Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Anna Siwek Kalina Wójcik 2017-05-26 09:14:04 dodanie dokumentu
Teresa Sadowska Kalina Wójcik 2017-05-26 09:11:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-05-25 10:04:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków Kalina Wójcik 2017-05-25 09:57:12 dodanie dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-05-23 09:00:08 edycja dokumentu
Zaproszenie do zgłaszania uwag i propozycji do projektu programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. Kalina Wójcik 2017-05-23 08:14:20 dodanie dokumentu
Kwartalne sprawozdanie o stanie należnosci oraz wybranych aktywów finansowych I kwartał 2017 Kalina Wójcik 2017-05-22 13:16:04 dodanie dokumentu
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań wg tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji I kwatrał 2017 Kalina Wójcik 2017-05-22 13:15:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o nadwyzce/deficycie jednostki zamorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.03.2017 Kalina Wójcik 2017-05-22 13:14:18 dodanie dokumentu
Kwartalne sprawozdanie o stanie należnosci oraz wybranych aktywów finansowych IV kwartał 2016 Kalina Wójcik 2017-05-22 13:12:13 dodanie dokumentu
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań wg tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji IV kwatrał 2016 Kalina Wójcik 2017-05-22 13:10:53 edycja dokumentu
Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiazań wg tytułów dłużnych oraz poreczeń i gwarancji IV kwatrał 2016 Kalina Wójcik 2017-05-22 13:10:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o nadwyzce/deficycie jednostki zamorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2016 Kalina Wójcik 2017-05-22 13:09:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie odwołania Dyrektora Międzynarodowego Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach Kalina Wójcik 2017-05-22 11:07:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Swobnicy Kalina Wójcik 2017-05-22 11:05:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-05-22 11:04:53 dodanie dokumentu
INFORMACJA o terminie, miejscu i przedmiocie obrad wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-05-22 08:01:22 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-05-19 09:02:54 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-05-19 08:41:15 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Banie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 Kalina Wójcik 2017-05-18 14:00:50 dodanie dokumentu
Badanie 03.04.2017 Kalina Wójcik 2017-05-18 08:28:23 dodanie dokumentu
Badanie 03.04.2017 Kalina Wójcik 2017-05-18 08:27:50 dodanie dokumentu
Badanie 20.03.2017 i 28.03.2017 Kalina Wójcik 2017-05-18 08:27:18 dodanie dokumentu
Badanie 20.03.2017 Kalina Wójcik 2017-05-18 08:26:23 dodanie dokumentu
Protokół XVI sesji Rady Gminy Banie z dnia 15 listopada 2016 r. Kalina Wójcik 2017-05-15 12:51:05 dodanie dokumentu
Protokół XVIII sesji Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2016 r. Kalina Wójcik 2017-05-15 10:08:08 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku Kalina Wójcik 2017-05-12 13:01:30 dodanie dokumentu
Iwona Faj Kalina Wójcik 2017-05-10 14:15:13 dodanie dokumentu
Renata Miecznikowska Kalina Wójcik 2017-05-10 12:38:02 dodanie dokumentu
Rafał Stańko Kalina Wójcik 2017-05-10 12:37:32 dodanie dokumentu
Marzenna Zajączkowska Kalina Wójcik 2017-05-10 12:37:07 dodanie dokumentu
Mariusz Ryngiewicz Kalina Wójcik 2017-05-10 12:35:42 dodanie dokumentu
Lech Antkowiak Kalina Wójcik 2017-05-10 12:35:03 dodanie dokumentu
Izabella Senda Kalina Wójcik 2017-05-10 12:34:28 dodanie dokumentu
Izabela Radyk Kalina Wójcik 2017-05-10 12:33:37 dodanie dokumentu
Daniel Bartusiak Kalina Wójcik 2017-05-10 12:32:59 dodanie dokumentu
Andrzej Kejs Kalina Wójcik 2017-05-10 12:32:29 dodanie dokumentu
Alicja Burzyńska Kalina Wójcik 2017-05-10 12:31:58 dodanie dokumentu
Agnieszka Łępicka Kalina Wójcik 2017-05-10 12:31:24 dodanie dokumentu
Adam Walterowicz Kalina Wójcik 2017-05-10 12:30:46 dodanie dokumentu