akty prawne

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego 2017 2017-01-10 13:21:48
Wzór umowy o realizację zadania publicznego 2017 2017-01-10 13:20:51
wzór oferty realizacji zadania publicznego 2017 2017-01-10 13:19:55
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 2017-01-10 13:18:55
Wzór oświadczenia o aktualności statutu (nr 2) 2014-01-22 14:00:17
Wzór oświadczenia o aktualności odpisu (nr 1) 2014-01-22 13:59:44
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie określenia regulaminu otwartrych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Banie 2014-01-22 10:15:05
WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2012-01-20 10:08:59
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 2011-01-18 14:38:11
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r.Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2008-01-14 11:58:32
USTAWA z dnia 20 sierpnia 1997 r.o Krajowym Rejestrze Sądowym 2008-01-14 11:57:38
USTAWA z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. 2008-01-14 11:57:05
USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 2008-01-14 11:56:40
USTAWA z dnia 6 kwietnia 1984 r.o fundacjach. 2008-01-14 11:55:53
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania 2008-01-14 11:55:29