Zapytania ofertowe poniżej 30 000 euro

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zagospodarowanie Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach 2018-10-01 13:33:46
Zagospodarowanie Placu 100-lecia Niepodległości w Baniach 2018-09-20 12:08:10
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE 2018-07-20 11:09:24
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" - dokument stracił ważność 2018-07-04 10:30:50
Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Banie wraz z instalacjami OZE" 2018-05-02 11:43:33
PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI : FORD Transit 2018-02-15 08:07:22
zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ? doposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Baniach - dokument stracił ważność 2018-02-02 13:56:32
Zapytanie o cenę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 770 000 zł 2017-12-15 12:39:33
Ubezpieczenie Gminy Banie 2017-12-07 09:34:09
Zapytanie o cenę udzielenie kredytu w wysokości 500 000 zł 2017-11-20 11:09:33
Zapytanie o cenę udzielenie kredytu długoterminowego w wysokosci 750 000 zł 2017-10-24 13:54:16
wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do realizacji zajęć z fizyki, chemii, matematyki, przyrody i biologii - w szkołach na terenie Gminy Banie, tj.: Gimnazjum Publicznym w Baniach, Szkole Podstawowej w Swobnicy i Szkole Podstawowej w Lubanowie. 2017-10-06 15:12:44
zakup i dostawę sprzętu ? wyposażenie szkół na terenie Gminy Banie, tj.: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Baniach, Szkoła Podstawowa w Swobnicy i Szkoła Podstawowa w Lubanowie 2017-09-11 14:49:26
wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do realizacji zajęć z fizyki, chemii, matematyki, przyrody i biologii - w szkołach na terenie Gminy Banie, tj.: Gimnazjum Publicznym w Baniach, Szkole Podstawowej w Swobnicy i Szkole Podstawowej w Lubanowie. 2017-09-11 14:48:12
"Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Banie" 2017-06-23 07:41:10
Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Banie 2017-05-26 14:22:26
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem typu kosiarka 2017-05-05 14:34:44
Wykonanie dostosowania budynku przedszkola do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej 2017-03-04 16:17:11
Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym położonym w Baniach przy ul. Szkolnej 2 2016-10-13 08:21:26
Przebudowa drogi na dz. nr 130 obręb Banie 1 2016-09-22 14:31:04
wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 14/1 obręb Banie 1" 2016-09-19 14:40:50
Wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym przy ul. Ogrodowej 15 w Baniach 2016-09-15 14:34:21
Dostawa opału w sezonie grzewczym 2016/2017 do budynków komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Banie 2016-09-15 09:21:49
Wykonanie otworu drzwiowego - Lubanowo 18 2016-09-05 14:19:56
Wykonanie remontu dachu budynku położonego przy ul. Targowej 19 w Baniach 2016-08-30 14:18:09
Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Banie 2016-06-15 11:03:05
wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec" 2016-03-31 13:54:59
Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej na terenie gminy Banie oraz opracowanie studium wykonalności 2016-03-08 11:53:56
wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec? 2015-11-20 14:13:21
wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: "Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec" 2015-10-19 14:39:24
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec- unieważnienie postępowania 2015-10-13 14:21:53
Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie: Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Gminy Banie poprzez zagospodarowanie terenu wokół jeziora Dłużec - dokument stracił ważność 2015-09-30 09:46:18
Dostawie opału w sezonie grzewczym 2015/2016 do budynków komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Banie - dokument stracił ważność 2015-09-11 07:48:33
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych w Lubanowie - dokument stracił ważność 2015-05-28 12:52:21
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 725 000 zł na spłatę wcześniej zaciągnietych pożyczek i kredytów 2015-05-11 10:29:54
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 9-cio miejscowego, z jednym stanowiskiem przystosowanym do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim - dokument stracił ważność 2015-03-09 14:17:03
Przebudowa drogi powiatowej nr 1371Z ul. Sosnowa(etap I) - 230 mb:2. Przebudowa drogi na działce nr 658 obręb Banie 2 2014-09-16 13:30:10
Dostawie opału w sezonie grzewczym 2014/2015 do budynków komunalnych zlokalizowanych w miejscowości Banie 2014-09-16 09:31:52