Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
wykaz nr GM.2/lok.m./2018 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Kalina Wójcik 2018-02-22 13:57:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Banie na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Kalina Wójcik 2018-02-21 09:08:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-02-21 09:06:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Szkoły Podstawowej w Baniach na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-02-21 09:05:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Banie i Szkoły Podstawowej w Baniach na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-02-21 09:03:53 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-02-21 09:02:06 edycja dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-02-21 09:01:35 dodanie dokumentu
Oświadczenie o stanie kontroli zarzadczej w Urzedzie Gminy Banie za rok 2017 Kalina Wójcik 2018-02-20 12:55:26 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023" Kalina Wójcik 2018-02-20 08:09:48 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023" Kalina Wójcik 2018-02-20 08:04:33 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Banie na lata 2017-2023" Kalina Wójcik 2018-02-20 08:03:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Kalina Wójcik 2018-02-15 12:45:49 dodanie dokumentu
obwieszczenie o sprostowaniu Kalina Wójcik 2018-02-15 11:05:56 dodanie dokumentu
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : FORD Transit Kalina Wójcik 2018-02-15 08:07:22 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Kalina Wójcik 2018-02-14 12:47:14 edycja dokumentu
zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ? doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Baniach Kalina Wójcik 2018-02-14 12:46:25 edycja dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-02-13 14:05:58 dodanie dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-02-13 14:02:19 usunięcie dokument
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-02-13 14:02:07 usunięcie załacznika
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-02-13 14:01:56 usunięcie załacznika
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-02-13 14:01:49 usunięcie załacznika
Obwieszczenie RDOŚ o podjęciu postępowania Kalina Wójcik 2018-02-12 09:59:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-02-09 11:04:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Baniach Kalina Wójcik 2018-02-09 11:04:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszów za wynajem gminnych lokali użytkowych Kalina Wójcik 2018-02-09 11:02:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-02-09 10:56:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2018 r. Kalina Wójcik 2018-02-07 09:49:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2018 r. Kalina Wójcik 2018-02-07 09:49:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Banie w 2018 r. Kalina Wójcik 2018-02-07 09:48:42 dodanie dokumentu
UWAGA - PRODUCENCI ROLNI Kalina Wójcik 2018-02-05 14:00:26 dodanie dokumentu
zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ? doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Baniach Kalina Wójcik 2018-02-02 13:56:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. Kalina Wójcik 2018-02-02 08:43:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. Kalina Wójcik 2018-02-02 08:42:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie. Kalina Wójcik 2018-02-02 08:41:22 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-02-02 07:54:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. Kalina Wójcik 2018-01-31 11:53:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. Kalina Wójcik 2018-01-31 11:52:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży Kalina Wójcik 2018-01-31 11:51:41 dodanie dokumentu
wykaz nr GM.1/lok.m./2018 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców Kalina Wójcik 2018-01-31 07:27:19 edycja dokumentu
wykaz nr GM.1/lok.m./2018 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców Kalina Wójcik 2018-01-31 07:26:50 dodanie dokumentu