Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Banie Kalina Wójcik 2017-07-25 08:28:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Kalina Wójcik 2017-07-25 07:54:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości Kalina Wójcik 2017-07-25 07:52:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości Kalina Wójcik 2017-07-25 07:51:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych Kalina Wójcik 2017-07-25 07:50:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-07-25 07:50:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gminnych Kalina Wójcik 2017-07-25 07:49:10 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowni i oczyszczalni ścieków oraz przyłącze wodociągowe w miejscowości Babinek" Kalina Wójcik 2017-07-24 13:59:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Kalina Wójcik 2017-07-21 08:19:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Babinku Kalina Wójcik 2017-07-14 13:46:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o drugim przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 330-2 obr. Baniewice Kalina Wójcik 2017-07-14 07:58:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki 1012 w Baniach Kalina Wójcik 2017-07-14 07:55:38 usunięcie dokument
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki 1012 w Baniach Kalina Wójcik 2017-07-14 07:42:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki gruntu nr 330 obręb Piaseczno Kalina Wójcik 2017-07-14 07:41:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 96 obręb Banie 1 Kalina Wójcik 2017-07-14 07:40:39 dodanie dokumentu
"Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Banie" Kalina Wójcik 2017-07-12 10:41:21 edycja dokumentu
Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej Kalina Wójcik 2017-07-10 09:20:46 dodanie dokumentu
Badanie 01.06.2017 r. Kalina Wójcik 2017-07-07 13:54:27 dodanie dokumentu
Badanie 05.06.2017 r. Kalina Wójcik 2017-07-07 13:32:16 dodanie dokumentu
Badanie 05.06.2017 r. Kalina Wójcik 2017-07-07 13:31:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-07-07 08:10:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-07-07 08:09:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-07-07 08:08:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCXXVI.385.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Banie na 2017 rok Kalina Wójcik 2017-07-07 08:07:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CCXXVI.384.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-07-07 08:04:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCXXVI.384.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-07-07 08:03:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr CCXXVI.384.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-07-07 08:03:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego z rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Banie Kalina Wójcik 2017-07-05 09:45:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Zespołu Szkół w Baniach na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-07-05 09:40:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Baniach na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-07-05 09:38:05 dodanie dokumentu
Badanie 29.05.2017 r. Kalina Wójcik 2017-07-05 08:47:10 dodanie dokumentu
Badanie 29.05.2017 r. Kalina Wójcik 2017-07-05 08:46:46 dodanie dokumentu
Badanie 29.05.2017 r. Kalina Wójcik 2017-07-05 08:46:16 dodanie dokumentu
księga rejestrowa MCTKIS Kalina Wójcik 2017-07-05 08:07:24 dodanie dokumentu
księga rejestrowa PUBLICZNA BIBLIOTEKA W BANIACH Kalina Wójcik 2017-07-05 08:06:52 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie zamieszczenia na stronie informacji o Konferencji Kalina Wójcik 2017-07-04 10:41:18 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-07-04 07:40:49 edycja dokumentu
Obwieszczenie Kalina Wójcik 2017-06-29 16:25:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/183/2017 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie. Kalina Wójcik 2017-06-29 11:56:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/183/2017 Rady Gminy Banie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie. Kalina Wójcik 2017-06-29 11:54:31 edycja dokumentu