacje Fundacji Orange 2012-06-14 08:10:41
BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ZAKRESU ZBIÓREK PUBLICZNYCH I LOTERII FANTOWYCH 2012-05-22 13:29:41
Aktywne i stabilne NGO 2012-05-04 11:41:27
Informacja o rozpoczęciu głosowania na kandydatów do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2012-04-27 08:02:06
Konkurs grantowy Funduszu Społecznego Notariatu 2012-04-25 13:11:49
Procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2012-02-10 07:41:38
Aktywne i stabilne NGO 2012-02-07 11:45:55
Bezpłatne szkolenie z zakresu pisania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012 2012-01-23 14:36:05
ANKIETA DLA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2012-01-20 13:28:58
Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" 2012-01-19 09:10:24
Zachodniopomorskie w Sieci- współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu 2012-01-16 09:23:04
Zaproszenie Wójta Gminy Banie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej 2012-01-11 13:40:26
szkolenia z zakresu budowania i wzmacniania zasad współpracy organizacji pozarządowych i władz samorządowych 2012-01-09 10:36:28
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza młodzież do uczestnictwa w programie Lider Zachodniopomorski 2011-12-27 09:23:49
Ogłoszenie 2011-11-03 13:00:36
LEKkomyślność 2011-10-11 13:56:30
Zachodniopomorskie w Sieci współpraca organizacji wspierających szansą na rozwój regionu 2011-10-11 13:53:27
INFORMACJA PRASOWA 2011-09-16 08:07:07
Informacja o konsultacjach 2011-09-15 13:34:28
Konkurs "Zostań twarzą wydziału" 2011-07-18 14:24:06
Konkurs PO KL 6.1.1 "Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia" - projekty innowacyjne 2011-07-18 14:18:14
Konkurs PO KL 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" nr 2/7.2.1/11 2011-07-18 14:16:57
Tydzień Inicjatyw Pozarządowych 2011-04-01 08:02:48
Zarządzenie Nr 5/2011 Wójta Gminy Banie z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zaproszenia do udziału w pracy komisji konkursowej. 2011-01-24 13:23:35
Spotkanie konsultacyjne w sprawie Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 2010-10-18 14:48:14
Zaproszenie 2010-06-07 11:29:21
Informacja o projekcie COGITOergoES 2009-02-24 13:07:06
Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu POLITES z siedzibą w Szczecinie zaprasza do uczestnictwa w projekcie "Aktywni żyją ciekawiej - rozwój wolontariatu w województwie zachodniopomorskim" 2009-02-10 11:39:36
Stowarzyszeni4e POLITES ogłasza nabór do projektu - Aktywni żyją ciekawiej... 2008-08-19 07:47:52
Konkurs Równać Szanse 2008" 2008-02-28 10:12:38
ABC 1 % 2008-01-15 12:14:25