konkursy ofert

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 13.2019 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2019-01-31 09:24:26
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej 2019-01-14 12:27:38
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2019 r. 2019-01-09 14:06:00
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2018-01-31 11:53:22
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej 2018-01-12 13:11:14
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2018 r. 2018-01-08 13:29:09
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2017-02-02 11:11:01
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej 2017-01-13 13:48:31
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2017 r. 2017-01-10 12:29:48
Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Banie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2016-02-05 12:25:11
Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej 2016-01-13 13:09:04
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2016 r. 2016-01-08 11:27:27
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Banie z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2015-02-02 10:03:05
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej 2015-01-19 11:19:22
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2015 r. 2015-01-13 12:26:59
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert. 2014-02-12 14:22:25
Zaproszenie do udziału w pracy komisji konkursowej 2014-01-27 11:27:09
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Banie z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2014 r. 2014-01-23 14:24:06
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie zaproszenia do udziału w komisji konkursowej. 2013-01-09 12:34:03
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Banie z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zdań publicznych Gminy Banie w 2013 r. 2013-01-09 12:33:45
Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Banie z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Gminy Banie w 2012 r. 2012-01-10 14:39:35
Informacja o otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji w 2011 r. zadań publicznych Gminy Banie 2011-01-18 14:29:31
Zarządzenie Nr 444/10 Wójta Gminy Banie z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2010 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2010-01-11 11:05:51
Zarządzenie Wójta Gminy Banie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2009-01-12 14:19:57
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Banie w 2008 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2008-01-25 13:27:41