Kontrole zewnętrzne

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Protokół kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Banie 2017-09-19 11:54:59
Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej 2017-07-10 09:20:46
Wystąpienie pokontrolne 2017-03-29 13:25:24
Protokół z inspecji gotowości operacyjnej preprowadzonych w 2016 w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gm.Banie 2017-02-15 11:05:06
Wystąpienie pokontrolne 2016-12-23 13:23:10
Protokół kontroli realizacji zadania 2016-12-09 12:23:45
Projekt wystąpienia pokontrolnego 2016-12-09 12:23:00
Projekt wystąpienia pokontrolnego 2016-12-09 12:22:17
Protokół pokontrolny przeprowadzony przez Regionalną Izbę Obrachunkową dot. kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Banie za lata 2009-2012. 2013-05-31 13:38:41
Protokół pokontrolny dot. ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz Prawa o zgromadzeniach 2013-03-21 12:26:31
Protokół z kontroli doraźnej gospodarki finansowej Gminy Banie 2011-08-02 08:27:59
Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Baniach 2011-05-19 14:28:06
Protokół z kontroli problemowej w zakresie ewidencji działalności gospodarczej 2011-05-06 07:15:55
Protokół kontroli pod względem prawidłowości wykorzystania srodków Funduszu otrzymanych przez Urząd w ramach programu "uczeń na wsi" 2010-12-27 12:51:17
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Szczecinie w zakresire prowadzenia archiwum zakładowego 2008-11-24 11:13:07
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd wojewódzki w Szczecinie w zakresie prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Banie 2008-11-24 11:10:10
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w zakresie realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa - 2007 r. 2008-11-24 11:08:05
Protokół z kontroli przezprowadzonej przez Zachodnuiopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie w zakresie zagadnienia przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, które wpłynęły do urzędu w 2007 r. 2008-11-24 10:33:37
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy z zakresu przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy w okresie 01.07.2007 r. - 20.02.2008 r. 2008-11-24 10:31:25