Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane teleadresowe Kalina Wójcik 2018-12-07 12:41:14 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Kalina Wójcik 2018-12-07 12:40:47 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach w zakresie ulic: Baniewickiej, Dworcowej, Gryfińskiej, części ulicy Targowej i w miejscowości Tywica oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Baniach" Kalina Wójcik 2018-12-07 09:47:19 dodanie dokumentu
Utrzymanie czystości w miejscowości Banie i cmentarzach komunalnych Kalina Wójcik 2018-12-07 09:42:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-12-06 14:36:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 132/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Anna Myszka 2018-12-06 14:36:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Anna Myszka 2018-12-06 14:35:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Anna Myszka 2018-12-06 14:34:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Anna Myszka 2018-12-06 14:34:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Anna Myszka 2018-12-06 14:34:21 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 130/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Anna Myszka 2018-12-06 14:32:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-12-06 14:31:52 dodanie dokumentu
Głosowania w dniu 04.12.2018 Kalina Wójcik 2018-12-06 13:30:39 edycja dokumentu
Głosowania w dniu 04.12.2018 Kalina Wójcik 2018-12-06 13:29:48 edycja dokumentu
Głosowania w dniu 04.12.2018 Kalina Wójcik 2018-12-06 13:28:50 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. komunalnych Kalina Wójcik 2018-12-05 09:02:22 dodanie dokumentu
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, planowania przestrzennego i BHP Kalina Wójcik 2018-12-05 09:01:40 edycja dokumentu
Zastępca Wójta Kalina Wójcik 2018-12-05 08:44:19 edycja dokumentu
Sekretarz Gminy Kalina Wójcik 2018-12-05 08:43:44 edycja dokumentu
Zastępca Wójta Kalina Wójcik 2018-12-05 08:43:27 edycja dokumentu
Zastępca Wójta Kalina Wójcik 2018-12-05 08:42:58 edycja dokumentu
Wykaz nr 4-2018 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu Kalina Wójcik 2018-12-04 14:35:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr II/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kalina Wójcik 2018-11-30 14:21:21 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr II/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej i do Spraw Socjalnych Rady Gminy Kalina Wójcik 2018-11-30 14:20:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr II/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Kalina Wójcik 2018-11-30 14:19:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr II/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kalina Wójcik 2018-11-30 14:19:02 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr II/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Kalina Wójcik 2018-11-30 14:18:07 edycja dokumentu
Projekt uchwały Nr II/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do stowarzyszenia - Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich Kalina Wójcik 2018-11-30 14:17:25 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr II/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Kalina Wójcik 2018-11-30 14:16:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr II/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Kalina Wójcik 2018-11-30 14:15:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr II/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Banie Kalina Wójcik 2018-11-30 14:14:30 dodanie dokumentu
Projekt uchwały Nr II/ /2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 r. Kalina Wójcik 2018-11-30 14:13:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Banie Anna Myszka 2018-11-30 12:58:10 dodanie dokumentu
Projekt budżetu gminy na 2019 r. Anna Myszka 2018-11-30 12:54:35 edycja dokumentu
Projekt budżetu gminy na 2019 r. Anna Myszka 2018-11-30 12:52:45 dodanie dokumentu
Badanie 22.11.2018 Kalina Wójcik 2018-11-30 12:47:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Anna Myszka 2018-11-30 08:55:30 dodanie dokumentu
Badanie 22.11.2018 Kalina Wójcik 2018-11-30 07:40:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do kwalifikacji grobów do likwidacji na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Banie Anna Myszka 2018-11-27 13:09:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Anna Myszka 2018-11-27 13:08:32 dodanie dokumentu