Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-09-21 10:50:25 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-09-21 10:48:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-09-21 10:43:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-09-21 10:42:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Kalina Wójcik 2017-09-21 10:41:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 11 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży Kalina Wójcik 2017-09-21 10:40:46 dodanie dokumentu
Inicjatywa - Dbajmy o Komfort Najmłodszych - Pomagajmy usprawniać działanie Szkół Kalina Wójcik 2017-09-19 13:18:52 dodanie dokumentu
Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-09-19 11:54:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/204/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/164/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Banie do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+ Oder" Kalina Wójcik 2017-09-15 10:33:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/204/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/164/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Banie do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+ Oder" Kalina Wójcik 2017-09-15 10:32:55 edycja dokumentu
Akty prawa miejscowego 2017 r. Kalina Wójcik 2017-09-15 10:04:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/206/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Kalina Wójcik 2017-09-15 09:51:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/205/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-09-15 09:49:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/204/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/164/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Banie do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+ Oder" Kalina Wójcik 2017-09-15 09:49:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXII/204/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/164/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Banie do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+ Oder" Kalina Wójcik 2017-09-15 09:49:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/203/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-09-15 09:48:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/202/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Swobnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Swobnicy Kalina Wójcik 2017-09-15 09:48:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/201/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lubanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubanowie Kalina Wójcik 2017-09-15 09:47:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/200/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Baniach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej - Curie w Baniach Kalina Wójcik 2017-09-15 09:47:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/199/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Kalina Wójcik 2017-09-15 09:45:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/198/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Kalina Wójcik 2017-09-15 09:45:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/197/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2017-09-15 09:45:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/196/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości Kalina Wójcik 2017-09-15 09:44:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/195/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzacych działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, żródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania Kalina Wójcik 2017-09-15 09:44:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/194/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Kalina Wójcik 2017-09-15 09:43:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/193/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017r. Kalina Wójcik 2017-09-15 09:40:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/192/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2017 Kalina Wójcik 2017-09-15 09:39:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/206/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Kalina Wójcik 2017-09-15 09:33:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/205/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-09-15 09:32:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/204/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/164/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia Gminy Banie do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej "Odra+ Oder" Kalina Wójcik 2017-09-15 09:31:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/203/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Banie Kalina Wójcik 2017-09-15 09:28:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/202/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Swobnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Swobnicy Kalina Wójcik 2017-09-15 09:26:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/201/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Lubanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Lubanowie Kalina Wójcik 2017-09-15 09:24:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/200/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Baniach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej - Curie w Baniach Kalina Wójcik 2017-09-15 09:22:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/199/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Kalina Wójcik 2017-09-15 09:20:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/198/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej Kalina Wójcik 2017-09-15 09:20:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/197/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży Kalina Wójcik 2017-09-15 09:18:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/196/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości Kalina Wójcik 2017-09-15 09:17:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/195/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych prowadzacych działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, żródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanymi, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania Kalina Wójcik 2017-09-15 09:15:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/194/2017 Rady Gminy Banie z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochdozących z budżetu Unii Europejskiej Kalina Wójcik 2017-09-15 09:07:59 dodanie dokumentu